Železničná trať / Railway line
Bánovce nad Ondavou -Trebišov

25. XII. 1871 - sprevádzkovanie trate Humenné - Bánovce nad Ondavou - Michaľany / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Keď Zemplínom viedla dvojkoľajka

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 30, 951 / 30, 8 166900 oo xx Bánovce nad Ondavou [ 191-3 , 195 ] Banevce nad Ondavou; Banócz (O); Bánocz
xx 26, 7__ xxxxxx xx xx most/bridge  
05 25, 465 166504 oo xx výhybňa ( Trebišov-) Hrinište z [ 328 , 533 ]  
11 20, 265 166405 xx oo Trebišov [ 190 , 191-5 , 192 , 328 , 533 ] Töketerebes
o - zastávka/stop
oo - stanica/výhybňa
m - v úseku nasledujúcom za stanicou/zast. sa nachádza väčší most

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 24-X-2005
    ( h191-4.htm )