Železničná trať / Railway line
Trstená - Oravský Podzámok

21. XII. 1899 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Niekde už vlaky premávajú, pribudli však ďalšie obmedzenia (19. 11. 2004)

Preprava vlakmi ... je odstavená (19. 11. 2004)

Železničná doprava na viacerých úsekoch vylúčená (19. 11. 2004)

Železničná doprava ... je zastavená (19. 11. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 56,450 177956     Trstená [ 490 ] Trsztena
  54,670       Trstená-Vápenica z (zrušená zastávka / canceled stop)  
  53,571       vlečka  
5 51,188 178459     Tvrdošín Tvrdošin; Turdossin
8 48,638 17855_     Krásna Hôrka z Krasznahorka mh.
10 46,415 176859     Nižná Nizsná mh.
14 41,810 176651     Podbiel nz [ 489 ] Podbjel
17 39,246 17675_     Krivá z  
21 35,255 175950     Výh Dlhá nad Oravou z  
23 33,868 17615_     Sedliacka Dubová z Parasztdubová mh.
26 30,760 17605_     Horná Lehota z  
28 28,732 189456     Oravský Podzámok zastávka  
29 27,491 175851     Oravský Podzámok [ 181-1 ] Árvavaralja

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 01-I-2005
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h181-2.htm )