Rušne radu
310.4

310.433 310.433 310.433 310.433
© Addams © Addams © Addams © Jaroslav Pietrik

310.433

Pôvod: Pohronský cukrovar Pohronský Ruskov , znovuoživený
Stav:  pojazdný exponát MDC
deponovaný v RD: Vrútky

 

Rušne radu 310


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 02-X-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 04-VIII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/310.4.htm )