Železničná trať / Railway line
Oravský Podzámok - Kraľovany
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

20. XII. 1898 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

STOP padajúcim lavínam
Protilavínové zábrany v tratovom úseku Párnica - Kralovany pripravené na zimu.
(úplné znenie clánku: Ž-Semafor 11/2006)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 27, 491 175851     Oravský Podzámok [ 181-2 ] Árvavaralja
04 23, 547 176255     Medzibrodie nad Oravou Medzibrogy mh.
07 20, 949 17465_     Bziny z Bezine m.
08 19, 787 17445_     Mokraď z  
xx 18, 702 xxxxxx     vlečka  
10 17, 275 174250 oo xx Dolný Kubín Alsókubin
12 15, 672 17435_ xo xx Dolný Kubín zastávka Veľký Býsterec z.; Nagybiszterecz mh.
14 13, 389 17455_     Veličná nz Árvanagyfalu
16 11, 086 17645_     Istebné nz Isztebne mh.
19 8, 434 176354     Párnica Párnicza
24 4, 175 17495_     Kraľovany zastávka  
xx 0, 511 xxxxxx     vlečka (? kameňolom)  
xx 0, 22 - 0, 31 xxxxxx xx xx ( Thurzovský tunel ) ( Oravský tunel )
27 0, 102 174755 xx oo Kraľovany [ 180 ] Kralován

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-XII-2006
    ( h181-1.htm )