Širokorozchodná trať (ŠRT)
Broad gauge line
(1 520 mm)

Užhorod - Haniska pri Košiciach

Zoznam staníc / Station list

Mapa (480 kB)
Mapa (480 kB)

   
        Cigarety cez Maťovce neprepašovali
STV1 20090806/19:16
         
         
         

Širokorozchodná trat ešte nie je istá, v hre je aj rýchlotrat
10. marca 2009 12:48 - Atlas.sk/ , Webnoviny.sk , TASR - "My sme nepovedali, že zacíname zajtra stavat, " povedal poslancom v parlamentom výbore pre európske záležitosti premiér Robert Fico. Všetko ukáže štúdia, ktorá má byt hotová v júni.
Ak by sa širokorozchodná ukázala ako ekonomicky nevýhodná, vláda uvažuje o dalšom projekte. "Podme hovorit o rýchlostnom prepojení východného a západného Slovenska práve touto južnou castou pri využití násypov na vyvlastnených pozemkov." To je podla premiéra tiež velmi ambiciózny projekt, o ktorom treba hovorit.
Podmienkou pre vybudovanie širokorozchodnej železnice je, aby bol bratislavský prístav na Dunaji logistickým centrom pre riecnu dopravu. "Nie sme naivné deti," dodal Fico. Ak si niekto myslí, že všetky logistické centrá budú v Rakúsku, podla premiéra sa velmi mýli. "Bez logistického centra nemá zmysel o tomto projekte uvažovat." Rakúsko môže mat logistické centrum pre autodopravu - presúvanie kontajnerov autami.
Nie je pravda, že by sa širokorozchodnou stavala nová železnica, zdôraznil Fico. "Od Ciernej nad Tisou juhom Slovenska až po Bratislavu vedú regionálne trate, ktoré sa využívajú velmi málo." Sú to podla neho vyvlastnené pozemky, na ktorých sú urobené násypy. "Takže došlo by iba k modernizácii týchto existujúcich násypov, co by významne, významne zjednodušilo a najmä bolo by to významne lacnejšie ako boli pôvodné predpoklady."

Pomoc pre Cargo a železiarne
Premiér potvrdil aj pomoc pre Cargo a U. S. Steel. Privatizácia Carga by podla neho nebola žiadnou záchranou, kedže rovnaké problémy ako štátny železnicný prepravca majú aj privatizované železiarne. V hre je len prípadné spojenie Carga s ceským do spolocného podniku.
Uviedol, že vláda stále na odpoved Európskej komisie, ci je návrh na pomoc U. S. Steelu docasným platením odvodov ich zamestnancom zo štátneho rozpoctu dovolenou štátnou pomocou.
Fico súhlasí aj s návrhom železiarní na docasnú úpravu tvorby rezervného fondu na nakladanie so skládkou odpadu. Zmena, ktorú chce koalícia predložit parlamentu, má bud odložit odvody do fondu alebo ich znížit na polovicu.
"Predpokladám, že tento návrh bude predložený na rokovaní Národnej rady SR formou pozmenujúceho návrhu k existujúcim zákonom. Platilo by to pre všetky firmy, ktoré majú skládky a musia vytvárat rezervný fond," povedal dnes premiér poslancom.
Dodal, že napríklad U. S. Steel by mali v rezervnom fonde k 1. júlu 2009 blokovaných 10 až 15 miliónov eur, s ktorými nemôžu hýbat. Vláda ale v pomoci firmám nepôjde proti Európskej komisii. Ak jej návrhy oznací za nepovolenú štátnu pomoc, od navrhovaných opatrení ustúpi.
AKTUALIZOVANÉ: Vláda stále nie je rozhodnutá, ci bude stavat širokorozchodnú železnicu ruského typu cez Slovensko do Viedne.

"Hurvínkom po Podkarpatskej Ukrajine a Haliči“
15. - 17. 10. 2004
Motorový vozňom ČSD M131.1125 po širokorozchodných koľajniciach , spojených s jazdou na úzkokoľajné dráhe v Berehovu a LŽ vo Vyhode
15. 10. 2004
Haniska pri Košiach - Veľké Kapušany – Užhorod – Batěvo - Berehovo Berehovo – Iršava /Boržavská úzkorozchodná dráha/
16. 10 2004
Mukačevo – Skotarské – Stryj – Dolina – Vyhoda /Lesná dráha vo Vyhode/
17. 10. 2004
Dolina – Stryj – Drahobič – Sambor – Sianki – Užok – Velkij Bereznyj – Užhorod – Veľké Kapušany – Haniska pri Košiciach

V cene 444 EUR (cca 17 600 Sk) sú započítané:
2 x nocľah na UA, 2x ranajky, 2 x večere, jazda M131 po 3 dni na , mimoriadna jazda vlakom po Boržavskej hospodárskej dráhe, mimoriadna jazda vlakom po lesnej dráhe Vyhoda, potrebné autobusové transfery.

