Železničná stanica/Railway station
Bratislava-Nové Mesto
(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)
( pohľad na stanicu zo satelitu )

Pohľad na staničnú budovu od juhozápadu
Pohľad na staničnú budovu od juhozápadu
Addams 19. VIII. 2002/15:31 hod.)

Moderná stanica (Bratislava-Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina)
Tlačová správa ŽSR, 05.08.2009 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v pondelok, 5. augusta 2009, po úspešnej internej príprave štartujú projekt „Moderná stanica“, ktorý má za cieľ obnovu vybraných železničných staníc v spolupráci so súkromnými partnermi. Prvé 4 železničné stanice, pre ktoré bude zahájený výber partnerov na ich obnovu a vypísané verejné obchodné súťaže sú: Bratislava-Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina.
Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kultúry cestovania, komfortu a bezpečnosti cestujúcej verejnosti a návštevníkov železničných staníc, t. j.:
- zabezpečiť revitalizáciu a modernizáciu železničných staníc
- priblížiť sa európskemu štandardu v oblasti komfortu poskytovaných služieb cestujúcim
- ponúknuť lepšie služby svojim hlavným obchodným partnerom - dopravcom v osobnej a nákladnej železničnej doprave a skvalitniť službu verejnosti, zákazníkovi, na základe čoho bude možné očakávať vyšší záujem o železničnú prepravu a sprievodne i zvýšenú návštevnosť v objektoch železničných staníc
- zároveň poskytnúť kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie širokej cestujúcej verejnosti
- oživiť prostredie železničných staníc tak v interiéroch ako aj exteriéroch a predstaničných priestoroch
- podporiť rozvoj podnikateľských aktivít v priestoroch staníc, s využitím spravidla vynikajúcej polohovej renty týchto nehnuteľností a vysokej koncentrácie potenciálnych zákazníkov
- lepšie využitie priestorov
- zníženie nákladov na údržbu a prevádzku železničných staníc
Stanica, ktorá vzíde z projektu by mala byť miestom, v ktorom sa podarí spojiť čo najkomfortnejšie cestovanie s maximálnym využitím času stráveného čakaním na železničné spojenia prostredníctvom adekvátneho kultúrno-spoločenského vyžitia a služieb. Našou ambíciou je, aby sa moderné železničné stanice stali aj miestom stretnutí a príjemne stráveného času.
Myšlienka projektu Moderná stanica, revitalizácie železničných staníc, vznikla na pôde ŽSR ešte na začiatku roku 2007, ale finálne rozhodnutie realizovať obnovu železničných staníc pomocou súkromného kapitálu padlo až na základe výsledkov dôslednej právnej a ekonomickej analýzy podmienok uskutočnenia takéhoto projektu. Po rozhodnutí nasledovala niekoľkomesačná prípravná fáza, ktorá mala za cieľ zabezpečiť podmienky pre vyhlásenie verejných obchodných súťaží na obnovu vybraných staníc. Súťažiť sa bude prostredníctvom piatich parametrov, pričom najdôležitejším bude celková výška preinvestovaných prostriedkov.
Súkromní partneri by sa v rámci projektu Moderná stanica mali zaviazať vykonať obnovu železničných staníc prostredníctvom investícií, pričom ako protihodnotu za vynaložené investície získajú od ŽSR právo dlhodobo užívať komerčné priestory v rámci revitalizovanej stanice. ŽSR nebudú investorom projektu. Medzi primátormi dotknutých miest a ŽSR prebieha intenzívna komunikácia s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu, aby boli zabezpečené požiadavky všetkých dotknutých strán tak, aby nové stanice boli prínosom nielen pre cestujúcu verejnosť ale aj pre mestá a ich obyvateľov.
V závislosti od úspechu projektu by sa tento model obnovy staníc mohol v budúcnosti uplatniť aj pri ďalších železničných staniciach. Výsledky snahy nájdenia vhodných súkromných partnerov pre prvé štyri stanice by mali byť známe už koncom roka 2009.
O podmienkach súťaže ako aj ďalšom priebehu projektu Moderná stanica budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky www.zsr.sk ( Inzerát , Všeobecné podmienky ), a povereného koordinátora projektu, ktorého môžu záujemcovia kontaktovať na e-mailovej adrese: modernastanica@zsr.sk.
Harmonogram súťažných podmienok a model súťaže:
Harmonogram súťažných podmienok pre jednotlivé kroky v rámci verejnej obchodnej súťaže je nasledovný:
- vyhlásenie súťaže: 5.8.2009
- prihlasovanie uchádzačov: do 17.9.2009
- vyhodnotenie prihlášok: 24.9.2009 (ich vyhodnotením bude ukončená prvá časť súťaže – kvalifikácia)
- predkladanie súťažných návrhov: do 7.12.2009
- vyhodnotenie návrhov a podpísanie zmlúv s investormi sa očakáva koncom decembra 2009 alebo začiatkom januára 2010.

