Železničná trať / Railway line
Podolínec - Strážky zastávka

10. XII. 1893 sprevádzkovanie trate / line opening

Zoznam staníc / Station list

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Krížová Ves - Spišská Belá - Podolínec
Sb. P.
 
Správa spoločnosti v Kežmarku
 
Spišská Belá - Podolínec
Stavebná dĺžka: 11,176 km
Prevádzková dĺžka: 10,975 km

(Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623)

(Zdroj 33 nesprávne uvádza sprevádzkovanie trate Podolínec - Spišská Belá, čo je možné len úvraťou v bývalej stanici Krížová Ves, dnes Strážky)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1922/3

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0 31,171 + / 30,171 ++ 143206 xx oo Podolínec [ 185-1 ]  
  2 28,360 14310_ o   Toporec z  
3           Holumnica T. z. (?) Hollólomnicz
  4 26,347 14300_ o   Podhorany pri Kežmarku  
    25,55    

most/bridge

 
6 5 24,902 14290_ o   Bušovce z Busócz; Bauschendorf
10 10 20,513 14280_   o výhybňa Spišská Belá zastávka z Spišská Belá dol. nádr.; Krížová Ves; Keresztfalu; Keresztfalu Szepesbéla
12   19,198   o   Odbočka ( Spišská Belá odbočná výhybka súbeh tratí / connection of lines 185-2 / 185-3 ) Elagazás; Elágazás; Krížová Ves*
  14 18,547 14270_ o   Strážky zastávka [ 185-3 ] Odbočka; Elagazás; Elágazás; Krížová Ves*

+ Km zo žst. / from station Orlov
++Km zo žst. / from station Poprad-Tatry
* v odbornej tlači sa občas objavuje názov Krížová Ves pre zast. Strážky zast., ktorý však bol realitou len pre pôvodnú zastávku umiestnenú (pár metrov) tesne pred odbočkou, aj to len v období pred sprevádzkovaním ďalšieho úseku trate (Strážky - Podolínec), odkedy prevzala tento názov súčasná výhybňa Spišská Belá zastávka; zast. Strážky zastávka bola neskôr odsunutá cca o 650 m bližšie ku Kežmarku. Strážky nz ako aj zast. Strážky zast. sa nachádzajú na južnom a severnom okraji rovnomennej obce, výhybňa Spišská Belá zastávka sa však nachádza medzi obcou Krížová Ves a mestom Spišská Belá, po ktorej dostala názov.

Odkazy:

  • ZSSK nenasadí šesť motorových jednotiek pod Tatrami
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
    Posledná aktualizácia / Last Update : 01-XI-2003
    ( h185-2.htm )