Železničná trať / Railway line
Úľany nad Žitavou - Šurany
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

7. IX. 1894 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Teplo ešte pár dní potrvá, klimatizácie idú na odbyt
Sme 08.08.2003, Richard Filipko - Horúčavy, ktoré toto leto s krátkou prestávkou trápia už dosť dlho, zvyšujú tržby v obchodoch s elektronikou a klimatizáciami a o prácu majú postarané aj opravári chladničiek a klimatizácií. Na niektorých treba čakať aj dva týždne, nestíhajú opravovať.
Železnice vyhlásili aj „teplotnú pomalú jazdu“
Do bratislavskej hlavnej stanice prichádza osobný vlak z Nových Zámkov, ktorý pokračuje do Kútov. Rušňovodič po zastavení okamžite otvára dvere, aby vyvetral, utiera si spotené čelo. Je v tielku a trenírkach, na nohách šľapky. Vonku je necelých tridsať stupňov, vnútri rušňa okolo štyridsať, koľajnice majú skoro päťdesiat.
„Ráno je dobre, ale popoludní strašne. Kabínka je malá, má veľké presklené plochy, opláštenie rušňa je len bakelit. Klimatizáciu tu nemáme. Montovali zopár klimatizácií do tých modrých hranatých rušňov, ale či im fungujú, to neviem,“ hovorí rušňovodič.
Na piatich úsekoch železnice vyhlásili tzv. teplotnú pomalú jazdu a vlaky tam jazdia 50 kilometrov za hodinu. Spolu ide o 11,6 kilometra tratí. „Keď je koľaj po opravných prácach a ešte nesadla, v takýchto horúčavách radšej vyhlasujeme pomalú jazdu. Teraz platí na staničných koľajach v Spišských Vlachoch a Púchove a na medzistaničných úsekoch Matejovce nad Hornádom - Spišské Vlachy – Krompachy , Šurany – Úľany nad Žitavou . Pomalá jazda je tam od 10.00 do 18.00,“ povedal hovorca železníc Ján Keresteš. Železničná spoločnosť, ktorá prevádzkuje rušne a vagóny, technické problémy nemá. „Poruchovosť je ako v inom období. Ale teplota robí problémy ľuďom, horúco je najmä v rušňoch,“ povedal hovorca Železničnej spoločnosti Miloš Čikovský. (krátené)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 36,697 156067 oo   Úľany nad Žitavou [ 150-3 , 151 ] Žitva - Fedýmeš, Zsitva-Födémes; Zsitvafödémes
3 2,711 15226_   o Šurany zastávka [ 151 ]  
      o   súbeh tratí / connection of lines 140-2 / 150  
6 9,810+ 152066   oo Šurany [ 130 , 140-1 , 140-2 , 150-1 , 151 , 442 ] Nagy Surány; Nagysurány

+ km zo žst. / from station Nové Zámky [ 140-1 , 150-1 , 151 ]

v úseku Podhájska - Šurany sú (hekto-)metrovníky len na stĺpoch trakčného vedenia / at section Podhájska - Šurany are (hecto-)meter tables (not stones) at traction power pillars only

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
    ( h150-2.htm )