Informácie a prihlášky do 15.9 :
TatraTurist I.S. s.r.o.
Šancová ul. 1/A – Múzeum dopravy
SK - 811 04 Bratislava, Slovensko
Tel.: (00421 2) 5058 3087
Tel/fax: (00421 2) 5058 3088
Mobil: 0904 – 223 485 & 0905 – 578 014
E-mail: info@via-nostalgia.sk
Web: www.slovaktravel.sk

 

Šéfovia samosprávnych krajov rokujú na Trenčianskom hrade
TASRTrenčín 13. 09.2004 - Predsedovia samosprávnych krajov rokujú dnes popoludní v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade.
Medzi témami stretnutia je nominácia zástupcu vyšších územných celkov do pracovnej skupiny pre prevenciu kriminality. Zaoberajú sa aj problematikou fiškálnej decentralizácie a zavedením systému štátnej pokladnice. Šéfovia krajských samospráv by mali prijať stanovisko k projektu južnej trasy širokorozchodnej železnice ( Košice - Bratislava - pozn. Addams ).
Pracovné stretnutie predsedov samosprávnych krajov bude pokračovať v utorok v Trnave rokovaním s primátormi krajských miest. O výsledkoch stretnutia budú informovať na poludňajšej tlačovej besede.

Ukrajinci si chcú prenajať našu železnicu
Hospodárske noviny23.06.2004, Danielis Juraj - Návšteva Ukrajiny premiéra Dzurindu a ministra dopravy Prokopoviča nepriniesla len iniciatívu SR podporiť tranzit kaspickej ropy cez ropovod Družba. Kyjev si od SR chce aj prenajať úsek na zhruba 90-km železničnej trati z Čiernej nad Tisou do Kyjeva.
Bol by to prvý ...
Iniciatívu podľa agentúry TA SR minister ocenil, keďže ukrajinská strana by sa podľa neho zmluvne zaviazala prevziať aj náklady na údržbu širokorozchodného úseku Maťovce – Haniska pri Košiciach , ktorá bola ...
Licenciu na prevádzku dopravy na železničnej ceste v súčasnosti vlastní ...
Ukrajinci sa zatiaľ nevyjadrili, či by chceli ... Dodal, že na tejto trati už je viacero záujmov, ktoré by bolo treba zosúladiť. Prepravujú tam napríklad aj ... V prípade, že by ukrajinská strana oslovila nášho železničného dopravcu, existuje aj tu možnosť zmluvnej ceny.

Prístup v únii relatívne voľný
Železničný trh v Európe už je liberalizovaný. Únia garantuje prístup na svoje trate akémukoľvek subjektu, ktorému príslušný úrad vydá tzv. Eurolicenciu a bezpečnostný certifikát. Vstup na dráhu musia potenciálni dopravcovia avizovať minimálne rok pred aktualizáciu grafikonu a železnice ich potom zaradia do svojho prevádzkového rozpisu. Komplex direktív pre úpravu železničného trhu, tzv. Druhý železničný balíček, Európsky parlament schválil v apríli tohto roka, pričom poslanci pracujú na tretej aktualizácii železničnej legislatívy.

Fakty o trati Maťovce – Hraniska pri Košiciach
Dĺžka: cca 90 kilometrov
Ročné tržby: 1,1 mld Sk
Ročná preprava: ...
Denná prevádzka: ...

 

Ukrajina si chce prenajať železničnú trať z Čiernej nad Tisou do Košíc
TASRBratislava 22. 06. 2004 - Ukrajina si chce od Slovenska prenajať približne 90-kilometrový úsek vysokoziskovej širokorozchodnej železničnej trate z Čiernej nad Tisou do Košíc (?), ktorá je ...
Informoval o tom minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič, ktorý sprevádza premiéra Mikuláša Dzurindu na jeho oficiálnej návšteve Ukrajiny. "Je to ...
Prokopovič možnosť prenájmu oceňuje, nakoľko na ukrajinskú ...
Záujem Ukrajiny o prenájom spomínanej trate je novou informáciou aj pre ŽSR . "Keďže sme nedostali žiadnu žiadosť od ukrajinskej strany, bolo by každé vyjadrenie predčasné. Počkáme si na ...
ZSSK ročne po širokorozchodnej trati medzi Maťovcami a Haniskou pri Košiciach oboma smermi prepraví .... "Širokorozchodná trať v súčasnosti uspokojuje záujmy viacerých podnikateľských subjektov a tieto záujmy nebude ľahké zosúladiť," povedal Čikovský.
V súčasnosti prejde po danej trati ...

