Cestovný poriadok
a súvisiace opatrenia

Staršie GVD

Grafikon vlakovej dopravy (GVD) je vypracovávaný jednotlivými železničnými správami na obdobie určené Medzinárodnou úniou železníc ( UIC ). GVD je cestovným poriadkom pre všetky druhy pravidelných vlakov.
V súčasnosti je platný GVD 2005/6 pre obdobie 11. XII. 2005 - 9. XII. 2006.
Vydavateľom knižného cestovného poriadku (KCP) sú ŽSR . V KCP sú plánované 2 zmeny: 1. zmena k 26. III. 2006 a 2. zmena k 28. V. 2006.

Na http://www.zsr.sk/generate_page.php?page_id=1090 je možné stiahnuť ELIS pre SR (cca týždeň pred ich nadobudnutím platnosti) inštalačný a aj aktualizačný súbor pre verziu SR k príslušnej zmene; Pre EU-verziu len aktualizačný súbor.
V Ba na hl. st. bývajú zmeny v papierovej verzii ako obvykle len na Rezervačnom pracovisku (ktorý blbec to vymyslel) kde robia 7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00, 16:15 - 17:45 hod., v ostatnom case na hl. st. dostanete len veľké h...., ale majú ich aj na žst. Bratislava-Nové Mesto v os. pokladni (6:00 - 21:40 hod. tiež s prestávkami).

1. vydanie KCP neobsahuje síce žiadnu stranu s opravami tlačových chýb, čo však neznamená, že žiadne neobsahuje; rovnako tradične i tento rok boli uskutočnené niektoré zmeny po uzávierke do tlače platné od 11. XII. 2005:

Mapa "Medzištátne spoje" (zjavne bez opravovania skopírovaná z prechádzajúceho roku):

trať vykonajte opravu
304 zakreslite priamu trať Zwardoń (tesne za slovensko-poľskou hranicou v úseku Čadca - Kraków) - Katowice a označte číslom 304
trať v úseku Kraków - Warszawa vrátane číselného označenia zrušte
zakreslite priamu trať Katowice - Brest (tesne pred poľsko-bieloruskou hranicou v úseku Warszawa - smer Moskva)
trať v úseku Warszawa - Brest vrátane číselného označenia zrušte
314 trať v úseku Zagreb - Ljubljana nahraďte traťou Zidani Most (v polovici slovinského úseku trate) - Ljubljana
316 zakreslite priamu trať Nürnberg - Berlin (mimo Českú republiku) a označte číslom 316
v úseku Berlin - Hamburg prečiarknite text ", 316"
317 v pohraničí Rakúsko/Švajčiarsko úsek trate Feldkirch - Bregenz presuňte o cca 5 mm doprava (nepatrí do Švajčiarska, ale do Rakúska)

Časť prvá (modrá):

str. vlak/odstavec vykonajte opravu
     

Časť druhá (zelená):

str. vlak/trať vykonajte opravu
2 nad tabuľkou opravte text na "Gänserndorf"
7385, 7387, 7389, 7391, 7393, 7395, 7397, 7399 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
3 nad tabuľkou opravte text na "Gänserndorf"
7384, 7386, 7388, 7390, 7392, 7394, 7396 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
26 nad tabuľkou opravte text na "Frankfurt (M)"
316 text "Gottingen" nahraďte textom "Göttingen" (2x)
27 163 opravte názov vlaku na "TRANSALPIN"
28, 29 nad tabuľkou opravte text na "München"
30, 31 319 text "Kaspichan" nahraďte textom "Kaspičan" (3x)

Časť tretia (biela):

str. vlak/trať vykonajte opravu
3 7385, 7387 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
4 7389, 7391 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
5 7393, 7395 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
6 7397, 7399 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
8 7384, 7386 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
9 7388, 7390 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
10 7392, 7394 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
11 7396 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
12 7385, 7387, 7389, 7391, 7393, 7395, 7397, 7399 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
13 7384, 7386, 7388, 7390, 7392, 7394, 7396 v hlavičke vlaku prečiarknite poznámku [88]
pod tabuľkou poznámku [88] prečiarknite
15 nad tabuľkou prečiarknite text "Doprava zahájená dňom vyhlásenia"
132 6450, 7001 zrušte obmedzenie dní jazdy vlaku "X"
133 7220 v riadku Košice doplňte značku "o" s čiernou dolnou polovicou pred časovým údajom
1. stĺpec poznámok pod tabuľkou doplňte poznámku
["o" s čiernou dolnou polovicou] nie je prípoj medzi vlakmi 7220 a 804
216 201 text "Lomnický štít" nahraďte textom "Lomnické sedlo"