 • napriek tomu, že je táto stanica druhou najvýznamnejšou v osobnej doprave v hlavnom meste, bankomat je samozrejmosťou už aj na staniciach malých miest, tu ho cestujúci stále hľadajú zbytočne - žiadny tu nie je
 • v období máj - júl 2001 vykonala spoločnosť REDING komplexnú obnovu a predĺženie koľaje č. 3a, ktorej súčasťou bola aj inštalácia elektrického predkurovacieho zariadenia (EPZ) a zariadenia pre súvislú prevádzku klimatizačnej sústavy odstavených vozňov. Dôvodom bol zvýšený počet vozňov od 10. VI. 2001 v súpravách, ktoré boli dovtedy odstavované len na koľajach č. 10 (s EPZ a klim.zar.) a P3 (bez EPZ a klim.zar.).
 • v období júl - (cca) november 2001 bola vykonaná obnova strechy na 1. nástupišti, súčasne začala výstavba zastrešenia koľají č. 8, 10 a 12.
 • cca od októbra 2001 je vykonávaná výmena (a zamrežovanie niektorích) okien stanice.
 • Addams

  Železničiar prišiel pri neštastí na trati v Bratislave o nohu
  TASRBratislava 7. 3.2004 - Tažké zranenie si vyžiadalo dnešné neštastie v Železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto, kde vlak zachytil 35-ročného výhybkára pri práci a odrezal mu nohu. Vlak zachytil muža pri čistení výhybiek (v skutočnosti pri presune medzi dvoma výhybkami - pozn. Addams ) a odrezal mu pravú nohu v lýtku. Kolegyňa zraneného muža spolu s rušnovodičom uviedli, že muž náhle vstúpil do dráhy vlaku, ktorý ho následne zachytil. Zraneného previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice v Ružinove. Podla hovorkyne Železníc SR Kornélie Blaškovej išlo o pracovný úraz. Železnicná polícia vyšetruje okolnosti neštastia a mieru zavinenia. TASR o tom dnes informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský.

  Výluka na trati Rusovce - Rajka
  Železničná spoločnosť, a. s.BRATISLAVA (08. 10. 2002) - V dňoch 21.X. 2002 - 25. X. 2002 a 28.X. 2002 - 31.X. 2002 v čase od 7:40 hod. do 14:40 hod. budú výluky traťovej koľaje na trati Rusovce - Bratislava-Petržalka . V uvedených dňoch budú vlaky R 276 a 277„Slovan“ odklonené z Komáromu (MÁV) cez Komárno a Nové Zámky do Bratislavy hlavnej stanice a opačne. Preprava cestujúcich v úseku Bratislava hlavná stanica - Rusovce a späť bude zabezpečená autobusovou dopravou. V úseku Rusovce - Komárom (MÁV) a späť bude preprava zabezpečená náhradnou súpravou vlaku R 276 a R 277.V dňoch konania tejto výluky budú vlaky 276 a 277 v železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto odrieknuté bez náhrady. Informácie cestujúcej verejnosti poskytnú aj pracovníci železničných staníc.

  BRATISLAVA-N. MESTO 1966-2004 ?

