Železnice cukrovaru
Šurany

Vzpomínky na šuranskou železnici

Městečko Šurany , známé železničním fandům jako místo, kde bylo do šrotu rozřezáno mnoho parních lokomotiv, je důležitým železničním uzlem jihozápadního Slovenska. Procházejí jím tratě z Palárikova do Levic a Zvolena a z Nových Zámků do Nitry , Topoľčian a Prievidze. Původně přímo odsud vycházela i trať do Zlatých Moravců a Topoľčianek.
První vlak sem dorazil 12. prosince 1867, kdy firma Lippmann & Gerson postavila vlečku (mimochodem první vlečku na Slovensku) ze stanice StEG Tót Megyer (Slovenský Meder, dnešní Palárikovo) pro privátní potřebu cukrovaru, který na ní udržoval provoz vlastními nákladními vozy i lokomotivami. Původní nádraží bylo v cukrovaru, mělo dvě koleje a byla zde i výtopna.
Po vídeňském burzovním úpadku v roce 1871 prodala firma Lippmann tuto vlečku Společnost státní dráhy (StEG) za 200 000 zlatých. StEG postavila v Šuranech nové nádraží (v místě dnešního) včetně nové jednokolejné výtopny a od 15. ledna 1874

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Josef Bosáček, Železnice 6/95

Sestaveno za pomoci podkladů a vzpomínek Jaroslava Matúška, Zdeňka Maruny ml., Dezidera Németha, p. Škulce, Jozefa Gulika, Milana Horyny a vlastního archivu

Tabuľky v originálnej papierovej verzii boli veľmi nekvalitné, preto napriek mojej snahe o ich "zušľachtenie" ešte môžu obsahovať chyby.

Addams

číslo trate/Line No. od/since
410 6. III. 2000
442 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Vzpomínky ne šuranské lokomotivy podruhé
 • Cukrová železnica
 • Čaro poľných úzkorozchodiek na slnkom rozpálených poliach
 • PO TRASE ŠURANSKÉ CUKROVARSKÉ ŽELEZNICE
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
  ( h442-1.htm )