Obsah:

Úvod, sieť tratí
Trocha z histórie, praktické informácie
Vlaky & rušne
Cestovný poriadok
Radenie diaľkových vlakov niektorých železn. spoločností vrátane RENFE
Fotografie ( interiér , exteriér )
Železničná URL Bertrama Wlasaka o.i. o vlakoch s naklápacou technológiou
Vlaky s naklápacími súpravami - URL Klubu přátel železnic
Vysokorychlostní žel. doprava v Evropě
Prvá železnica na svete s komerčnou rýchlosťou 350 km/h (nutné vyhľadať)
Ďaľšie odkazy