Železničná trať
Jablonica - Plavecký Mikuláš

Zoznam staníc / Station list

Storočná trať: Brezová pod Bradlom - Jablonica
Kuriózne zápisy

Ing. Marián ŠKOLNÍK

Uvažovaný prevádzkový program dostavby rátal s pokračovaním trate z Plaveckého Sv. Mikuláša do Jablonice a ďalej s výstav­bou trate Brezová pod Bradlom - Myjava tak, aby bol možný priamy chod vlakov Bratislava - Zohor - spojkou smer Plavecký Sv. Mikuláš -Jablonica - Bre­zová pod Bradlom - Myjava - Nové Mesto nad Váhom. Výstavba trate z Plaveckého Sv. Mikuláša do Jablonice sa zača­la 12. októbra 1943 a stavba sa istý čas realizovala dokonca pod priamym dozo­rom Wehrmachtu. K jej definitívnemu zastaveniu došlo až o šesť rokov neskôr. (krátené)

(Ž-Semafor č. 17, roč. IX., 1999)

- pozostatky telesa nedokončenej trate sú viditeľné aj v súčasnosti (2003)

- medzi projektami BRKS je i dokončenie výstavby tejto trate, ale vzhľadom na extrémnu finančnú náročnosť zostane asi len projektom ...

- projected line creating was do not completed, ruines was at this time (2003) still visible

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 __, ___ 141663 oo xx Jablonica [ 116 , 117 ] Jablonice; Jabláncz
  __, ___ 140665 __ oo Plavecký Mikuláš [ 112 ] Plavecký Svätý Mikuláš; Detreköszentmiklós mh.

 

číslo trate/Line No. od/since
608 3. IV. 2000
603 5. III. 2001

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 03-IV-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 15-XII-2003
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h603.htm )