Rušne radu
125.8

Základné technické údaje

Rad/Class:   125.8
Pôvodný rad/Originally Class:   E 469.5
Výrobca/Producer:   Škoda Plzeň
Rozchod/Gauge:   1520 mm
Usporiadanie pojazdu:   Bo'Bo' + Bo'Bo'
Napájací systém/Traction system:   3 kV js
Hodinový výkon:   2 x 2340 kW
Trvalý výkon:   2 x 2040 kW
Dĺžka cez spriahadlo:   2 x 17190 mm
Rázvor celkový:   2 x 11500 mm
Rázvor podvozkov:   3330 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov:   2 x 8170 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť/Max. speed:   90 km/h
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   120 m
Hmotnosť rušňa/Weight:   2 x 85 t
Prevodový pomer:   1 : 3,11
Priemer kolies:   1250 mm
Továrenský typ:   67 E1

Popis

Pre výrazné zefektívnenie vozby nákladných vlakov na širokorozchodnej trati (ŠRT) boli v roku 1976 zo Škody Plzeň dodané nové elektrické rušne s továrenským označením 67 E1. U bývalých ČSD boli zaradené do prevádzky ako rad E 469.5. Celá dodávka sa uskutočnila od 31.3.1976, keď bola odovzdaná prvá dvojica pôvodne označená ako E 469.5001/002, do 30.6.1976, keď sa odovzdala posledná dvojica s označením E 469.5043/044. Konštrukcia týchto rušňov v zásade zodpovedala rušňom radu E 469.3 (v súčasnosti u ČD rad 123). Hlavný rozdiel bol však v umiestnení kabíny rušňovodiča len na jednej čele rušňa, pričom zadné čelá boli riešené s čelnými dverami pre prechod z jedného celku do druhého. Ťahadlové a narážacie ústrojenstvo bolo nahradené automatickým spriahadlom typu SA 3. Zaradenie týchto rušňov do prevádzky umožnilo podstatné zvýšenie normy hmotnosti vlakov na ŠRT.

MDPaT 6.11.1998

Fotoalbum

http://www.railfaneurope.net/pix/sk/electric/misc/125844.jpg

© Európsky železničný server
Širokorozchodný (1520 mm) 4-osový rušeň 125 814-4, 1975 Škoda Plzeň, výr. č. 6785; 125 813-6, 1975 Škoda Plzeň, výr. č. 6784 (Maťovce 25. I. 2002) Širokorozchodný (1520 mm) 4-osový rušeň 125 814-4, 1975 Škoda Plzeň, výr. č. 6785; 125 813-6, 1975 Škoda Plzeň, výr. č. 6784 (Maťovce 25. I. 2002)
©
Addams
Širokorozchodný (1520 mm) 4-osový rušeň 125 813-6, 1975 Škoda Plzeň, výr. č. 6784 (Maťovce 25. I. 2002) Širokorozchodný (1520 mm) 4-osový rušeň 125 813-6, 1975 Škoda Plzeň, výr. č. 6784 (Maťovce 25. I. 2002)
© Addams
 2 širokorozchodné (1520 mm) 4-osové rušne r. 125 8 (Veľké Kapušany zastávka 9. I. 2003/8:37:09 )
©
Addams

 

Použitie - vlaky nákladnej dopravy: Zdvojené rušne (Bo'Bo'+Bo'Bo)' rozchodu 1520 mm. Sú deponované v depe Haniska pri Košiciach (neďaleko mesta Košice, na trati 160). Ťahajú vlaky na širokorozchodnej trati do Užhorodu, ktorá je dlhá 87,16 km na slovenskej strane. V Haniske sú umiestnené vo veľkej železiarenskej spoločnosti "US Steel", sem dopravujú zväčša uhlie a železnú rudu z Ruska (alebo Ukrajiny...). Na vlakoch zo stanice Haniska 125.8 sú nahradené v pohraničnej stanici Maťovce ukrajinskými rušňami. Na týchto vlakoch premávajú vždy spojené (v skutočnosti dva zdvojené rušne), s vlakmi priamo z Ukrajiny v jednom úseku (Trebišov - Slančík) tiež s ďalším tlačiacim (postrkovým) rušňom (späť ide naprázdno). Na vlakoch s uhlím do stanice Vojany (len 10 km od hranice) premávajú tieto rušne už z Užhorodu, ale tieto vlaky sú ťahané tiež ukrajinskými VL 11M. Je tam 42 rušňov, jeden pár (809+810) bol zničený pri nehode. Všetky majú tmavozelený zovňajšok so žltým pásom. Táto širokorozchodná trať vedie popri bežnej trati v úseku Vyšná Myšla - Slanec - Trebišov (trať 190) - Bánovce nad Ondavou (line 191) - Veľké Kapušany (trať 195) a ku hranici. Medzi stanicami Haniska a Vyšná Myšla je jedinou traťou vedúcou mimo Košice. 

 

číslo rušňa rušňové depo
125 801  Haniska pri Košiciach
125 802  Haniska pri Košiciach
125 803  Haniska pri Košiciach
125 804  Haniska pri Košiciach
125 805  Haniska pri Košiciach
125 806  Haniska pri Košiciach
125 807  Haniska pri Košiciach
125 808  Haniska pri Košiciach
125 809  Haniska pri Košiciach
125 810  Haniska pri Košiciach
125 811  Haniska pri Košiciach
125 812  Haniska pri Košiciach
125 813 Haniska pri Košiciach
125 814 Haniska pri Košiciach
125 815  Haniska pri Košiciach
125 816  Haniska pri Košiciach
125 817  Haniska pri Košiciach
125 818  Haniska pri Košiciach
125 819  Haniska pri Košiciach
125 820  Haniska pri Košiciach
125 821  Haniska pri Košiciach
125 822  Haniska pri Košiciach
125 823  Haniska pri Košiciach
125 824  Haniska pri Košiciach
125 825  Haniska pri Košiciach
125 826  Haniska pri Košiciach
125 827  Haniska pri Košiciach
125 828  Haniska pri Košiciach
125 829  Haniska pri Košiciach
125 830  Haniska pri Košiciach
125 831  Haniska pri Košiciach
125 832  Haniska pri Košiciach
125 833  Haniska pri Košiciach
125 834  Haniska pri Košiciach
125 835  Haniska pri Košiciach
125 836  Haniska pri Košiciach
125 837  Haniska pri Košiciach
125 838  Haniska pri Košiciach
125 839  Haniska pri Košiciach
125 840  Haniska pri Košiciach
125 841  Haniska pri Košiciach
125 842  Haniska pri Košiciach
125 843  Haniska pri Košiciach
125 844 Haniska pri Košiciach

( Zdroj )

URL o rušňoch ŽSR radu 125.8

  • Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • servra Lokomotivní depo
  • Ľubora Bánika

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 24-VII-2011
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/125.8.htm )