Železničná stanica/Railway station
Prievidza
(Toto nie je oficiálna strana ŽSR/This is not Official ŽSR Page)
( pohľad na stanicu zo satelitu/Station on Sattelite View )

Moderná stanica (Bratislava-Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina)
Tlačová správa ŽSR, 05.08.2009 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v pondelok, 5. augusta 2009, po úspešnej internej príprave štartujú projekt „Moderná stanica“, ktorý má za cieľ obnovu vybraných železničných staníc v spolupráci so súkromnými partnermi. Prvé 4 železničné stanice, pre ktoré bude zahájený výber partnerov na ich obnovu a vypísané verejné obchodné súťaže sú: Bratislava-Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina.
Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kultúry cestovania, komfortu a bezpečnosti cestujúcej verejnosti a návštevníkov železničných staníc, t. j.:
- zabezpečiť revitalizáciu a modernizáciu železničných staníc
- priblížiť sa európskemu štandardu v oblasti komfortu poskytovaných služieb cestujúcim
- ponúknuť lepšie služby svojim hlavným obchodným partnerom - dopravcom v osobnej a nákladnej železničnej doprave a skvalitniť službu verejnosti, zákazníkovi, na základe čoho bude možné očakávať vyšší záujem o železničnú prepravu a sprievodne i zvýšenú návštevnosť v objektoch železničných staníc
- zároveň poskytnúť kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie širokej cestujúcej verejnosti
- oživiť prostredie železničných staníc tak v interiéroch ako aj exteriéroch a predstaničných priestoroch
- podporiť rozvoj podnikateľských aktivít v priestoroch staníc, s využitím spravidla vynikajúcej polohovej renty týchto nehnuteľností a vysokej koncentrácie potenciálnych zákazníkov
- lepšie využitie priestorov
- zníženie nákladov na údržbu a prevádzku železničných staníc
Stanica, ktorá vzíde z projektu by mala byť miestom, v ktorom sa podarí spojiť čo najkomfortnejšie cestovanie s maximálnym využitím času stráveného čakaním na železničné spojenia prostredníctvom adekvátneho kultúrno-spoločenského vyžitia a služieb. Našou ambíciou je, aby sa moderné železničné stanice stali aj miestom stretnutí a príjemne stráveného času.
Myšlienka projektu Moderná stanica, revitalizácie železničných staníc, vznikla na pôde ŽSR ešte na začiatku roku 2007, ale finálne rozhodnutie realizovať obnovu železničných staníc pomocou súkromného kapitálu padlo až na základe výsledkov dôslednej právnej a ekonomickej analýzy podmienok uskutočnenia takéhoto projektu. Po rozhodnutí nasledovala niekoľkomesačná prípravná fáza, ktorá mala za cieľ zabezpečiť podmienky pre vyhlásenie verejných obchodných súťaží na obnovu vybraných staníc. Súťažiť sa bude prostredníctvom piatich parametrov, pričom najdôležitejším bude celková výška preinvestovaných prostriedkov.
Súkromní partneri by sa v rámci projektu Moderná stanica mali zaviazať vykonať obnovu železničných staníc prostredníctvom investícií, pričom ako protihodnotu za vynaložené investície získajú od ŽSR právo dlhodobo užívať komerčné priestory v rámci revitalizovanej stanice. ŽSR nebudú investorom projektu. Medzi primátormi dotknutých miest a ŽSR prebieha intenzívna komunikácia s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu, aby boli zabezpečené požiadavky všetkých dotknutých strán tak, aby nové stanice boli prínosom nielen pre cestujúcu verejnosť ale aj pre mestá a ich obyvateľov.
V závislosti od úspechu projektu by sa tento model obnovy staníc mohol v budúcnosti uplatniť aj pri ďalších železničných staniciach. Výsledky snahy nájdenia vhodných súkromných partnerov pre prvé štyri stanice by mali byť známe už koncom roka 2009.
O podmienkach súťaže ako aj ďalšom priebehu projektu Moderná stanica budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky www.zsr.sk ( Inzerát , Všeobecné podmienky ), a povereného koordinátora projektu, ktorého môžu záujemcovia kontaktovať na e-mailovej adrese: modernastanica@zsr.sk.
Harmonogram súťažných podmienok a model súťaže:
Harmonogram súťažných podmienok pre jednotlivé kroky v rámci verejnej obchodnej súťaže je nasledovný:
- vyhlásenie súťaže: 5.8.2009
- prihlasovanie uchádzačov: do 17.9.2009
- vyhodnotenie prihlášok: 24.9.2009 (ich vyhodnotením bude ukončená prvá časť súťaže – kvalifikácia)
- predkladanie súťažných návrhov: do 7.12.2009
- vyhodnotenie návrhov a podpísanie zmlúv s investormi sa očakáva koncom decembra 2009 alebo začiatkom januára 2010.

