Železničná stanica/Railway station
Púchov

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

177253a.jpg (6,1 -> 141 kB)
Prijímacia budova žst. Púchov - záber z R 607 "Liptov" (12. VIII. 2002-13:55:32 hod.)
©
Addams

1.VIII.2015 - začiatok prevádzky pod trakčnou sústavou striedavého prúdu 25 kV 50 Hz

- spolupráca žst. a Gumární 1. mája

( Zdroje/Sources : 89/11/1989 )

- stanica postavená v r. 1939 - probémová čakáreň, jedáleň a bufet, vykurovanie budovy, nevyhovujúca kapacita budovy a manipulačných koľají, nevyhovujúce nástupištia, sociálne vybavenie

( Zdroje/Sources : 89/14/1989 )

Aká budeš, modernizovaná železničná stanica Púchov?
25.09.2009 - Príspevok sa zaoberá návrhom modernizácie žst. Púchov v rámci „modernizácie železničných tratí“ v zmysle medzinárodných dohôd AGC (Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach) a AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy) pri zohľadnení technických špecifikácií interoperability (TSI) európskeho železničného systému. Cieľom modernizácie je okrem zjednotenia prvkov infraštruktúry aj zvýšenie výkonnosti trate, zvýšenie maximálnej traťovej rýchlosti a ponúknutie vyššieho štandardu služieb a kultúry pre cestujúcu verejnosť.
Čítajte viac: http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/zeleznica/aka-budes-modernizovana-zeleznicna-stanica-puchov-3318.html .

Odkazy:

 • Železničná trať Žilina - Zlatovce
 • Železničná trať Púchov - H. Lideč
 • "Jablková" železnica v Púchove (600 mm)
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report
 • Železnica po Považí 105. rok
 • Železničné koridory

 • Strana vytvorená / Site created : 20-V-2003
  Posledná aktualizácia / Last update : 06-9-2015
  ( 177253.htm )