Elektrické motorové jednotky radu
560

Elektrická motorová jednotka 560013-5 pri žst. Bratislava-Nové Mesto
Elektrická motorová jednotka 560013-5 pri žst. Bratislava-Nové Mesto
©
Addams

Elektrická motorová jednotka 560014-3 pri žst. Bratislava-Nové Mesto
Elektrická motorová jednotka 560014-3 pri žst. Bratislava-Nové Mesto
©
Addams

emu 560018-4.jpg
© Európsky železničný server

Mapa tratí s prevádzkou EMU radu 560

 

číslo rušňa rušňové depo
560 011/2  Leopoldov 
560 013/4  Leopoldov 
560 015/6  Leopoldov 
560 017/8 Leopoldov 
560 019/20  Leopoldov 
560 029/30 Leopoldov 
560 031/2 Leopoldov 
560 033/4 Leopoldov 

 

( Zdroj )

Prezývky: Pantograf
Tornádo

( Zdroj )

Starosti im robia sprejeri
V RD TRNAVA UŽ VYŠE 30 ROKOV ZABEZPEČUJÚ PREVÁDZKU EL. MOTOR. JEDNOTIEK RADU 560
Igor HOLÉCZY

S grafikonom vlakovej dopravy 1970/1 začali na trati Bratislava - Nové Zámky - Komárno premávať el. mot. jednotky radu 560 známe aj ako pantografy na striedavý prúd. Dnes je na Slovensku 8 súprav týchto 5-vozňových elektrických vlakov. Ich prevádzku a úrdžbu zabezpečuje Rušňové depo (RD) v Trnave.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 14/2002 časopisu Ž-Semafor z 10. VII. 2002)

URL o elektrických motorových jednotkách ŽSR radu 560 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 28-VII-2004
( 560.htm )