Rušne radu
736

736001a (9 ->131 kB) Rušeň ZSSK loco 736 001
(RD/Loc depot Zvolen 14 .IX. 2002-10:33 hod./hr.)
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
©
Addams
736001b (8 ->94 kB) Rušeň ZSSK loco 736 001
(RD/Loc depot Zvolen 14 .IX. 2002-10:35 hod./hr.)
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
© Addams

Motorový rušeň 736 je určený pre prevádzku na ľahkých osobných vlakoch, pre stredne ťažký posun a nákladnú dopravu pri klimatických podmienkach od - 30° C do + 40° C a do nadmorskej výšky 1000 m. Pre zabezpečenie prevádzky na ľahkých osobných vlakoch je rušeň vybavený elektrickým vykurovaním a napájaním siete prípojných vozňov.
Rušeň 736 bol ocenený zlatou medailou na medzinárodnej výstave ŽEL-RAIL.

Motorový rušeň 736 vznikol prestavbou z pôvodného rušňa 735, z ktorého bol prevzatý pojazd bez úprav tvorený dvoma dvojnápravovými podvozkami. Na hlavnom ráme pôvodného rušňa sú uskutočnené nevyhnutné úpravy pre uloženie nových agregátov a úpravy súvisiace s novým riešením nástupných schodíkov a pre montáž deformačných prvkov za nárazníkmi, ktoré absorbujú časť energie pri náraze. Ťažný hák je odpružený novým systémom (gumenými blokmi).

Hlavným hnacím agregátom je motor generátor vytvorený spojením naftového motora CATERPILLAR 3512 DITA prostredníctvom spojky Centamax s trakčným alternátorom SIEMENS s. r. o. Drásov typu 1FC2 454-4. Pred kabínou je naprieč uložený pomocný motor generátor pozostávajúci z naftového motora CATERPILLAR 3056 DITA, ktorý je priamo spojený s trakčným alternátorom SIEMENS s. r. o. Drásov typu 1FC2 282-4, ktorý slúži pre jazdu rušňa samotného resp. pre posun jedného až dvoch vozňov a úsporu paliva pri dlhodobejšom státí rušňa. Chladenie obidvoch naftových motorov rušňa je kvapalinové.

Elektrický prenos je striedavo-jednosmerný. Riadenie prenosu výkonu zabezpečuje procesorový systém INTELO-MAXI od firmy LOKEL s. r. o. Ostrava. Tento systém zabezpečuje: riadenie regulátora spaľovacích motorov a ich vzájomné blokovanie, príjem a spracovanie povelov obsluhy z riadiacich pultov, proti sklzovú ochranu, budenie a ochrany trakčných a pomocných generátorov a generátora kúrenia, riadenie pneumatickej brzdy a spoluprácu s elektrodynamickou brzdou, spínanie jednotlivých stupňov elektrodynamickej brzdy, umožňuje viacnásobné riadenie spriahnutých rušňov ovláda zariadenie mastenia okolesníkov a pieskovanie, prostredníctvom komunikačného displeja dostáva obsluha zvolené informácie o stavoch jazdy resp. stavoch jednotlivých komponentov rušňa prostredníctvom zabudovaného diagnostického systému, umožňuje upozorniť obsluhu lokomotívy na hraničné stavy prostredníctvom hlasového výstupu, umožňuje prostredníctvom siete GSM vykonať diagnostiku rušňa na diaľku pre zabezpečenie urýchlených servisných činností, umožňuje automatické riadenie rýchlosti rušňa na nastavené hodnoty.

Napäťové sústavy:

 • 24 V jednosmerných - štartovanie naftových motorov a ovládacie obvody vrátane riadiaceho systému,
 • 60 V jednosmerných - napájanie siete prípojných vozňov,
 • 3 x 400 V striedavých z frekvenčných meničov - pomocné pohony a klimatizácia,
 • 3 000 V jednosmerných - elektrické vykurovanie osobných vlakov.

  Pre zaistenie ekologickej nezávadnosti rušňa sú naftový motor, olejový systém a podlaha strojovne riešené tak, aby zachytávali odpadové ropné produkty a zabránili ich úniku mimo vozidlo. Na mazanie okolesníkov je použité zariadenie Delimon Railjet a ekologické mazivo. V tlapových ložiskách je biologicky odbúrateľný olej. Exhaláty naftových motorov splňujú podmienky vyhláška UIC 623-2. Proti požiaru je vozidlo chránené protipožiarnou signalizáciou a v exponovaných miestach samočinným hasiacim zariadením s náplňou nepoškodzujúcou okolité elektrické komponenty.

