Železničná stanica/Railway station
Malacky

Prijímacia budova - pohľad od juhovýchodu Prijímacia budova - pohľad od juhovýchodu (14. VIII. 2002-12:53:58 hod.)
©
Addams
Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu (14. VIII. 2002-12:41:10 hod.)
©
Addams
Prijímacia budova - pohľad od severovýchodu Prijímacia budova - pohľad od severovýchodu (14. VIII. 2002-12:43:38 hod.)
©
Addams
Prijímacia budova - pohľad od severozápadu Prijímacia budova - pohľad od severozápadu (14. VIII. 2002-12:37:58 hod.)
©
Addams
Prevádzková budova - pohľad od severovýchodu Prevádzková budova - pohľad od severovýchodu (14. VIII. 2002-12:53:06 hod.)
©
Addams
Prevádzková budova - pohľad od severozápadu Prevádzková budova - pohľad od severozápadu (14. VIII. 2002-13:11:00 hod.)
©
Addams
  • Železničná trať Dev. N. Ves - Skalica na Slov.
  • Železničná trať MALACKY – ROHOŽNÍK – HORNÝ VRCH/HUBALOVÁ
  • Úzkorozchodné trate v okolí Malaciek (21,2 kB)
  • Malacky

  • Strana vytvorená / Site created : 27-VIII-2002
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-VIII-2002
    ( 130864.htm )