Železničná trať
Trebišov - Slanec

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 166405 xx oo Trebišov [ 191-4 , 191-5 , 192 , 328 , 533 ] Töketerebes
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 192 / 190-3  
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 190-3 / 191-5  
_8 7, 532 / 7, 47 186403 __ __ výhybňa Čeľovce  
__ 15, 374 ______ xx oo výhybňa Červený dvor [ 190-2 ]  
xx 15, 711 / 61, 675 xxxxxx xx xo výhybňa Červený Dvor výh.č.9/10 / súbeh tratí / connection of lines 190-2 / 190-3  
19 64, 421 13730_ xo xx Kalša [ 190-2 ]  
24 69, 634 / 69, 5 137208 oo xx Slanec [ 190-2 ]  
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 06-XI-2003
    ( h190-3.htm )