  Bzrdovú sústavu v rušni tvoria: vzduchotlaková samočinná brzda s elektricky riadeným brzdičom, elektricky ovládaná vzduchotlaková prídavná brzda, ručná zaisťovacia brzda, elektrodynamická brzda (EDB), záchranná brzda a parkovacia brzda. Zdrojom stlačeného vzduchu je skrutkový kompresor Atmos Chrást typu LE 180 so sušiacou jednotkou RHD 052 poháňaný asynchrónnym motorom, ktorý umožňuje rýchle plnenie vzduchovej sústavy aj pri voľnobehu spaľovacieho motora. Elektrodynamická brzda je dvojrežimová a umožňuje trvalé spádové brzdenie alebo krátkodobé zastavovacie brzdenie. Rušeň je vybavený elektronickým rýchlomerom Metra LTE a vlakovým zabezpečovačom LS 90.

  Kabína strojvedúceho je vežovej konštrukcie uložená pomocou vzduchových vankúšov a hydraulických tlmičov na hlavnom ráme rušňa. Konštruovaná je z materiálov, ktoré zaisťujú požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a estetický vzhľad pracoviska strojvedúceho v súlade s Vyhláškou UIC č. 651 a spĺňa hygienické predpisy podľa Vyhlášky MZ SSR č. 147/1977. Podlahová krytina je urobená v protišmykovej úprave. Všetky okná majú bezpečnostné sklá a čelné okná sú vybavené vyhrievaním a elektrickými stieračmi s cyklovačmi a ostrekovačmi. Je tepelne a hlukovo izolovaná a je vybavená klimatizáciou. Vetranie je zaistené prostredníctvom klimatizačnej jednotky a dvoma ventilátormi nad stanovišťami strojvedúceho. Vykurovanie kabíny zabezpečuje nezávislý teplovzdušný vykurovací agregát, ktorého činnosť je možné vopred naprogramovať. V kabíne sú dva diagonálne umiestnené ovládacie pulty s kontrolérmi pre ovládanie jazdy a elektrodynamického brzdenia a VKV vysielačkou. Displej zariadenie INTELO informuje obsluhu o prevádzkových a poruchových stavoch rušňa.

  V kabíne sú dve odpružené, pozdĺžne a výškovo nastaviteľné sedačky. Súčasťou výbavy kabíny je šatník, skrinka na náradie, schránka na doklady, umývadlo s teplou a studenou vodou, mikrovlnná rúra a chladnička.

  Základné technické údaje
  Usporiadanie Bo´Bo´
  Rozchod 1 435 mm
  Dĺžka cez nárazníky 14 340 mm
  Hmotnosť s 2/3 prevádzkových hmôt 64 000 kg
  Hmotnosť na nápravu 16 000 kg
  Maximálna prevádzková rýchlosť 100 km/h
  Minim. polomer prechádzaného oblúku 80 m
  Prenos výkonu elektrický (striedavo-jednosmerný)
  Maximálna ťažná sila na háku 168,7 kN
  Naftový motor-hlavný CATERPILLAR 3512
  DITA
  Menovitý výkon 990 kW
  Menovité otáčky 1 500 ot./min.
  Max. merná spotreba pri plnom výkone 213,2 g/kWh
  Naftový motor-pomocný CATERPILLAR 3056
  DITA
  Menovitý výkon 124 kW
  Menovité otáčky 2100 ot./min.
  Štartovateľnosť hlavného a pomocného motora: bez predohrevu do teploty motora - 15°C
  Trakčný alternátor pre hlavný motor Siemens Drásov
  Typ 1FC2 454-4 BO 92-Z
  Výkon menovitý (po usmernení) 810 kVA
  Trakčný alternátor pre pomocný motor Siemens Drásov
  Typ 1FC2 282-4
  Výkon menovitý (po usmernení) 80 kVA
  Alternátor kúrenia Siemens Drásov
  Typ 1FC2 351-8 BO91-Z
  Výkon 120 kVA
  Výkon EDB (trvalý) 1 020 kW
  Režim EDB spádový / zastavovací
  Typ vzduchotlakovej brzdy DAKO GP
  Riadiaci systém Lokel Intelo Maxi
 • ( Zdroj: ŽOS Zvolen )

  URL o rušňoch ŽSR radu 736 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


  Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 04-VI-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-III-2010
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/736.htm )