  Túto otázku si kladie viacero ľudí. Príčinou je odoberanie vlakov v prospech (?!) hlavnej stanice, čo sa deje aj napriek nespočetným úpravám staničnej budovy, avšak takmer nezmenenému koľajisku, ktoré už zďaleka nepostačuje potrebám, ktoré so sebou jej rozsah osobnej dopravy prináša. Táto stanica je zastávkou alebo koncovou stanicou pre 7 párov vlakov kategórie IC/EC a zhruba 90 % ostatných vlakov osobnej dopravy s koncovou stanicou v Bratislave; pričom nástupištia o približne 100 rokov mladšej žst. Bratislava-Nové Mesto a o 130 rokov mladšej žst. Bratislava-Petržalka (po pôvodnej z roku 1897 zostal už len pozemok), ktorá stála bezmála 1 mld. Sk, zívajú prázdnotou.
  Už niekoľko rokov je totiž aj laikovi zreteľný fakt, že rok čo rok sa presúvajú vlaky z Nového Mesta na hlavnú stanicu napriek faktu, že na hlavnej stanici východzí vlak je pristavovaný k nástupišťu 5 - 3 minúty pred predpísaným odchodom a nezriedka i po ňom, prichádzajúce vlaky, ktoré prídu ku vchodovému návestidlu niekedy aj s náskokom však k nástupišťu na hlavnej stanici vchádzajú s meškaním niekedy aj nad 10 minút. Príčiny?
  Hlavná stanica skrátka nemá dostatočný počet ani dĺžku koľají, ktoré by boli schopné tento rozsah dopravy spracovať. Počas výlukových činností na koridorových tratiach ŽSR i ČD dochádza pomalými jazdami k meškaniu vlakov takého rozsahu, že najmä pri malých rozdieloch medzi pravidelnými a krátkymi cestovnými časmi najmä vlakov kategórie IC/EC je už takmer pravidlom, že tieto meškávajú 10-25 minút, čo zdržiava prípojné vlaky, ktoré čakaním blokujú koľaje pre príchodzie vlaky. Vypravovanie vlakov tu komplikuje aj lokalizácia stanice, ktorá je praktický v zákrute trate, čiže pri len priemerne naplnenom nástupišti je vizuálny kontakt so zadnou časťou súpravy nemožný.
  Pri pohľade o pár rokov späť zistíme, že v minulosti "v pohode" novomestská stanica vypravovala rýchliky Kysučan, Tekov, Ďumbier, Istropolitan, ako aj podstatne väčší počet osobných vlakov, ktoré "náhodou" boli presunuté na hlavnú stanicu.
  O spestrenie služby pre pracovníkov petržalskej stanice sa stará len niekoľko párov vlakov do Rakúska; ktoré síce v dopoludňajších hodinách dáva síce dostatočne zabrať tamojšej osobnej pokladnici, avšak jej ostrovné 2. nástupište je vyťažené asi 1 hodinu denne. Štyri koľaje (6., 13., 102. a 103.) tu síce už niekoľko mesiacov (?!) okupujú osobné a nákladné súpravy ale tie tam asi plnia úlohu prekážky pre cestujúcich, ktorí si cestou cez deravý plot a koľajisko skracujú cestu na/z/cez stanicu. Príčinou tohto javu je skutočnosť, že staničná budova je na tej strane koľajiska, kde býva asi 5 % obyvateľov Petržalky. Na opačnej strane stanice je len spomínaný deravý plot z pletiva, ktorý ho oddeľuje od rušnej Panónskej cesty a takmer celej Petržalky; projektanta stanice totiž ani nenapadlo zaviesť sem aspoň podchod (miest, na ktorých je preukázaná neznalosť projektanta potrieb železnice a mesta je tu však viac), tak ako je to napr. v Brne hl. n. Petržalčanom to však neprekáža, a tak prichádzajú do stanice cez koľaje severného zhlavia stanice, cez ktorú, ako som spomenul nepremávajú takmer žiadne vlaky, takže ani 14 koľají nie je dostatočným dôvodom pre strach z ich prechádzania. Iróniou je dokonca fakt, že na voľnej ploche stanice pri severnom zhlaví stanice sú takmer stále miestny psíčkari so svojimi miláčikmi ako aj mládež (na prípady ťažkých úrazov teenagerov neraz i smrteľných v areáli stanice spred asi 6 rokov sa už asi zabudlo).
  Riešením všetkých uvedených problémov by mohlo byť presmerovanie všetkých vlakov IC/EC a tranzitných vlakov v smere Budapest - Břeclav cez Győr do Petržalky s bezbariérovým prístupom na nástupištia (je tu dokonca dosť miesta aj pre prípadnú dostavbu 3. nástupišťa), ktorý je na hlavnej stanici prakticky nemožný - takmer nepretržite obsadené prechody, nefunkčné výťahy -, na ktoré by mohli byť nadviazané napr. rýchliky smerujúce na Pohronie (Levice , Zvolen os. st. , Banská Bystrica , atd.). ÖBB tiež majú záujem o vlaky na trati Wien - Bratislava - Poprad (- Košice ). Spojenie s vlakmi, ktoré by vychádzali zo staníc N. Mesto a hl. stanica, by zabezpečovali sčasti osobné vlaky a rýchliky na trati Bratislava-Petržalka - Kúty (rýchliky nasledované osobnými vlakmi by na novomestskej stanici zastavovať nemuseli), ako aj elektrické motorové jednotky vlakov premávajúce smerom do Trnavy/Galanty s krátkou úvraťou na hlavnej stanici (pozri S-Bahn Wien: Hütteldorf - Meidling - Südbhf - Nord do GVD 2000/1). Rýchliky tranzitujúce alebo končiace v Bratislave by mohli zastavovať v staniciach na okraji mesta, ktoré susedia s veľkými sídliskami ( Rača - obsluha sektorov Rača, východ, Krasňany; Dev. N. Ves - obsluha sektorov Dev. N. Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač ), čím by sa tiež znížilo preťaženie cieľových staníc (pozri: Wien-Hütteldorf, Praha-Smíchov, Praha-Libeň, Ostrava-Svinov, Berlin ZOO, Hamburg-Harburg, München-Pasing, atď.).