Železničná polícia zadržala propagátora fašizmu
TASRBratislava 2. 07.2004 - Hliadka železničnej polície zadržala vo štvrtok predpoludním na železničnej stanici v Prievidzi 16-ročného obdivovateľa fašizmu. Mladík vyzlečený do pol pása a potetovaný rôznymi nacistickými a fašistickými symbolmi sa prechádzal na stanici.
Pri bezpečnostnej prehliadke policajti vo vrecku jeho nohavíc našli lovecký nôž a kovovú pracku opasku, na ktorej mal nalepený nacistický vojnový kríž. Mladý Prievidžan sa netajil sympatiami k nacistickým a fašistickým hnutiam a ideológiám, pričom podľa hovorcu ŽP Jozefa Búranského veľmi dobre vedel čo tetovania znamenajú. Potvrdil to aj vo výpovedi.
Železničná polícia začala mladíka stíhať za trestný čin podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov.

Nákladný vlak zrazil v Prievidzi muža ležiaceho medzi kolajnicami
TASRPrievidza 14. 3.2004 - Nákladný vlak zrazil v piatok vecer na železnicnom priecestí v Prievidzi 48-rocného Tibora J. ležiaceho medzi kolajnicami.
Rušnovodic muža spozoroval asi zo 40-metrovej vzdialenosti a ihned zapol rýchlobrzdu. Rozbehnutú súpravu naloženú uhlím z Bane Cigel sa mu však už nepodarilo zastavit. Podvozok Tibora zachytil a niekolkokrát prevrátil. Našli ho pod štvrtým vagónom. Utrpel pri tom pocetné zranenia, okrem iného otras mozgu a má doslova oskalpovanú hlavu, niekolko zlomených rebier a pravdepodobne aj vnútorné zranenia. Naštastie mu kolesá neodrezali žiadnu koncatinu. V bezvedomí ho ihned previezli do nemocnice v Bojniciach. Jeho stav je stabilizovaný.
Podla informácie vedúceho oddelenia Železnicnej polície v Prievidzi Luboša Kotlára, prebieha vyšetrovanie ci išlo o pokus samovraždy. Takisto nie je vylúcené, že ho niekto medzi kolajnice položil. Preto polícia zacala trestné stíhanie neznámeho páchatela pre tažké ublíženie na zdraví. Vela napovedia výsledky rozboru odobratej vzorky krvi. Je totiž predpoklad, že Tibor bol znacne pod vplyvom alkoholu, co mohlo zohrat rozhodujúcu úlohu v jeho konaní, konštatoval Kotlár.

Fotografie/Photos:

 20030118/10:07
© Addams
 20030118/10:09
© Addams
 20030118/10:12
© Addams
 20030118/10:18
© Addams

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Prievidza - Veľké Bielice
 • Železničná trať Nitrianske Pravno - Prievidza
 • Železničná trať Handlová - Prievidza
 • Železničná trať Prievidza - Sebedražie - Nováky - Zemianske Kostoľany
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report
 • Prievidza
 • Prievidza - stránka o meste na Wikipédii

 • Strana vytvorená / Site created : 20-V-2003
  Posledná aktualizácia / Last update : 24-IX-2011
  ( 172551.htm )