Predchádzajúci / Previous

Hlavní údaje: 140

Nasledujúci / Next
Původní řadové označení ČSD E 499.0
Současné řadové označení 140
Označení výrobce 12 E 1-6
Výrobce ŠKODA Plzeň
Počátek dodávek 1953
Počet vyrobených vozidel 100
Počet vozidel ve stavu ČD 16
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1250 mm
Délka přes nárazníky 15 740 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 2032 kW
Nejvyšší rychlost 120 km/h
Služební hmotnost 82 t
Trakční systém – stejnosměrný 3 kV

Vznik a popis

Návazně na rozhodnutí o elektrizaci tratí ČSD stejnosměrnou proudovou soustavou o napětí 3000 V bylo nutno zajistit i lokomotivy pro elektrizované tratě. Pro první elektrizovanou trať Žilina - Spišská Nová Ves vystavilo objednávku na vývoj univerzální elektrické lokomotivy. Povereníctvo dopravy již v závěru roku 1946. Objednávka po posouzení nabídek předních evropských firem byla zaslána tuzemskému podniku ŠKODA Plzeň - perspektivnímu výrobci elektrických lokomotiv. Rozhodnutí o koncepci lokomotiv vzniklo ve spolupráci výrobce, kde vzniklé oddělení konstrukce elektrických lokomotiv v závodě ETD vedl ing. Hanyk, a odboru elektrizace ministerstva dopravy vedeném ing. Bílkem. Bylo dohodnuto; že lokomotiva na licenční bázi bude využívat nejnovějších poznatků konstrukce a technologie. Vzhledem k tomu, že nejpokrokovější konstrukce byla v té době švýcarská, bylo při konstrukci elektrické i mechanické části lokomotivy využito spolupráce se švýcarskou firmou SLM Winterthur a BBC.
Lokomotiva řady E 499.0 (140), jejíž prototyp byl dokončen v roce 1953, je čtyřnápravová se dvěma podvozky a skříní, která má dvě čelní stanoviště strojvedoucího a strojovnu s charakteristickými kulatými okny. Podvozky mají moderní konstrukci, pružný přenos krouticího momentu z trakčních motorů lamelovou spojkou a jednostranným ozubeným soukolím na dvojkolí. Lokomotiva má dvojité vypružení, které spolu s mezipodvozkovou vazbou a vyrovnáváním nápravových sil při rozjezdu zajišťuje dobré adhezní a jízdní vlastnosti lokomotivy až do rychlosti 120 km/h.
Elektrická část má odporovou regulaci v sériovém a sérioparalelním zapojení stejnosměrných trakčních motorů AL 4846 ZT s trvalým výkonem 508 kW. Trakční motory i rozjezdové odporníky (umístěné na střeše) jsou chlazeny proudem vzduchu ze dvou ventilátorů. Sběrače jsou dvouramenné ovládané vzduchem.
Po dokončení prvního prototypu počátkem roku 1953 nebyla na ČSD ještě k dispozici elektrizovaná trať napětím 3000 V stejnosměrného systému. Po ověření lokomotivy na zkušebně výrobce proběhla větší část prototypových zkoušek v Polsku. Byly velmi úspěšné a po najetí více než 100 000 km rozhodlo ministerstvo dopravy o sériové výrobě. Ještě koncem téhož roku bylo vyrobeno dalších pět lokomotiv. Dodávky pokračovaly paralelně s výrobou parních lokomotiv do roku 1958; kdy byly nahrazeny odvozeným typem E 499.1 (
141).
Barevné řešení lokomotiv vychází ze základní koncepce kombinace dvou barev rozdělených středním pásem, který na čelech tvoří obrazec v barvě stříbrné (hliníkové). Stejnou barvu mají i odporníky na střeše a madla. Spodní část skříně byla u prototypu a u několika prvních sériových lokomotiv modrá (modř návěstní), u dalších vozidel zelená (zeleň tmavá). Stejnou barvu měly i ozdobné pásy v horní okenní části skříně, jejíž základní barvou byly světlé odstíny modré, resp. zelené. Pojezd lokomotivy s podvozky a nárazníky byly černé, střecha šedá (šeď střední a sběrače červené (rumělka tmavá). Okapní žlábky byly hnědé, lemování ozdobného pásu červené (rumělka tmavá).

Zdroj:173

Predchádzajúci / Previous

Nasledujúci / Next

Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 4. IX. 2000
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/140-2.htm )