Addams , ŽSR

Železnice Slovenskej republiky vydávajú pre verejnosť:

a) knižný cestovný poriadok (celoštátny a regionálne)

b) elektronický cestovný poriadok (ELIS - ELektronický Informačný Systém)
Cca od 2. XII. 2003 je vnútroštátna demo-verzia bezplatne k dispozícii na nižšieuvedenej URL.
Od 2.zmeny GVD 2000/2001 je možné získať aktualizované dáta pre ELIS na www stránkach ŽSR . Prístup k týmto dátam je cez adresu: http://www.zsr.sk/elis_aktualizacia.html

Staršie GVD:

 • 2004/5 ( 12. XII. - 10. XII. )
 • 2003/4 ( 14. XII. - 11. XII. )
 • 1947/8 - návrh ( mapa )
 • 1936/7 ( 15. V. - 21. V. )
 • 1922/3 (zimné obdobie)
 • Na začiatok stranyCestovný poriadok všetkých železničných tratí na Slovensku a Podkarpatskej Rusi / zimné obdobie 1922-3 ( odkazy sú funkčné len na Rail CD ):

  strana obsah strana obsah
  0 , 1 titulné strany 92 - 93 7 Királyháza - Čop - Košice
  2 - 3 vysvetlivky, úradný čas 94 - 95 8 Kúty -Skalica
  9 Plav. Sv. Mikuláš - Uhor. Ves u Moravy
  10 Dev.Jazero - Stupava Mást
  11 Bratislava - Marchegg
  4 - 5 Zoznam slov.-maď. staníc A - D 96 - 97 12 Sereď - Kúty
  6 - 7 Zoznam slov.-maď. staníc E - K 98 - 99 13 Jablonica - Brezová p.B.
  14 Bratislava-Nivy - Komárno
  8 - 9 Zoznam slov.-maď. staníc L - O 100 - 101 15 Usor - Šamorín
  16 Leopoldov - Galanta
  17 Piešťany - Vrbové
  10 - 11 Zoznam slov.-maď. staníc P - S 102 - 103 18 Tr. Teplá - Vl. prusmyk
  19 Tr. Teplá - Ledn. Rovne
  12 - 13 Zoznam slov.-maď. staníc Š - V 104 - 105 20 TREŽ
  14 Zoznam slov.-maď. staníc W - Ž 106 21 Šaľa - Neded
  22 Leopoldov - Nitra
  15 Zoznam maď.-.slov. staníc A - B 107 (reklama)
  16 - 17 Zoznam maď.-.slov. staníc C - G 108 22 Leopoldov - Nitra
  18 - 19 Zoznam maď.-.slov. staníc H - L 109 23 Nitra - Radošina
  20 - 21 Zoznam maď.-.slov. staníc M - P 110 - 111 24 N. Zámky - Nem. (Nitr.) Pravno
  22 - 23 Zoznam maď.-.slov. staníc R - T 112 - 113 24 Nem. (Nitr.) Pravno - N. Zámky
  24 - 25 Zoznam maď.-.slov. staníc U - Z 114 - 115 25 Komárno - N. Zámky
  26 Komárno - Kolárovo
  27 Topoľčany - Trenčín
  26 - 27 čís. zoznam tratí 1 - 58 116 - 117 28 N. Zámky - Levice
  29 Prievidza - Handlová
  30 N. Zámky - Topoľčianky
  28 čís. zoznam tratí 59 - 81 117 , 118 30 N. Zámky - Topoľčianky
  31 Kozárovce - Zl. Moravce
  29 (reklama) 119 (reklama)
  30 upozornenie 1/2 120 - 121 32 Štúrovo - Kozárovce - Zvolen
  31 (neslovenský text) 122 - 123 33 Čata - Krupina
  34 Šahy - Drégélypalánk - Lučenec
  32 upozornenie 2/2
  cestovanie do Rumunska
  Kam patria jednotlivé trate
  124 - 125 35 Hr. Dúbrava - B. Štiavnica
  36 Zvolen - Brezno - Tisovec
  33 (neslovenský text) 126 - 127 36 Tisovec - Brezno - Zvolen