Ukrajina si chce prenajať železničnú trať z Čiernej nad Tisou do Košíc
TASRKyjev 21. 06. 2004 - Ukrajina si chce prenajať širokorozchodnú železničnú trať z Čiernej nad Tisou do Košíc (?).
Pre TASR to potvrdil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, ktorý sprevádza premiéra Mikuláša Dzurindu na jeho oficiálnej návšteve Ukrajiny. "Je to ... V priebehu troch-štyroch týždňov sa stretnú obe strany na úrovni štátnych tajomníkov a prediskutujú podrobnosti ukrajinského návrhu.

Aby vybočenie bolo minulosťou

Ruský ropný koncern Yukos má záujem doprivatizovať slovenský Transpetrol
TASR 17.3.2003 15:34 Bratislava - Ruská ropná spoločnosť Yukos má eminentný záujem o doprivatizáciu slovenskej a. s. Transpetrol, v ktorej v súčasnosti vlastní 49 % akcií.
Ako dnes po trojdňovej oficiálnej návšteve v Ruskej federácii povedal minister hospodárstva SR Robert Nemcsics, Yukos má na území Európy investičné plány, ktorých významnou súčasťou sa má stať i Transpetrol. ...

Po 2. svetovej vojne a zvlášť po februárovom prevrate v roku 1948 sa Československo začalo silno orientovať na Sovietsky zväz. To sa prejavilo i v silnejúcej výmene tovaru medzi oboma štátmi. Bolo teda nutné hľadať cesty pre narastajúci objem prepravy. Zásadným problémom bola rozdielnosť rozchodov železničných tratí, pretože trate na Podkarpatskej Rusi boli po pričlenení k SŽD (Sovietskije železnije dorogi) prestavané na rozchod 1524 mm....Širokorozchodná trať na východním Slovensku

Text: Petr Štefek ( Strana priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach ), foto: archív autora

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0           Užhorod ( ) [ 536 , 333 ]  
      954   Maťovce ŠRT št. hr. / State Border [ 333 ]  
            Maťovce ŠRT [ 333 ]  
  14,1       3x most/bridge  
  14,3 14,9 ( 195-2 )       ------  
  17,9       most/bridge  
            výhybňa Budkovce ŠRT  
  25,5 ?   o   súbeh tratí / connection of lines 328 / 195-2  
  33,5 ?   o   súbeh tratí / connection of lines 328 / 191-4  
  34,5 25,5 ( 191-4 )       (( Trebišov-) Hrinište [ 328 ])  
  37,5 - 36,4 22,5 - 21,6 ( 191-4 )       Trebišov ŠRT [ 191 ]  
  38,9 20,3 ( 191-4 )       ------  
            (Trebišov [ 190 , 191-4 , 191-5 , 192 , 533 ]) Töketerebes
  39,82 19,4 ( 191-5 )       ------  
  ? 17,4 ( 191-5 )   o   súbeh tratí / connection of lines 328 / 191-5  
  ? 17,6 ( 191-5 )     most trate nad traťou / line bridge above line 191-5  
  43,8 5,0 ( 190-3 )       ------  
  56,2 63,0 ( 190-2 )       ------  
  57,6 64,4 ( 190-2 )       ------  
  61,0 67,8 ( 190-2 )       ------  
  61,4 68,2 ( 190-2 )       ------  
  63,8 73,6 ( 190-2 )       ------  
  64,4 74,2 ( 190-2 )       ------  
  65,59 - 66,75 72,4 - 73,6 ( 190-2 )   oo xx výhybňa Slančík  
  72,8 79,6 ( 190-2 )       ------  
  73,8 80,6 ( 190-2 )       ------  
            Haniska pri Košiciach ŠRT [ 160 ]  

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Širokorozchodná trať Užhorod - Haniska pri Košiciach ŠRT - diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Broad Gauge Line Užhorod - Haniska pri Košiciach ŠRT - discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 22-VI-2010
  ( h328-1.htm )