Železničná trať
Vrútky nákladná stanica - Priekopa

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
314, 963 +   oo xx Vrútky nákladná stanica [ 180 ]  
? +   xo xx súbeh tratí / connection of lines 180 / 320  
? ++   xo xx súbeh tratí / connection of lines 170 / 320  
310,249 ++   oo xx Priekopa odbočka [ 170 ]  
309,330 ++   oo xx Priekopa [ 170 ]  

+ z bodu/ from point Čop Gr./št. hr./State Border
++ z / from Budapest cez/through Šiatorská Bukovinka

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h320.htm )