Rušne radu
242

Původní řadové označení ČSD S 499.02
Současné řadové označení 242
Označení výrobce 73 E1,2,3
Výrobce Škoda Plzeň
Počátek dodávek 1975
Počet vyrobených vozidel 86
Počet vozidel ve stavu ČD 83
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1250 mm
Délka přes nárazníky 16 440 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 3080 kW
Nejvyšší rychlost 120 km/h
Služební hmotnost 84 t
Trakční systém – střídavý 25 kV, 50 Hz

Vznik a popis

S postupem elektrizace tratí střídavým proudovým systémem se v sedmdesátých letech projevovala potřeba dodávek dalších střídavých elektrických lokomotiv řady S 499.0 (240), které se v provozu plně osvědčily. Při jednání o realizaci zakázky federálního ministerstva dopravy na dodávku třiceti lokomotiv v roce 1975 s výrobním podnikem ŠKODA Plzeň se však ukázalo, že zajistit výrobu laminátových skříní lokomotiv není pro námitky hygieniků a vysokou cenu možné. Bylo proto dohodnuto, že skříně lokomotiv budou svařované a tvarově budou vycházet z provedení známého u čtyřnápravových stejnosměrných lokomotiv první generace. Celkem byly dodány tři série lokomotiv řady S 499.02 (242) - 30 kusů v roce 1975, 26 kusů v roce 1979 a 30 kusů v roce 1981.
Mechanická část lokomotiv, kromě skříně, je obdobného provedení jako u lokomotiv S 499.0 (
240), i když už byly známy nedostatky přenosu podélných sil tažnými tyčemi, byly pro možnost unifikace s předchozími lokomotivami po drobných úpravách použity opět. Rovněž podvozky jsou stejné koncepce s primárním vypružením šroubovými pružinami a sekundárními listovými pružinami. Trakční motory 9 AI 4446 iP jsou upevněny na rámu podvozku, a prostřednictvím kloubové spojky a jednostranného ozubeného převodu pohánějí dvojkolí.
Rovněž elektrická část vychází z provedení lokomotiv S 499:0 (
240). Regulace výkonu lokomotiv je na vysokonapěťové straně transformátoru ovládané z řídicího kontroléru elektropneumaticky. Usměrňovače jsou typu DITYRUS-delta.
Barevné uspořádání jednotlivých výrobních sérií se lišilo. První série měla spodní část skříně včetně rámů lokomotivy od spodní hrany rámu ventilace červený (rumělka světlá). Horní část skříně a střecha byly v barvě krémové střední. Pojezdová část, nárazníky a tažné ústrojí byly-černé. Talíře nárazníků byly lemo
vány bílou barvou. Sběrače byly oranžové (oranž návěstní) a rámy čelních oken, madla, mřížky ventilace kabin a kryty ventilace elektrických strojů byly v barvě hliníkové. Lokomotivy druhé a třetí série vycházely ze stejného barevného schématu s tím, že pojezdová část a střecha byla šedá (šeď střední), madla šeď pastelová a nárazníky byly bez bílého olemování.

Zdroj:173


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 2. X. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 2. X. 2000
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/242.htm )