Železničná trať / Railway line
Bratislava-Nové Mesto (1840) - Rajka
Bratislava-Nové Mesto (1840) - Bratislava-Petržalka : zrušená* neelektrifikovaná trať / Canceled line* without Power supply
Bratislava-Petržalka - Rajka: napäťová sústava / Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

9. XI. 1891 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source : 33 )

1965 - 1985 cca - priama trať v úseku Bratislava-Petržalka - Bratislava-Janíkov dvor bola z dôvodu výstavby sídliska výrazne predĺžená preložením do polohy bližšie ku štátnej hranici ( mapa )

Zoznam staníc / Station list

NA SLOVENSKU PRIBÚDAJÚ ORGANIZOVANÉ SKUPINY, KTORÉ OKRÁDAJÚ PASAŽIEROV VO VLAKOCH, PRIČOM SI VYBERAJÚ NAJMÄ MEDZINÁRODNÉ SPOJE
Televízia JOJ, Noviny 6.10.2004
Ľuboš SARNOVSKÝ: "Na Slovensku pribúdajú organizované skupiny, ktoré okrádajú pasažierov vo vlaku. Zlodeji si vyberajú najmä medzinárodné spoje, pretože v nich očakávajú bohatý úlovok. Dvoch takýchto lupičov sa práve dnes podarilo polícii zadržať."
Ľuboslav CHOLUJ: "Dvaja zadržaní 39-roční Spišskonovovešťania nastúpili do vlaku v Petržalke. Vybrali si vlak Panónia, ktorý prechádza Maďarskom a končí v Rumunsku. Podozriví mali cestovné lístky zakúpené len po prvú stanicu za maďarskou hranicou. Jeden z východniarov už bol pri obdobnej situácii políciou zadržaný. Pri krádeži boli vyrušení a niekto z nich zatiahol ručnú brzdu. Potom z vlaku vyskočili."
Václav KLÍMA, zástupca riaditeľa železničnej polície v Bratislave: "Jeden sa vybral cez kukuričné pole smerom k hraničnému priechodu a druhý po starej ceste smerom do Bratislavy."
Ľ. CH.: "Momentálne sedia v tejto bielej Fabii. Dokazovanie však bude náročné. Polícia u nich nič nezaistila. Neskôr sa popri trati našli peniaze. Zlodeji využívajú tento úsek trate medzi Bratislavou-Petržalkou a Rajkou najčastejšie. Vo vlaku sa totiž v tom čase nenachádza žiadny policajt. Zákon totiž neumožňuje vstúpiť našim železničným policajtom do colného(?) priestoru."
V. K.: "V tomto priestore dochádza práve k páchaniu trestnej činnosti."
Ľ. CH.: "Zločinecké skupiny majú tento druh krádeží vynikajúco premyslený. Vedia, že ak okradnú cestujúceho, ten by musel z rýchlika vystúpiť a vypovedať na polícii. Väčšina z cestujúcich však až po čase zistí, že im zmizli cenné veci. Potom už ani nevedia, či boli okradnutí v Maďarsku, alebo v Rumunsku. Ak sa podozrivým trestný čin dokáže, budú obvinení z krádeže a ešte aj z priestupku. Za potiahnutie záchrannej brzdy im hrozí pokuta až 1 500 korún. Aj to však nemusí byť. Z brzdy rýchliku totiž neboli stiahnuté maďarskou stranou odtlačky prstov."

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
__ ___, ___ ______ oo xx Bratislava-Nivy (1962 - cca 1985; zrušená stanica / canceled station) [ 401 , 402 , 403 , 405 ] Bratislava-Nové Mesto (1840 - 1962)
xx ___, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 401, 405 / 402  
xx ___, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 401 / 405  
xx ___, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 401 / 404  
xx ___, ___ xxxxxx xx xx ( Starý most / Old bridge)* [ 401 , 404 ] Most cisára Františka Jozefa; Štefánikov most; Most Červenej armády
__ ___, ___ ______ xo xx Bratislava-Petržalka most (zrušená zastávka / calnceled stop) [ 401 , 404 ]  
xx ___, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 401 / 404  
xx ___, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 401  
_0 _17, 898 145763 oo xx Bratislava-Petržalka [ 130, 132-3 , 132-4, 137 , 401 , 404 ŽSR , 701 ÖBB ] Ligetfalu; Engerau; Petržálka
xx 19, 2 /
/ 0, 7 ( 137 )
xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 132-4 / 137 ŽSR , 701 ÖBB  
xx 23, 550 / 116, 645 xxxxxx xx xx ---------- (132-4)  
__ ___, ___ ______ __ __ Bratislava-Janíkov dvor (zrušená zastávka) (132-4) Janíkov; Dvůr Antoninův
__ ___, ___ ______ __ __ Rusovce zastávka (zrušená zastávka) (132-4) Jarovce
11 111, 635 145862 xx oo Rusovce (132-4) Karlburg; Oroszvár
__ 110, 7__ ______ __ __ Rusovce koniec najdlhšej koľaje smerom k št. hr. (132-4)  
__ ___, ___ ______ __ __ Čunovo (zrušená zastávka) (132-4) Sarndorf; Dunacsún
__ 107, 402 100164 / 088963 xx xx Rajka h. (št. hr./State border) (132-4)  
__ __0, 8__§ ______ __ __ Rajka koniec najdlhšej koľaje smerom k št. hr. (132-4)  
18 104, 8__ 019745 xx oo Rajka ( MÁV / GySEV ) (132-4 ŽSR , 1 MÁV)  
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
§ km 0, 0 tejto koľaje však nie je totožný s km-polohou žst. na trati, ale je na Petržalskom zhlaví v mieste jej zaústenia do koľajiska
* trať na Starom moste v zlom stave ešte existovala do /Wrong stand Line on Old Bridge persisted until 02.XII.2013
číslo trate/Line No. od/since úsek/Section
???? ???? Bratislava-Nové Mesto (1840) - Bratislava-Petržalka
???? ???? Bratislava-Petržalka - Rajka
401 1999 Bratislava-Nové Mesto (1840) - Bratislava-Petržalka
132 1993 Bratislava-Petržalka - Rajka

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava-Staré mesto - oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Staré mesto
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Petržalka - oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Petržalka

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 20-máj-2020
  ( h132-4.htm )