Železničná trať / Railway line
Nitrianske Pravno - Prievidza
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

31. _X. 1909   sprevádzkovanie trate / line opening
02. _II. 2003   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
12. XII. 2005   obnovenie osobnej dopravy/passenger transportation reopening
08. XII. 2012   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 39, 326_ 172759 xx oo Nitrianske Pravno [ 606 ] Nemecké Pravno; Németpróna
__ 37, 070_ ______ __ __ Vlečka  
_3 36, 373_ 17285_ oo xx Pravenec z  
_6 33, 592_ 17265_ xo xx Nedožery z Nádasrét mh.
11 28, 436+ 172551 xx oo Prievidza [ 140 , 145 , 317 ] Prievidza-Bojnické kúpele; Privigye-Bajmócz
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
+ zo žst. / from station V. Bielice

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Zdroje : 33


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-XII-2012
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h144.htm )