Dieselové motorové rušne radu
711

711 621/T 314 1621 (11 -> 141 kB)
Rušeň ZSSK loco 711 621/T 314 1621
(RD/Loc depot Zvolen 14 .IX. 2002-10:41 hod./hr.)
(Veľká fotografia je dostupná len na Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
©
Addams

334.1 REKO (711)

Pôvodný rušeň T 334.0 s dieselhydraulickým prenosom výkonu bol vyrábaný v ČKD Praha a TSM Martin. Rekonštrukcia rušňa zmenila prenos výkonu tohto rušňa na dieselelektrický a modernizovala hnací agregát. Rušeň sa tak dostane na kvalitatívne novú úroveň - pôvodne dieselhydraulický prenos výkonu s nižšou celkovou účinnosťou bol nahradený prenosom s vyššou účinnosťou. Rušeň dosahuje po rekonštrukcii značné úspory pohonných hmôt.
Rekonštruovaný 3-nápravový rušeň radu 711 s dieselelektrickým prenosom výkonu je určený pre posun na vlečkách priemyselných firiem (huty, železiarne a pod.) a pre posunovaciu a ľahkú traťovú službu ako aj na posun v koľajových obvodoch rušňových a vozňových diep ŽSR .
Svojimi parametrami plne nahradí lokomotívy radov

 • 700 (ex T 211.0)
 • 701 (ex T 211.1)
 • 702 (ex T 212.0)
 • 703 (ex T 212.1)
 • 710 (ex T 334.0)
 • a v určitých smeroch sa vyrovná rade 704 (ex T 238.0).

  STRUČNÝ POPIS :

  Celá vrchná časť rušňa je vyrobená nová. Pod predným predstavkom je celý hnací agregát s riadiacimi prvkami. Pod zadným predstavkom je palivová nádrž, hlavné vzduchojemy a trakčný elektromotor. Oba predstavky sú tvarovo zhodné. Medzi nimi je kabína rušňovodiča, ktorá je zvukovo i tepelne izolovaná. V nej sú nové pulty rušňovodiča s novým ovládaním a hlavným rozvádzačom. Kabína je bohato presklená a umožňuje tak dobrý výhľad rušňovodiča, dôležitý v prevádzke. Pod kabínou v samostatnom priestore sú uložené batérie. Pojazd ostáva 3-nápravový nezmenený. Maximálna rýchlosť bola znížená na 40 km/h pri zachovaní ťažnej sily pri rozjazde. Zdrojom výkonu je automobilový motor LIAZ M 1 .2C 640, ktorý poháňa trakčný alternátor A 355 S 04.
  Rušeň má elektronickú reguláciu výkonu, čo zabezpečuje komfort jej ovládania spolu s nízkou spotrebou paliva. Energia z trakčného alternátora poháňa trakčný motor TE 01 5 C, ktorý cez prevodovku zabezpečuje skupinový pohon dvojkolí prostredníctvom kardanových hriadeľov. Pomocné pohony sú poháňané elektricky. Rušeň má tlakovzdušnú priamočinnú i nepriamočinnú brzdu systému DAKO. Do rušňa je možné namontovať i elektrodynamickú brzdu.

  ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE :

  RUŠEŇ

  Usporiadanie C
  Obrys STN 28 0312
  Rozchod 1 435 mm
  Dĺžka cez nárazníky 9440 mm
  Rázvor v podvozku 2200/2000 mm
  Celkový rázvor 4200 mm
  Priemer hnacích kolies (nový) 1 000 mm
  Výška (nad TK) 4000 mm
  Šírka (cez plechy) 3063 mm
  Hmotnosť v službe max. 42.00 t
  Zaťaženie na nápravu 1 40 kN
  Minimálna ťažná sila 1 00 kN
  Trvalá ťažná sila 65 kN
  Maximálna prípustná rýchlosť 40 km/h
  Prenos výkonu elektrický,striedavo - jednosmerný
  Polomer najmenšieho prechádzaného oblúka podľa UIC /pri 1 0 km/h / 80 m

  NAFTOVÝ MOTOR (EURO 1, EURO II)

  Typ LIAZ M 1.2C-640 S(F)
  Druh motora preplňovaný, diesel
  Menovitý výkon 242 kW
  Otáčky pri men. výkone 2000 ot/min
  Voľnobežné otáčky 650 ±25 ot/min
  Merná spotreba 210 g./kWh
  Počet valcov 6
  Priemer valcov 135 mm
  Zdvih piestu 150 mm
  Objem valcov 13.74 dm3
  Chladenie vodou
  Prenos výkonu DE-dieselelektrický

  ELEKTRICKÁ VÝZBROJ

  Trakčný alternátor

  Typ A 355 S 04 al. 1 FC2
  Druh trojfázový, striedavý
  Výkon 240 al. 250 al. 320 kW
  Chladenie vzduchové, vlastné

  Trakčný motor

  Typ TE 015 C
  Druh jednosmerný, sériový
  Príkon na lokomotíve 185 al. 220 kW
  Chladenie vzduchové, nútené

  Štartovacia batéria

  Typ 12 D3
  Druh štartovacia. olovená

  Brzdová sústava

  Brzdič typ 1 x DAKO - BSE
  Ovládač 2x DAKO - OBE 1
  Vzduchotlaková DAKO BP
  Mechanická ručná brzda  

  V prípade záujmu možnosť osadenia i zahraničným motorom firmy CATERPILLAR, resp. MTW.

  REKONŠTRUKCIE

  na zlepšenie úžitkových vlastností sú jednou z možností na ďalšie vylepšenie možností a komfortu obsluhy, ktorým disponuje tento rušeň.

  Možné sú tieto doplnkové rekonštrukcie:

 • predohrev chladiacej vody z AKU-batérií
 • vypínateľná spojka kompresora
 • núdzový pojazd z batérií
 • systém katalyzačnej prípravy paliva ECU-CAT
 • chladenie kabíny
 • vybavenie stanovišťa rušňovodiča chladničkou a sociálnym kútom
 • ( ŽOS Zvolen )


  Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 02-X-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 28-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/711.htm )