Železničná trať
Čachtice - Považany

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name

Alternatívne názvy
Alternative names

0 _4, 500 144469 xx oo Čachtice [ 121 ]  
  _1, 518 ( 121 ) / ? 138164 xx xo Nové Mesto nad Váhom výh. č. 54/55 [ 121 ]  
  ? / 97, 836 ( 120 ) xxx138164xxx xx xo Nové Mesto nad Váhom výh. 50/51 [ 120 ] Nové Mesto nad Váhom stavadlo 3
  ? ( 313 ) / 97, 8   __ __ súbeh tratí / connection of lines 120 / 313  
__ 95, 508 ______ __ __ hradlo Zámlačie [ 120 ]  
  93, 935 13806_ ox xx Považany (z) [ 120 ] Cechtice-Sv. Kríž n/V. z.; Csejte Vagszentker. mh.

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 07-IV-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h313.htm )