Železničná trať / Railway line
Spišská Belá - Kežmarok

25. VII. 1892 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroje / Sources : 33 , Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623)

Zoznam staníc / Station list

Zvláštna jazda

V sobotu 23. XI. 2002 mal vyjsť mot. vozeň radu M 820 z Kežmarku (odch. cca o 10:30 hod., prípoj od Os 8309) do Spišskej Belej (hornej stanice), odkiaľ sa mal vráti späť do Kežmarku (11:45 - 12:00). Počas jazdy mali byť uskutočnené fotozastávky podľa požiadavky účastníkov.
Zo strany ŽSR však bola stanovená astronomická cena za prepravu (350 EUR), preto bola jazda zrušená.

(Filip Kuliš -telef. na č. +420/17/3226 649, Tulák po drahách č. 27 z 2. VIII. 2002)

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Kežmarok - Spišská Belá
K. Sb.
Správa spoločnosti v Spišskej Belej
 
Stavebná dĺžka: 8,223 km
Prevádzková dĺžka: 8,136 km
Zriaďovací kapitál: K 757.600

(Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1922/3

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 ..... 21,824 149906     Spišská Belá nákladište [ 506 , 615 ] Spišská Belá hor. nádr.; Szepesbéla Barlangliget
1 .....         Spišská Belá kúpele z. Szepesbélai fürdó mh.
3   19,198   xx o Odbočka ( Spišská Belá odbočná výhybka súbeh tratí / connection of lines 185-2 / 185-3 ) Elagazás; Elágazás; Krížová Ves*
  0 18,547 14270_ o   Strážky zastávka [ 185-2 ] Odbočka; Elagazás; Elágazás; Krížová Ves*
    18,27    

most/bridge

 
    17,74    

most/bridge

 
6 2 16,729 14260_ o   Strážky z (býv. nz) Strážky n. P.; Strážka; Nagyör; Nehre
  4 14,736 14250_   o Kežmarok zastávka  
    14,55    

most/bridge

 
10 5 13,488 142307   oo Kežmarok [ 185-5 ] Késmárk

* v odbornej tlači sa občas objavuje názov Krížová Ves pre zast. Strážky zast., ktorý však bol realitou len pre pôvodnú zastávku umiestnenú (pár metrov) tesne pred odbočkou, aj to len v období pred sprevádzkovaním ďalšieho úseku trate (Strážky - Podolínec), odkedy prevzala tento názov súčasná výhybňa Spišská Belá zastávka; zast. Strážky zastávka bola neskôr odsunutá cca o 650 m bližšie ku Kežmarku. Strážky nz ako aj zast. Strážky zast. sa nachádzajú na južnom a severnom okraji rovnomennej obce, výhybňa Spišská Belá zastávka sa však nachádza medzi obcou Krížová Ves a mestom Spišská Belá, po ktorej dostala názov.

Odkazy:

  • ZSSK nenasadí šesť motorových jednotiek pod Tatrami
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
    Posledná aktualizácia / Last Update : 01-XI-2003
    ( h185-3.htm )