Rušne radu
350

Rušeň 350 003 v žst. Bratislava hlavná stanica
Rušeň 350 003-0 v žst. Bratislava hlavná stanica
©
Addams

Základné technické údaje

Rad:  350
Pôvodný rad:  ES 499.0
Výrobca:  Škoda Plzeň
Rozchod:  1 435 mm
Usporiadanie pojazdu:  Bo'Bo'
Napájacie systémy:  
 
= 3 kV
~ 25 kV 50 Hz
Hodinový výkon:  4 200 kW
Trvalý výkon:  4 000 kW
Dĺžka cez nárazníky:  16 740 mm
Rázvor celkový:  11 500 mm
Rázvor podvozkov:  3 200 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov:  8 300 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:  160 km/h
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:  120 m
Hmotnosť rušňa:  87,6 t
Prevodový pomer:  1 : 2,16
Priemer kolies:  1 250 mm
Vlakové kúrenie:  
 
 
1,5 kV 50 Hz
3 kV 50 Hz
3 kV js
Továrenský typ:  55 E0, 55 E1
Výkon EDB:  3600 kW

Popis

Prvé dva dvojsystémové elektrické rušne pre prevádzku na tratiach bývalých ČSD vyrobila plzeňská Škoda v roku 1973. Touto výrobou začala napĺňať potrebu zrýchlenia vozby medzinárodných expresných vlakov na trati Štúrovo - Bratislava - Praha bez preprahu. Prvý rušeň s pôvodným označením ES 499.0001 vykonal TBS na ŽSO Cerhenice dňa 3.4.1974, pričom dosiahol rýchlosť 180 km/h. Po skúšobnej prevádzke bol tento rušeň dňa 28.12.1974 prijatý do evidenčného stavu RD Bratislava. Druhý prototypový rušeň bol dňa 2.1.1975 prevezený na ŽSO Cerhenice, kde pri TBS dosiahol maximálnu rýchlosť 172 km/h. Je v evidenčnom stave RD Bratislava od februára 1975. V súčasnosti je prevádzkovaných iba 18 rušňov tohoto radu, keďže rušeň ES 499.0010 bol vyradený po nehode dňa 29.6.1977 a ďalší, už s označením 350 009 , bol vyradený tiež po nehode dňa 10.11.1989.

MDPaT 12.11.1998

Použitie - vlaky osobnej dopravy:
 • Používané na väčšine medzinárodných vlakov kategórií : EC a IC a niektorých rýchlikoch na tratiach Praha - Havl. Brod / Čes. Třebová - Bratislava - Budapest a Bohumín - Hranice na Moravě - Břeclav / Čes. Třebová; 
 • Používané na trati Bratislava - Žilina - Košice na vlakoch 500 - 503, 600 a 605.
 •  Zoznam rušňov / Loco list ( verzia 2 )

  číslo rušňa
  Loco No.
  výrobné číslo
  Construction No.
  rok výroby
  Construction Year
  rušňové depo
  Loco depot
  350 001-4 6558 1973 Bratislava 
  350 002-2 6559 1974 Bratislava 
  350 003-0 6754 1975 Bratislava 
  350 004-8     Bratislava 
  350 005-5 6756 1975 Bratislava 
  350 006-3   1975 Bratislava 
  350 007-1 6758 1975 Bratislava 
  350 008-9     Bratislava 
  350 009-7     zrušený (ex - Bratislava)
  350 010     zrušený (ex - Bratislava)
  350 011-3 6762 1975 Bratislava 
  350 012-1     Bratislava 
  350 013-9     Bratislava 
  350 014-7 6765 1975 Bratislava 
  350 015-4     Bratislava 
  350 016-2     Bratislava 
  350 017-0     Bratislava 
  350 018-8     Bratislava 
  350 019-6 6770 1972 Bratislava
  (so žltými pásmi/with yellow bands)
  350 020-4  6771 1976 Bratislava 

  ( Petr Kadeřávek , Addams )

  Prezývky: Gorila
  Hugo
  (len 350 004)
  Slovenská Krysa

  ( Zdroj )

  350.014-7 absolvoval generálnu opravu (vrátane obnovy náteru totožného s 350.004, ktorý sa zrejme stane štandardom pre rušne radu 350 - s výnimkou rušňov určených pre vnútroštátne vlaky kategórie IC) v septembri 2000 v ŽOS Vrútky.
  12. VI. 2001 počas mojej jazdy EC 132 Bratislava hl.st. - Praha-Holešovice prešli v protismere 2 bielo-modré rušne radu 350 v protismere (čísla nezistené) a tretí bol 350.008 zapriahnutý v žst. Praha-Holešovice. Vlak EC 133 bol taktiež ťahaný bielo-modrým rušňom 350 019-6.
  Bielomodrý 350 007-1 viezol 17. a 18. VI. 2001, od 5. XI. 2001 350 002-2 obeh č. 2. 14. VI. 2001 viezol IC 503.

  Addams


  Späť / Back Nasledujúci / Next
  Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-III-2010
  ( 350.htm )