Železničná trať / Railway line
Púchov - Horní Lideč
Púchov - Púchov , km ??? : napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz
Púchov , km ??? - H. Lideč : napäťová sústava/Power supply: = 3 kV

2. V. 1937 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: ? 24/19 , 33 )

1.VIII.2015 - žst. Púchov - začiatok prevádzky pod trakčnou sústavou striedavého prúdu 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

12. IX. 1960 - otvorenie el. prevádzky na trati Č. Třebová - Hranice na Mor. - Púchov/line electric operation opening

( Zdroj /Source : ? )

1935 - 37 - stavba trate (+ opis stavby)/line construction
december 1945 - ukončenie opravy trate/line reconstruction end
1862 - vydanie koncesie na stavbu trate Hranice na Mor. - Púchov - Poprad - Košice/line construction concession release

( Zdroj /Source : 33/99, 190, 204 )

Významná spojovacia dvojkoľajná trať medzi traťami Vsetín - Horní Lideč - Bylnice a Žilina - Bratislava v dĺžke 28 km (z toho na Slovensku 21 km). Vybudovaná z hospodárskych a najmä strategických dôvodov československým štátom v rokoch 1935-37. Hrebeňom Bielych Karpát prechádza Lyským priesmykom. Stavba trate, vedenej ťažkým svahovitým územím, si vyžiadala veľké sanačné práce a prekládky vodných tokov. Najväčšími objektmi bol vrcholový tunel (dnes v ČR) a most cez Váh pri Púchove . Stavebné práce sa začali v júli 1935. Už v septembri 1935 došlo pri Púchove k štrajku robotníkov, nespokojných s nízkymi mzdami. Miestny štrajk 30 robotníkov sa postupne rozšíril a zúčastnilo sa na ňom až 2200 štrajkujúcich. Roku 1936 bolo na stavbe sústredených 7800 pracovníkov, aby trať, v období hroziacej nacistickej agresie strategicky dôležitá, bola rýchlo dokončená. Prevádzka na trati sa začala 2.5.1937. Spojenie Olomouca so Žilinou sa tým skrátilo o 30 km, časovo - pri diaľkových vlakoch - o 40 minút.

(Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, VEDA, Bratislava 1982)

Hranice na Moravě - H. Lideč - Púchov
Tulák po drahách 51, 02.07.2007 - Jsou tratě, uvažované jako hlavní od samého počátku a také vystavéné. a jsou tratě, jejichž směru kdysi nebylo dopřáno sluchu, v jejich trasách vznikali ...

Projekty mezi Horní Lidčí a Púchovem
Tulák po drahách 51, 02.07.2007 - Při projektování této trati byla uvažována mj. varianta ...

Stavební lanovka u Púchova
Tulák po drahách 51, 02.07.2007 - K zajištění dostatočného množství kamene na stavbách žel. tratí byli v jejich blízkosti otevírány kamenolomy. Nejinak tomu bylo v případě trati H. Lideč - Púchov. Ve zprávách o průběhu výstavby jsou zmyňovány zejména tyto lomy: ...

Tragicky sa skončila pre 89-ročnú ženu z Púchova kolízia s vlakom
TASRBratislava 23. 06. 2004 - Tragicky sa skočila pre 89-ročnú Máriu M. z Púchova kolízia s vlakom. Žena v utorok krátko po 18. hodine kráčala po prvej dopravnej koľaji na železničnej zastávke v Púchove , kde ju zachytil vlak.
Rušňovodič rýchlika uviedol, že zo vzdialenosti asi 50 metrov v oblúku trate uvidel osobu kráčajúcu v ústrety vlakovej súprave. Pretože nereagovala na zvukové výstražné znamenie, použil rýchlobrzdu, ale pre krátku vzdialenosť zrážke nezabránil. Rušeň ženu zachytil a odhodil do priekopy. S ťažkými zraneniami ju previezli do nemocnice v Považskej Bystrici, kde im vo večerných hodinách podľahla.
U rušňovodiča nezistili požitie alkoholu. Udalosť si vyžiadala polhodinové zastavenie železničnej dopravy na prvej dopravnej koľaji.
TASR informácie poskytol hovorca Železničnej polície Jozef Búranský

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 177253 xx oo Púchov [ 120 ]  
  _0, 7 / 157, 6 ( 120 )   xx xo súbeh tratí / connection of lines 120 / 125  
x _00, 894 xxxxxx xxxxx delenie trakčného vedenia / traction systems border ~ / =
_2 _1, 500 176552

xo

xx

Púchov závody z  
 

_1, 9__

xxxxxx xx xx most/bridge  
_3 _2, 770 175653

xo

xx

Púchov zastávka  
_7 _6, 460 175554 xx xo Dohňany z  
11 10, 844 175752 xx xo Zariečie z  
 

12, 4__

xxxxxx

xx xx

most/bridge  
13 12, 800 175455 xx oo Lúky pod Makytou  
16 15, 782 ______ xx xo Lysá pod Makytou Lysá z
20 20, 032 179952

xo

xx

Strelenka  
__ 21, 110 100958 / xx xx Horní Lideč státní hranice / State border  
24 23, 65_ 33692_

xo

xx

Střelná ( ČD )  
 

26, 3__

xxxxxx

xx xx

most/bridge  
28 ? 27, 3_ 33652_ xx oo Horní Lideč ( ČD )  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 11-I-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 06-9-2015
    ( h125.htm )