Gorila 350.004-8 s novým náterom
Pavel Kukučík

Dvojsystémové elektrické rušne radu 350 prezývané "gorila", slúžia na našich tratiach už celé štvrťstoročie. Zatiaľ posledným rušňom, ktorý sa vrátil z dielenskej opravy EH, vykonanej v ŽOS Vrútky , a.s., bol rušeň radu 350.004-8

Tento stroj, upozorňujúci na seba ojedinelým modro­bielo-šedým náterom a o 180 stupňov otočenými zberačmi, absolvoval 18. augusta skúšobnú jazdu na jednosmernom napäťovom systéme na trati Vrútky ­Považská Bystrica a späť. Po tej istej trati ho 22: augusta previezla do depa Bratislava východ 2 jeho "mladšia ko­legyňa" 363.101-7, vracajúca sa z opravy v Rušňovom depe Spišská Nová Ves.
O dva dni nato vykonal rušňovodič inštruktor Ján Klamo z Rušňového depa Bratislava hl. st. technickú prehliadku a súčasne rušeň pripravil na technicko­bezpečnostnú skúšku (TBS) na rýchlosť 160 km/h. Pod dohľadom skúšobného komisára Ing. Severíná Skot­nického rušeň 350.004-8 prešiel z depa do Železnič­nej stanice Bratislava­Vajnory, odkiaľ ako vlak číslo 74141 odišiel do Sládkovičova. Počas tejto jazdy vykonal potrebnú technicko-bez­pečnostnú skúšku. Na jej základe je spôsobilý voziť vlaky rýchlosťou 160 km/h, pot­rebnej pri vozbe vlakov kategórie IC a EC, zatiaľ len na koridore železničnej správy ČD .

(Ž-Semafor 21/2000)

Rušeň 350 004 "Hugo" v žst. Bratislava hlavná stanica
Rušeň 350 004 "Hugo" v žst. Bratislava hlavná stanica
©
Addams


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 4. VI. 2001
Posledná aktualizácia / Last update : 4. VI. 2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/350004.htm )