Železničná stanica/Railway station
Trebišov

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Aby vybočenie bolo minulosťou

Vyťaženosť vlakov a výkony vedú k racionalizácii
TREBIŠOVSKÁ ŽEL. ST. I KEĎ POMALY, ALE PREDSA DOSTÁVA NOVÝ VZHĽAD
Mária PALIČKOVÁ

Na pomerne ošumelej budove žst. v Trebišove sa už dlhé roky skvie nástenná tabuľa, ktorá pripomína slávnostný akt začatia prevádzky širokorozchodnej trate od hraníc bývalého Sovietskeho zväzu do Východoslovenských železiarní s dátumom 11. mája 1966.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 11/2002 časopisu Ž-Semafor z 29. V. 2002)

Klienti využívajú katalóg vozňov
VYŠŠIE VÝKONY SÚ PRE STREDISKO NÁKLADNEJ PREPRAVY (SNP) V TREBIŠOVE POVZBUDENÍM
Mária PALIČKOVÁ

V blízkosti južnej lokality Zemplína sídlia viaceré priemyselné firmy, ktoré využívajú Trebišovské SNP ako súčasť obchodných kontraktov s odberateľmi. Tovar sa musí k nim dostať v stanovenom termíne a kvalite, v akej bol vypravený.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 11/2002 časopisu Ž-Semafor z 29. V. 2002)

Služby JIPES rozšíria už v tomto roku
V STREDISKU OSOBNEJ PREPRAVY (SOP) TREBIŠOV PRACUJÚ V STIESNENÝCH PODMIENKACH
Mária PALIČKOVÁ

Voľakedy funkcia vlakvedúceho prislúchala skôr mužom ako ženám. I keď táto zaužívaná prax už v súčasnosti nie je aktuálna a na mnohých našich pracoviskách sa pohybuje veľa žien v zodpovedných funkciách, za raritu možno považovať, že v trebišovskom SOP je zo šestnástich vlakvedúcich sedem žien.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 11/2002 časopisu Ž-Semafor z 29. V. 2002)

 • Železničná trať Vranov n/T. - Trebišov
 • Železničná trať Trebišov - Slanec
 • Železničná trať Trebišov - Michaľany
 • Železničná trať Bánovce nad Ondavou -Trebišov
 • Železničná trať Užgorod - Maťovce - Haniska pri Košiciach (ŠRT)
 • Železnica Trebišov

 • Strana vytvorená / Site created : 09-VII-2002
  Posledná aktualizácia / Last update : 06-II-2004
  ( 166405.htm )