Železničná trať
Bratislava-Nivy - Bratislava-Pálenisko

Zoznam staníc / Station list

- trať dlhá odhadom asi 1 km viedla zo stanice Bratislava-N. Mesto/Nivy po celej dĺžke Chalupkovej ulice do areálu nákladného prístavu, kde bola napojená na tamojšie koľajisko, ktoré je v prevádzke až do súčasnosti. Z neveľkého koľajiska na Chalupkovej ul. viedli vlečky do okolitých fabrík. Úplný rozsah tejto siete bude asi problematické zistiť, avšak vo východnej časti viedla koľaj do firmy Gumon, a približne z križovatky s Bottovou ul. viedla ďalšia koľaj do areálu súčasných Západoslovenských elektrární, zo západnej časti viedla ďalšia koľaj do areálu firmy Kablo (Siemens) tesne popri Mlynských nivách.

Addams, 2. VII. 2003 - Vďaka postupujúcej výstavbe 5. mostu cez Dunaj (Košická) bola zlikvidovaná ďaľšia časť koľají na Chalupkovej ulici. Medzi Bottovou a Košickou ulicou už zostali len koľajové polia trate Nivy - prístav zaliate v asfalte Košickej a Prístavnej ulice. Dlho tam však pravdepodobne nevydržia. Z koľaje vedúcej do areálu firmy Gumon zostalo taktiež len koľ. pole v asfalte západnej polovice Košickej ulice. Východná polovica je kompletne rozkopaná. Zvyšok koľaje (cca 25 m) ešte zostal za bránou Gumon-u. Zo zvyškov 2 koľají na Chalupkovej ul. medzi Bottovou ul. a Mlynskými nivami si Siemens urobil skládku veľkorozmerných cievok na káble.

Železničná mapa centra mesta Bratislava

138 kB   156 kB   147 kB
Križovanie s Prístavnou ul.
©
Addams 20021016/10:44
  Torzo koľaje medzi Prístavnou ul. a bránou prístavu
©
Addams 20021016/10:46:10
  Križovanie vlečky do Gumonu s Košickou ul.
©
20021016/10:46:46 Addams
         
119 kB   98 kB   156 kB
Križovanie trate do prístavu s Košickou ul.
pohľad od východu
©
Addams 20021016/10:48
  Vytrhané koľajové polia na ceste ktovie-kam ...
©
Addams 20021016/10:49
  Križovanie trate do prístavu s Košickou ul.
pohľad od západu
©
Addams 20021016/10:51
         
149 kB   151 kB   133 kB
Prestávka v deštrukcii
©
Addams 20021016/10:54
  Vlečka do Gumonu
©
Addams 20021016/10:55
  Pozostatky koľají pred Obch. centrom Bottova
©
Addams 20021016/11:01
         
158 kB   169 kB   144 kB
Západná časť koľajiska na Chalupkovej ul.
pohľad od OC Bottova
©
Addams 20021016/11:03
  Pred OC Bottova zatiaľ všetko OK
pohľad od východu
©
Addams 20021016/11:04
  Pred OC Bottova zatiaľ všetko OK, v pozadí to už vyzerá inak ...
pohľad od západu
©
Addams 20021016/11:06
         
151 kB   171 kB   170 kB
Nepoužívaná koľaj sa dá využiť aj takto ...
©
Addams 20021016/11:08
  Relatívne nový šturc na východnej strane križovatky s Továrenskou ul.
©
Addams 20021016/11:09
  Pohľad od západu/Továrenskej ul.
©
Addams 20021016/11:10
         
141 kB   200 kB   149 kB
Západná vlečka do Kablovky z Chalupkovej ul.
©
Addams 20021016/11:11
  Táto výhybka už prehodená (aspoň tu) už prehodená nebude ...
©
Addams 20021016/11:12
  Východná vlečka do Kablovky zo žst. Ba-Nivy
©
Addams 20021016/11:13
         
160 kB   181 kB   133 kB
Výhybky z ľava od Chalupkovej ul., vpravo od západnej vlečky Kablovky a hl. vlečková koľaj z Ml. nív
©
Addams 20021016/11:14
  Výhybka Z1 pre odbočenie vpravo na Chalupkovu ul., ďalej cez výhybku N1 rovno do východnej vlečky Kablovky a vľavo na hl. vlečkovú koľaj na Ml.nivy
©
Addams 20021016/11:15
  Najzápadnejšia časť (vtedy existujúcej) trate medzi nadchodom zo zast MHD ponad Ml.nivy do budovy AS MN a centrálou talianskej banky
©
Addams 20021016/11:17
         
141 kB   185 kB   200 kB
Od ľava: vľavo na hl. vlečkovú koľaj na Ml. nivy; rovno do východnej vlečky Kablovky; vpravo zo žst. Nivy na Chalupkovu ul.; zo západnej vlečky Kablovky na Chalupkovu ul.
©
Addams 20021016/11:18
  Zarastený šturc pred centrálou talianskej banky
pohľad od západu
©
Addams 20021016/11:20
  Zarastený šturc pred centrálou talianskej banky
pohľad od východu
©
Addams 20021016/11:21
         
130 kB   136 kB   147 kB
Najzápadnejšia časť (vtedy existujúcej) trate
pohľad od centrály talianskej banky
©
Addams 20021016/11:22
  Križovanie vlečky do Gumonu s Košickou ul.
pohľad od západu
©
Addams 20021021/12:04
  Deštrukcia na Chalupkovej ul.
pohľad od Košickej ul.
©
Addams 20021021/12:05

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name

Alternatívne názvy
Alternative names

0     oo xx Bratislava-Nivy (1966 - cca 1985; zrušená stanica / canceled station) [ 401 , 403 , 405 , 553 ] Bratislava-Nové Mesto (1840 - 1966)
    120063 oo xx Bratislava-Pálenisko [ 301 ] Bratislava juh; Bratislava prístav

 

číslo trate/Line No. od/since
???? ????
402 6. III. 2000

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničný uzol Bratislava
 • Bratislava-Staré mesto

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 05-VII-2009
  ( h402.htm )