  34 - 35
  36 - 37
  38 - 39
  40 - 41
  42
  Výňatok z taríf 128 - 129 37 B. Bystrica - Harmanec
  38 Podbrezová - Hronec
  39 Brezno - Č. Skala
  43 (neslovenský text) 130 - 131 40 Lučenec - Halič
  41 Lučenec - Utekáč
  42 Breznička - Kat. Huta
  44 Zoznam tratí spacích vozov 132 - 133 43 Fiľakovo - Salgótarján
  44 Jesenské - Tisovec
  45 (reklama) 134 - 135 44 Tisovec - Jesenské
  45 Rim. Sobota - Poltár
  46 - 47 1 Bratislava - Praha 136 - 137 46a Rim. Seč - Bánréve
  46 Plešivec - Dobšiná
  48 - 49 2 Bratislava - Szob - Budapest 138 - 139 47 Plešivec - Muráň
  48 Plešivec - Slavošovce
  49 Čadca - Zwardoń
  50 Čadca - Makov
  50 - 51 2 Budapest - Szob - Bratislava 140 - 141 51 Žilina - Rajec
  52 Kraľovany - S. Hora
  52 - 53 (reklama) 142 - 143 53 Ružomberok - Korytnica kúpele
  54 OŽ
  55 Poprad - St. Potok - T. Lomnica
  54 - 55 3 Bratislava - Žilina 144 - 145 56 Poprad - Podolínec
  57 Kežmarok - Sp. Belá
  58 Sp. N. Ves- Levoča
  56 - 57 (reklama) 146 - 147 59 Sp. Vlachy - Sp. Podhradie
  60 Margecany - Smol. Huta
  58 - 59 3 Žilina - Bratislava 148 - 149 60 Smol. Huta - Margecany
  61 Prešov - Bardejov
  60 - 61
  62
  4 Vrútky - Kremnica - Jesenské, Jesenské - Plešivec 150 - 151 62 Košice - Hidasnémeti
  63 Košice - Turňa n/B.
  64 Moldava n/B. - Medzev
  63
  64 - 65
  4 Plešivec - Jesenské, Jesenské - Kremnica - Vrútky 152 - 153 65 Michaľany - Medzilaborce
  66 Trebišov - Vranov n/T.
  67 Humenné - Stakčín
  66 (reklama) 154 - 155
  156 - 157
  68 Čop - Užhorod - Sianki
  69 Užhorod - Antalovce
  67 5a Frant. Lázně - Plzeň - Bohumín 158 - 159 70 Užhorod - Bánovce n/O.
  71 Baťú - Munkačevo - Lawoczne
  68 - 69 5 Bohumín - Štrba 160 - 161 71 Lawoczne - Munkačevo - Baťú
  72 Kiralháza - Halmei
  70 - 71 (reklama) 162 (reklama)
  72 - 73 5 Štrba - Košice 163 73 Terešva - Kobyla
  74 Camara la Sighet - Akna Slatina
  74 - 75 5 Košice - Štrba 164 - 165 75 Bacicoiu Mare Carpinis - Bičkiv Tovareň
  76 Beregsas - Kišnica
  76 - 77 5 Štrba - Bohumín 166 - 167 77 Sevljus - Komluš výhybka
  78 Iršava - Gyilalja
  79 Poprad - St. Sm.
  78 5b Bohumín - Plzeň - Frant. Lázně 168 - 169 80 T. Lomnica - Štrb. Pleso
  79 (reklama) 170 (neželezničné údaje)
  80 - 81 6 Košice - Orlov 171 Cest. poriadky zahr. prípojných tratí
  (Salgótarján - Budapest, Bánr. - Budapest, Hidasnémeti - Budapest)
  82 - 83 6 Orlov - Košice 172 - 173 I. Sátor. - Bp
  84 - 85 7 Košice - Čop - Királyháza 174 II. Sátor. - Debrecen
  III. Tornanád. - Bp
  86 - 87   175 IV. Hid. - Szerencs
  V. Balassagy. - Aszód
  88 - 89 7 Királyháza - Jasiňa 176 Cenník lôžk. lístkov
  90 - 91 7 Jasiňa - Királyháza xxx xxx

   

