Železničná trať / Railway line
Piešťany - Trebatice - Vrbové

Zoznam staníc / Station list

27. X. 1906 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 1 )

prev. dĺžka Piešťany - Vrbové 7, 910 km.

( Zdroj : 27/1925/604 )

Storočnica trochu netradične
Po žel.trati Pieštany - Vrbové už nejazdia vlaky, ale šliapacia drezina
(úplné znenie článku: Ž-Semafor 11/2006)

na trati uvedených/at line section presented
  počet vlakov
number of trains
zdroj
source
Piešťany - Rakovice/Vrbové 3/1 81 (´64/5)
Piešťany - Vrbové 3/7
Piešťany - Rakovice 2/3
Vrbové - Rakovice 0/1
Piešťany - Rakovice/Vrbové 4/0 81 (´66/7)
Piešťany - Vrbové 2/8
Piešťany - Rakovice 1/3
Vrbové - Rakovice 0/2
Piešťany - Rakovice/Vrbové 3/1 85 (´63/4),
81 (´62/3)
Piešťany - Vrbové 3/6
Piešťany - Rakovice 2/3
Vrbové - Rakovice 1/0
Piešťany - Rakovice/Vrbové 2/0 85 (´65/6)
Piešťany - Vrbové 5/8
Piešťany - Rakovice 2/3
Vrbové - Rakovice 1/0
Piešťany - Rakovice/Vrbové 2/1 81 (´60/1)
Piešťany - Vrbové 4/5 (X 4/6)
Piešťany - Rakovice 3/3
Vrbové - Rakovice 0/0
Rakovice - Treb. 1/0
Treb. - Vrbové 1/0 v X

X - prac. dni/working days

Ešte k trati Piešťany - Vrbové
Koľajnice trate Piešťany - Vrbové úspešne naberajú hrdzu, i keď občasné jazdy ....
Zrušená vetva Trebatice - Rakovice je ...
Vypravme sa radšej za zaujímavejšími pozostatkami v tejto lokalite. Prekvapivo bude reč o nenápadnej agrárnej úzkokoľajke Borovce - Hroný Majer (dvor Mária). Aj keď merala len 3 km a okrem dvorov nebol na trati ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

  Šturec vo Vrbovom
  Budova stanice vo Vrbovom, dnes prerobené na nejaké sídlo firmy
  Žst. Vrbové, Piešťanské zhlavie, v pozadí zastávka Krakovany
  Žel. zastávka Krakovany
  Žst. Trebatice, Piešťanské zhlavie. V mieste lesíka asi odbočovala koľaj na Rakovice
Žst. Trebatice, budova stanice Žst. Trebatice, budova stanice
  Úsek údajnej odbočky po žst. Trebatice, odbočku sme nenašli

7 x © Emil Schenk 17. III. 2001 14:13:20 - 14:28:17

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1960/1

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name

Alternatívne názvy
Alternative names

0 0 0, 0 137463 xx oo žst. Piešťany [ 120 ] Pöstztyén
    79, 8 ( 120 ) / 0, 6   xx xo súbeh tratí / connection of lines 120 / 312  
3 3     __ __ Mestský Háj z. Piešťany predmestie; Piešťanský háj zp; Erdody major mh.
        xo xx súbeh tratí / connection of lines 312 / 434  
6 5 5, 0   __ __ žst. Trebatice [ 434 ] Vágterbete
  7 6, 8   __ __ z. Krakovany  
8 8 7, 9 150664 __ __ žst. Vrbové Verbó

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  38a ?
  312 6. III. 2000

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "

  Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "

  Strana vytvorená / Site created : 6-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-XII-2006
  ( h312.htm )