Download/Stiahnutie

Na tejto strane je možné stiahnuť niektoré súvislejšie celky súborov z ARP pre prezeranie v systéme off-line (bez pripojenia na internet).
Here you can downloading any compilled file packs from ARP for its browsing off-line (without internet connection).

Z histórie slovenských železničných tratí/From Slovakian Railway Line History:

 • hist1.zip (98 kB) - spoločné súbory: histzsr , histzsre , histzsr2 , histzsr3 , histcsd , základné obrázky
 • hist2.zip (938 kB) - súbory tratí ŽSR s úplnou prevádzkou k 29. I. 2003 (110 - 174, 180 - 203, 261 - 264)
 • hist3.zip (103 kB) - súbory tratí ŽSR s nákladnou prevádzkou k 29. I. 2003 (204, 301 - 337)
 • hist4.zip (328 kB) - súbory tratí k 29. I. 2003: 175 (bez prevádzky), 252 - 254 (nepravidelná prevádzka), 401 - 500 (zrušené)
 • hist5.zip (284 kB) - súbory tratí 501 - 623 (zrušené), 900 - 930 (muzeálna prevádzka), Krompachy
 •  

 • zelmapy.zip (411 kB) - Železničné mapy Slovenska + koridory / Slovakian Railmaps
 • ba.zip (765 kB) - Železničný uzol Bratislava / Railway Junction Bratislava
 • coach.zip (346 kB) - vlečné + dieselové motorové vozne/jednotky + elektrické motorové jednotky / Hauled + Diesel Motor Cars/Units + Electrical Motor Units
 • loco.zip (385 kB) - rušne + Rušň. depo Zvolen + pancier. vlaky / Locomotives

 • Späť na " index "Späť na " index " Back to " index "Back to " index "
  Strana vytvorená / Site created : 12-X-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 11-IV-2007
  ( download.htm )