Železničná trať / Railway line
Šurany - Palárikovo
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

15. I. 1874 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 23 , 33 )

1867 vybudovanie trate / line construction

( Zdroj/Source: 24/7 (?))

Zoznam staníc / Station list

- prevádzková dĺžka 8, 231 km

( 27/1925/604 )

- prevádzková dĺžka 8, 233 km

( 27/31/2/594 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 8,233 / 8, 2 152066 xx oo Šurany [ 140-1 , 140-2 , 150-1 , 150-2 , 151-1 , 151-2 , 442 ] Nagy Surány
x   xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 130-5 / 140-1,150-1, 151-1  
4 _, ___ ______ __ __ Kopec z (zrušená zastávka / canceled stop)  
x   xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 130-5 / 130-4  
8 0, 000 134163 oo xx Palárikovo [ 130-4 , 443 ] Tótmegyer

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
Kopec z - km poloha podľa 81/1960-61

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
    ( h130-5.htm )