Železničná trať / Railway line
Šurany - Nové Zámky
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

Novozámocké jubileum

7. XII. 1900 sprevádzkovanie trate / line opening

I napriek svojej malej dĺžke - len 10,5 km - sa stala prvým úsekom dlho plánovanej trate Nové Zámky - Šurany - Nitra - Topoľčany - Bánovce nad Bebravou - Trenčín .
V súčasnosti je táto trať využívaná najmä pre spojenie horného Ponitria, Pohronia a údolia rieky Žitavy s najdôležitejším železničným uzlom tejto oblasti, ktorým sú a ešte dlho budú Nové Zámky .

11. 11. 1995 Bratislava

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 25/95)

Fotoalbum:

výhybňa Bánov z (152165a) výhybňa Bánov z
©
Addams (27. XII. 2002-08:34:10)
výhybňa Bánov z (152165b) výhybňa Bánov z
©
Addams (27. XII. 2002-08:34:00)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 8, 233 / 10, 489 152066 xx oo Šurany [ 130-5 , 140-2 , 150-2 , 151-2 , 442 ] Nagy Surány; Nagysurány
xx _, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 130-5 / 140 , 150 , 151  
_4 6, 090 152165 __ __ výhybňa Bánov z [ 150 , 151 ] Bankesi z.; Bankeszi mh.
__ 3, 400 ______ __ __ Hradlo Hrádok  
xx _, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 130-4 / 140  
10 0, 000 134361 oo xx Nové Zámky [ 130-4 , 135 , 150 , 151 ] Ersékújvár; Érsekujvár; Érsekujvar

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
  • Bánov II

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Posledná aktualizácia / Last update : 17-V-2005 ( h140-1.htm )