Železničná trať / Railway line
Kežmarok - Poprad-Tatry

18. XII. 1889 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Úsek Poprad-Studený Potok - Tatranská Lomnica je spojazdnený, TEŽ je ... (22. 11. 2004)

Sprevádzkovanie železnice bude trvať niekoľko mesiacov (22. 11. 2004)

Škody v Tatrách odhadujú ŽSR predbežne na 110 mil. Sk (22. 11. 2004)

Niektoré úseky vo Vysokých Tatrách stále nie spojazdnené (21. 11. 2004)

Prevádzka na železniciach na východe je bez obmedzení
SITABRATISLAVA 1. 08.2004 - Prevádzka na železniciach na východe Slovenska je bez obmedzení. Podľa informácií hovorkyne ŽSR Nely Blaškovej ŽSR obnovili v sobotu podvečer prevádzku na všetkých úsekoch na východnom Slovensku. Hlavné úseky boli bez obmedzení. Všetky úseky na východe Slovenska sú aj naďalej pod nepretržitým dohľadom zamestnancov ŽSR .
Počas povodní na východe Slovenska bola prerušená železničná doprava aj na ďalších úsekoch. Neprejazdný ... úsek Poprad – Matejovce , ktorý sprejazdnili v ...
Situáciu na železničných tratiach na východe Slovenska monitoroval počas piatku krízový štáb. Pracovníci ŽSR počas niekoľkých dní odstraňovali zo zasiahnutých tratí blato a popadané stromy, dodala Blašková.

Na východe Slovenska prerušili prevádzku na troch úsekoch železnice
TASRBratislava 30. 07.2004 - ŽSR vzhľadom na nepretržité dažde na východe Slovenska ...
Doprava bola prerušená na úsekoch: Kapušany pri Prešove – Raslavice , Nemcovce – Hanušovce a Poprad – Matejovce . Železničná ... pod nepretržitým dohľadom zamestnancov ŽSR . TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Nela Blašková.
Prevádzku na úsekoch Nemcovce – Hanušovce a Poprad – Matejovce ...
V súvislosti s nepretržitým dažďom zasadá od neskorých nočných hodín na Oblastnom riaditeľstve Košice krízový štáb, ktorý sa zaoberá stavom železničných tratí na východe Slovenska. Zamestnanci ŽSR odstraňujú z tratí blato, popadané stromy a nepretržite sledujú poveternostné podmienky.
Ako uviedla Blašková, zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky na železničnej dopravnej ceste je základnou úlohou ŽSR .

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 013, 488__ 142307 xx oo Kežmarok [ 185-3 ] Késmárk
04 009, 258__ 142406 xx xo Huncovce z Hunfalva
05 007, 681__ 142208 xo xx Veľká Lomnica z Lomnica na Slovensku; Kakaslomnicz
06 007, 226__ 142109 oo xx výhybňa Studený Potok [ 185-4 ] Mlynica; Milbach; Milbach na Slovensku; Tarpatak
xx 007, 12___ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 006, 13___ xxxxxx xx xx most/bridge  
10 003, 655__ 142000 oo xx Matejovce pri Poprade (zastávka na území mesta Poprad) Matejovce; Mateocz
xx 000, 9____ xxxxxx xx xo vlečka  
xx 000, 878__ xxxxxx __ __ odbočná výhybka  
xx 000, 00___
198, 2 __+
xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 185-5 / 180-2  
13 000, 202__
198, 23_ +
132605 xo xx Poprad-Spišská Sobota z Spišská Sobota z.; Špiška Sobota z.; Szepesszombat mh.
xx 000, 027__
198, 290 +
xxxxxx __ __ odbočná výhybka  
xx 198, 47_ + xxxxxx xx xx most/bridge  
14 199, 390 + 132506 xx oo Poprad-Tatry [ 180-1 , 180-2 , 183 ] Poprad-Veľká; Poprád-Veľka; Poprádfelka

-+Km od žst. / from station Čop gr./št. hr./State Border

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
    Posledná aktualizácia / Last Update : 14-III-2005
    ( h185-5.htm )