  Addams ( Tulák po drahách č. 15)

  žst. Bratislava-Nové Mesto

   

  Pohľad na západnú časť staničnej budovy od juhozápadu
  Addams 20130321/13:59:15 hod.)
  Pohľad na západnú časť staničnej budovy (kuchyňa a administratíva reštauračného komplexu) od juhozápadu Pohľad na západnú časť staničnej budovy (kuchyňa a administratíva reštauračného komplexu) od juhozápadu
  Addams 19. VIII. 2002/15:27 hod.)
  Pohľad na prostrednú časť staničnej budovy (pre cestujucich) od juhozápadu Pohľad na prostrednú časť staničnej budovy (pre cestujucich) od juhozápadu
  Addams 19. VIII. 2002/13:37 hod.)
  Pohľad na prostrednú časť staničnej budovy (pre cestujucich) od juhu Pohľad na východnú (administrativnu) časť staničnej budovy od juhu
  Addams 19. VIII. 2002/13:38:46 hod.)
  Rušeň 362 014-3 v čele R 13210 "Jadran" Split - Bratislava hl. st. Rušeň 362 014-3 v čele R 13210 "Jadran" Split - Bratislava hl. st. ( žst. Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002/9:12:40 hod. )
  362 014-3 Loco on head 13210 "Jadran" Speed Train Split -
  Bratislava hl. st. ( Bratislava-Nové Mesto Station 11. VIII. 2002/9:12:40 hod./hr )
  © Addams
  Rušeň 362 015-0 Loco ( žst. Bratislava-Nové Mesto Station 15. VII. 2004/15:04 hod./hr; 8 -> 99 kB ) Rušeň 362 015-0 Loco ( žst. Bratislava-Nové Mesto Station 15. VII. 2004/15:04 hod./hr )
  © Addams
  Rušeň 363 144-7 RD Bratislava pred zapriahnutím na Sv 9620 do žst. Bratislava hl. st. (Bratislava-Nové Mesto 28. I. 2002 - 14:31 hod.) Rušeň 363 144-7 RD Bratislava pred zapriahnutím na Sv 9620 do žst. Bratislava hl. st. (Bratislava-Nové Mesto 28. I. 2002 - 14:31 hod.)
  © Addams
  Rušeň ČD 363 076-1 Rušeň ČD 363 076-1
  © Addams (Bratislava-Nové Mesto 8. V. 2002/12:03 hod.)
  263004 Rušeň 263 004 v žst. Bratislava-Nové Mesto
  ©
  Addams
  Rušeň 263 003-6 RD Bratislava v čele R 255 Bratislava hl. st . - Győr Rušeň 263 003-6 RD Bratislava v čele R 255 Bratislava hl. st. - Győr
  (Bratislava-Nové Mesto 28. I. 2002 - 15:37 hod.)
  ©
  Addams
  Rušeň 263 010-1 RD Bratislava po odpojení od Os 2408 z Nových Zámkov Rušeň 263 010-1 RD Bratislava po odpojení od Os 2408 z Nových Zámkov
  (Bratislava-Nové Mesto 28. I. 2002 - 12:03 hod.)
  ©
  Addams
  Rušeň 350.002-2, rok výroby 1974, výrobné č. 6559 (Bratislava-Nové Mesto 8. XI. 2001 - 15:17 hod.) Rušeň ZSSK 350.002-2, rok výroby 1974, výrobné č. 6559 ( Bratislava-N. Mesto 8. XI. 2001 - 15:17 hod.)
  ©
  Addams
  Rušeň ŽS 350.003-0 na 4. koľaji žst. Bratislava-N. Mesto (14. IV. 2002/14:29 hod.) Rušeň ZSSK 350.003-0 na 4. koľaji žst. Bratislava-N. Mesto (14. IV. 2002/14:29 hod.)
  ©
  Martin ROTTMANN
  Rušeň 350 014-7 v žst. Bratislava-Nové Mesto Rušeň ZSSK 350 014-7 v žst. Bratislava-Nové Mesto
  ©
  Addams
  Rušeň ZSSK 350 015-4 v čele R 277/943/461 "Slovan" Praha hl. n. - Bratislava hl. st. - Budapest Keleti pu. - Lökösháza Rušeň ZSSK 350 015-4 v čele R 277/943/461 "Slovan" Praha hl. n. - Bratislava hl. st. - Budapest-Keleti pu. - Lökösháza
  350 015-4 ZSSK loco in the head D 277/943/461 "Slovan" Praha hl. n. - Bratislava hl. st. - Budapest-Keleti pu. - Lökösháza
  Martin ROTTMANN , Bratislava-N. Mesto 25. XII. 2002/12:07 hod./PM)
  Rušeň 210.048-5; výrobné číslo: 7266, rok výroby: 1979 (Bratislava-Nové Mesto 1. XI. 2001 - 14:21 hod.) Rušeň ZSSK loco 210.048-5; výrobné číslo: 7266, rok výroby: 1979