  1947/8 návrh Mapa 26 -> 198 kB

  Na začiatok stranyMalý cestovný poriadok pre Slovensko a Podkarpatskú Rus / platný 15. V. 1936 - 21. V. 1937 ( odkazy sú funkčné len na Rail CD ):

  strana obsah strana obsah
  0 titulná strana 44 - 45 52 Pleš. - Slav.
  54a ZA - Bhn - AB
  1 Vysvetlivky 46 - 47 pozn. k trati 58b
  54b AB - Bhn - ZA
  2 - 3 1a Ba - Brno - Č. Třeb. - Praha
  Ba - Devín - Wien, Wien - Devín - Ba
  48 - 49 pozn. k trati 58a
  55 Bhn - Wroclaw - Bin
  56 CA - Makov
  57 CA - Zw
  59 ZA - Rc
  4 - 5 1b Praha - Č. Třeb. - Brno - Ba 50 - 51 58a ZA - KE
  6 - 7 2 Dev. Jazero - Stupava
  3 Zohor - Plav. Mikuláš
  4 Zohor - Záh. Ves
  5 Kúty - Veselí n/Mor.
  7Leopoldov - Galanta
  52 - 53 58b KE - ZA
  8 - 9 6a Ba - Szob - Budapest 54 - 55 60 Kry - SH
  61 Ruž. - Kor.
  63A PP - SPo - TL
  63B SPo - TL
  10 - 11 6b Budapest - Szob - Ba
  8 Šaľa - Neded
  56 - 57 64 TL - SS
  65 PP - ŠtP
  12 - 13 9 NZ - Nitr. Pravno 58 (reklama)
  14 - 15 10 Nitra - Radošina
  11 PD - H. Štubňa
  12 NZ - Topky
  59 66 PP - Pod.
  16 - 17 13 NZ - ZV
  15 NZ - Krm
  60 - 61 67 Kežm.SpB
  68 SN - Lvč
  69 SpV - SpP
  70 Mge - ČSk
  18 - 19 14 Zl. Mor. - Kzc
  16 Št - LV
  17 Št - Šahy - ZV
  62 - 63 71 KE - Čirč
  20 - 21 18 NM - KN
  19 Kvet. - Šam.
  20 KN - Kolár.
  I hs - vy - Va
  64 - 65 72 PO - BJ
  73 KE - T n/B.
  74 Mold. n/B. - Medzev
  76 KE - Bp
  22 - 23 21 Ba - Mgg - W
  22 Ba - Berg - W
  23 W - Hegyesh. - Bp
  28 Jabl. - Brez. pod Br.
  II NM - vy - Va
  66 - 67 78 KE - Čop - Královo n/T.
  24 - 25 pozn. k trati 26a
  27 Kt - Jabl. - GA
  W - Ba - Bp (loď)
  68 - 69 79 Michaľ. - Mdz
  80 TV - VV
  77 Hidasn. - Szerencs
  26 - 27 26a Ba - ZA 70 - 71 81 Hn - Stakčín
  82 SNM - Miskolc - Bp
  83 SNM - Szerencs - Debrecen
  28 - 29 26b ZA - Ba 72 - 73 84 Čop - Užh. - Sianki
  85 Užh. - Bán. n/O.
  86 Užh. - Antalovce
  87 Čop - Záhony - Kisvárda
  30 - 31 29 NV - Veselí n/Mor.
  30 NR - Lp
  32 TO - TN
  31 Pie - Vrbové
  74 - 75 89 Baťovo - Mukačevo - Volovec
  88 Čop - Vasárosnamény
  90 Berehovo - Kušnice
  32 - 33 33 TREŽ
  34 TTa - BM
  35 TTa - LR
  76 - 77 91 Iršava - Kamjanka
  93a Královo n/T. - Jasiňa
  95 Teresva - Neresnice
  34 - 35 36a Vrt - Krc - Pleš. 78 - 79 94 Královo n/T. - Halmei
  93b Jasiňa - Královo n/T.
  96 Camara la Sighet - Slatinské doly
  36 - 37 36b Pleš. - Krc - Vrt 80 - 81 97 Bacicoiul Mare - Veliký Bočkov
  38 - 39 38 ZV - Bzn - Tisovec
  39 BB - Harm.
  40 Podbrez. - Hronec
  41 Bzn - Mlynky
  82 - 93 (neželezničné údaje)
  40 - 41 37 HD - BŠt
  42 LC - Halič
  43 Šahy - Drég.
  44 LC - Ipolyt.
  45 LC - Utekáč
  46 Breznička - KH
  47 RS - Poltár
  94 , 95 ( a , b ), 96 Sadzby cestovného
  42 - 43 48 Fkv - Bp
  49 Jsn - Tis.
  51 Pleš. - Dobšiná
  53 Pleš. - Muráň
    Zoznam staníc - časť 1 , 2

  Späť na "Železničné odkazy na Slovensku" Strana vytvorená / Site created : 27-VIII-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 24-VII-2006
  ( http://www.rail.sk/arp/other/gvd.htm )