TAURUS - fotoalbum 1

TAURUS © Siemens
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (21) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (14) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (17) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (16) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (15) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (20) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (18) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (19) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
Rušeň TAURUS na koľaji 7a v žst. Bratislava-Petržalka (22) Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Emil Schenk (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001a.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001b.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001c.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001d.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001e.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001f.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001g.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15.11.2000)
1116001h.jpg Rušeň ÖBB 1116 001-7
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 15. 11. 2000)
Rušeň GySEV/ROeEE 1047 502-8 v žst. Győr Rušeň GySEV/ROeEE 1047 502-8
© Addams (žst. Győr 22. IX. 2002-16:54 hod.)
Rušeň MÁV 1047 005-2 v žst. Győr Rušeň MÁV 1047 005-2
© Addams (žst. Győr 22. IX. 2002-15:55 hod.)
1116 044 (6 -> 96 kB) Rušeň ÖBB 1116 044-7
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
© Addams (žst. Bratislava-Petržalka 21. VIII. 2002-17:23 hod.)

Späť / Back (taurus.htm) Ďalej / Next (taurus3.htm)
Strana vytvorená / Site created : 07-V-2001
Posledná aktualizácia / Last update : 30-VII-2004
( taurus2.htm )