  (Bratislava-Nové Mesto 1. XI. 2001 - 14:21 hod.
  /hr.)
  ©
  Martin ROTTMANN
  240020.jpg/30,3 kB Rušeň ZSSK 240 020-8 Loco
  ( Bratislava-Nové Mesto 6. IX. 2000 ©
  Addams )
  Rušeň ŽS 240 024-0 ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 16:14:36 hod.) Rušeň ZSSK Loco 240 024-0
  ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 16:14:36 hod./4:14:36 PM ©
  Addams )
  240020.jpg/30,3 kB Rušeň ZSSK 240 020-8 v žst. Bratislava-Nové Mesto 6. IX. 2000
  ZSSK 240 020-8 locomotive at Bratislava-Nové Mesto station 6. IX. 2000
  © Addams
  Rušeň 240.024-0, v pozadí rušeň 263.004-4 v čele Os 2034 do Kútov (Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:44 hod.) Rušeň ZSSK 240 024-0, v pozadí rušeň ZSSK 263 004-4 v čele Os 2034 do Kútov ( Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:44 hod.)
  ZSSK 240 024-0 loco, at rear ZSSK 263 004-4 loco at head of regional tran (Os) 2034 to Kúty ( Bratislava-Nové Mesto station 28. XI. 2001 - 9:44 AM)
  © Addams
  Rušeň ŽS 240 024-0 v čele nákladného vlaku ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 6:30:28 hod.) Rušeň ZSSK 240 024-0 v čele nákladného vlaku ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 6:30:28 hod.)
  ZSSK 240 024-0 loco at head of freight train ( Bratislava-Nové Mesto station 11. VIII. 2002 - 6:30:28 AM)
  © Addams
  Rušeň ZSSK 240 102-4 Rušeň ZSSK 240 102-4 ( Bratislava-Nové Mesto )
  ZSSK 240 102-4 loco ( Bratislava-Nové Mesto station )
  © Addams
  Rušeň ZSSK 240 111-5 Rušeň ZSSK 240111-5 v čele súpravového vlaku zo žst. Bratislava hl. st. ( Bratislava-Nové Mesto 19. VIII. 2002/15:03 hod.)
  ZSSK 240111-5 loco in the traniset train head from station Bratislava hl. st. ( Bratislava-Nové Mesto station 19. VIII. 2002/15:03 hod.)
  © Addams
  Rušeň 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto (trs702p) Rušeň ZSSK 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto
  © Addams (20020102/9:59)
  Rušeň 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto (trs702r) Rušeň ZSSK 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto
  © Addams (20020102/9:59)
  Rušeň 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 po príchode zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto (trs702s) Rušeň ZSSK 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 po príchode zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto
  © Addams (20020102/10:00)
  Rušeň 240.140-4 (Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:32 hod.) Rušeň ZSSK 240 140-4 ( Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:32 hod.)
  ZSSK 240 140-4 loco ( Bratislava-Nové Mesto station 28. XI. 2001 - 9:32 AM)
  © Addams

  Ďalšie foto:

 • D:\1_word_7\ARP_foto\200409a-Foto-'98-'04-8\arp-public_photo\20040122-Ba-Nove_Mesto
 • D:\1_word_7\ARP_foto\200409a-Foto-'98-'04-8\arp-public_photo\20040421-Ba-Nove_Mesto
 • D:\1_word_7\ARP_foto\200409a-Foto-'98-'04-8\arp-public_photo\20040511-Ba-Nove_Mesto
 • Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Bratislava
 • Bratislava - Nové Mesto - oficiálna stránka mestskej časti Nové Mesto

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 04-IX-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 20-V-2013
  ( 146167.htm )