Elektrifikácia trate Nové Zámky - Šurany - (Palárikovo) - Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen

Začatie elektrickej prevádzky postupovalo v nasledujúcich 5 etapách:

Dátum otvorenia elektrickej prevádzky
Úsek trate
23.05.1986
20.12.1991
16.04.1993
27.05.1994
29.08.1995
Nové Zámky - Šurany - Palárikovo
Šurany - Levice
Levice - Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava
Hronská Dúbrava - Zvolen

Šurany - Levice
20.12.1991 sa uskutočnila prvá jazda elektrického vlaku N 653 na čele s 240.103, ktorý otvoril elektrickú prevádzku do Levíc.

Levice - Žiar nad Hronom
16.4.1993 bol slávnostne využitý rušeň 240.036 na odvoz prvého slávnostného elektrického vlaku N 653/6252 do Žiaru nad Hronom.

Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl.st.
Pri elektrifikácii tohoto úseku sa vyskytovala zaujímavá situácia. Aj keď úsek Žiar nad Hronom - Zvolen ešte nebol dokončený, elektrické rušne radov 240 z depa Nové Zámky príp. 263 z Bratislavy hl. st. bežne zachádzali do Zvolena, síce nie vlastnou silou, ale zo Žiaru nad Hronom s pomocou príprahových rušňov.
Základy pre stĺpy trakčného vedenia v úseku Hronská Dúbrava - Zvolen boli dokončené v polovici 1993. Pre striedavú sústavu 25 kV 50 Hz sa postavila neďaleko rušňového depa Zvolen napájacia stanica.
25.8.1995 sa uskutočnila oficiálna technicko-bezpečnostná skúška trolejového vedenia v úseku Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st. s rušňom 240.100 ako vlak 6375. Po nej vydal kolaudátor povolenie na prevádzku. V rovnaký deň sa uskutočnila aj prvá neoficiálna jazda na úseku Hronská Dúbrava - Zvolen s elektrickým rušňom 240.082 na vlaku 2036.
29.8.1995 bol slávnostne uvedený do prevádzky posledný úsek elektrifikácie trate Nové Zámky - Zvolen. Uskutočnila sa súbežná jazda dvoch vlakových súprav, jednej ťahanej parným rušňom 498.104 a druhej elektrickým rušňom 263.011. Zároveň na žst. Zvolen položili základný kameň elektifikácie trate Zvolen - Banská Bystrica.

Elektrifikácia traťového úseku Šurany - Levice - Žiar nad Hronom - Zvolen v dĺžke 120 km stála 650 mil. Sk.
Vo februári 1996 bola uvedená do prevádzky posledná časť stavby Elektrifikácia trate Šurany - Zvolen, budova Riadiaceho strediska elektrotechniky, v ktorej je sústredená celá činnosť napájania elektrickej trakcie a riadenia opráv a údržby trolejového vedenia.

Pramene:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť