Železničná trať / Railway line
Utekáč - Poltár
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

27. XI. 1908 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

(Keďže vyššieuvedený zdroj uvádza k 27. XI. 1908 sprevádzkovanie trate Kokava nad Rimavicou - Poltár a neuvádza dátum sprevádzkovania pre úsek Utekáč - Kokava nad Rimavicou, považujem tento dátum za dátum sprevádzkovania celého úseku Utekáč - Poltár, pretože vzdialenosť Utekáč - Kokava nad Rimavicou je len 5 km a Utekáč je administratívnou súčasťou Kokavy nad Rimavicou. Uvedený text nemusí byť však prevdivý, pretože som videl aj staršie mapy, na ktorích bola uvedená trať len do Kokavy nad Rimavicou, avšak nie do Utekáča.)

Addams

Na železničnom priecestí pri Poltári sa zrazil vlak s motorovým vozidlom (19. 11. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 41, 194 149732 xx oo Utekáč z. Utekács
xx 38, 166 xxxxxx __ __ vlečka  
05 35, 726 149435 xx oo Kokava nad Rimavicou [ 607 ] Rimavská Kokava; Rimakoková
08 32, 476 14963_ xx xo Kokava nad Rimavicou-Liešnica z  
xx 29, 5__ xxxxxx xx xo ? strážny domček  
xx 29, 75 - 30, 25 xxxxxx xxxxxx ( Zlatniansky tunel )  
12 28, 486 149534 xx oo výhybňa Zlatno nz Zlatnô; Zlatnó
16 24, 184 14913_ xx xo České Brezovo z (ex-žst./nz) Csehberek
19 21, 657 14903_ xx xo Slaná Lehota z Lahota z.; Sósliget mh.
xx 19, 056 xxxxxx     stanovište závorára č.19  
22 18, 642 148932 oo xx Poltár [ 162-1 , 175 , 494 ]  

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 11-I-2005
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h162-2.htm )