Strečno II

Stavba tunela
Pri stavbe druhej koľaje v úseku Strečno - Vrútky bol pod hrebeňom Baniska - Domašína postavený nový jednokoľajný tunel.
Výstavbu tunela realizovala firma Müller a Kapsa, podnikateľstvo stavieb v Bratislave. Razenie tunela prebiehalo modifikovanou rakúskou sústavou. Tunel bol postavený vo vzdialenosti 20 až 80 m od starého tunela, v smere od Vrútok v klesaní 6‰.
Pri vŕtaní tunela Ministerstvo železníc zastavilo na dlhší čas prevádzku na štátnej ceste Žilina-Vrútky. Proti tomuto kroku sa ostro postavili zduženia Cudzineckej rady pre Slovensko, Klubu automobilistov, Klubu čsl. turistov, Tatranskej komisie atď. Kritizovali konanie železničnej správy, ktorá nevyriešila problém prejazdu motoristov, ktorí tak museli stavenisko obchádzať cez Varín - Terchovú - Zázrivú - Párnicu.


Prvý vlak vychádza na vrútockej strane z tunela Strečno II, rok 1940

Poškodenie tunela v roku 1945
Ustupujúcou nemeckou armádou bol tunel poškodený len na 3 miestach. Oba portály sa zosunuli a poškodili hlavnú cestu, ktorú vojsko ako prvú provizórne opravilo zasypaním portálov zeminou až do nivelety cesty.

Zničený P1 tunela Zničený P2 tunela a most cez Váh, foto Silvester Trnovec, 1945
(vďaka Dušanovi Ďurčovi za poskytnutie snímky)

Vo vnútri tunela ostali síce zasypané železničné vozne a rušne, ale tunel sa vyhol väčšiemu poškodeniu. Zato viac bol zničený bezprostredne napojený most cez Váh, kde sa do rieky zosunulo 5 rušňov s tendrami. Preto bolo rozhodnuté opraviť tunel a most definitívne (výmenou) priľahlého hlavného poľa, za vylúčenia dopravy na tejto koľaji. V rokoch 1945-46 bolo obnovených jeho 65 tunelových pásov.

Vrútocký portál - [P1]

Tunely pod masívom Baniska, foto Emil Schenk, 31.1.2001
 
Celkový pohľad na portál tunela (vpravo tunel Strečno III)
foto Emil Schenk, 31.1.2001
 
Detail portálu, ľavé krídlo cca 17 m
foto Emil Schenk, 4.10.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry, 1. bezpečnostný výklenok v 5.páse
foto Emil Schenk, 4.10.2001
 
Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 4.10.2001 Trať z portálu Strečno II, foto Emil Schenk, 4.10.2001

Strečniansky portál - [P2]

Vstup trate do tunela od Strečna, foto Emil Schenk, 31.1.2001 Svetlý prierez tunela, foto Emil Schenk, 31.1.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 27. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 6. V. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Košice - Žilina