Železničná trať / Railway line
Kapušany pri Prešove - Prešov

11. XII. 1893 - sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Prešovské výročia

(úplné znenie článku obsahuje časopis Tulák po drahách č. 33 z 22. X. 2003)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 50, 771 158006 xx oo Kapušany pri Prešove [ 193-2 , 194 ] Kapušany; Kapi
_3 53, 870 15790_ xx xo Nižná Šebastová z [ 194 ] Alsósebes mh.; Nižný Šebes z.
_6 56, 360 157800 xx oo Šarišské Lúky [ 194 ] Šebeš Kelemešske Lúky; Sebeskellemes mh.
xx 58, 1__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 193 / 188-2  
10 60, 418 157503 xx oo Prešov [ 188-1 , 188-2 , 194 , 528 ] Eperjes
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
o - zastávka/stop
oo - stanica/výhybňa
m - v úseku nasledujúcom za stanicou/zast. sa nachádza väčší most

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Otvorenie prevádzky na trati Prešov - Strážske

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last Update: 19-XII-2003
    (h193-3.htm)