Železničná trať
Bratislava-Nivy - Bratislava ÚNS

Zoznam staníc / Station list

- koľaj dlhá odhadom asi 3 km viedla zo stanice Bratislava-N. Mesto/Nivy (na Karadžičovej ul. medzi Ml. nivami a Bajzovou ul.) po celej dĺžke Ml. nív pravdepodobne až do žst. Bratislava ÚNS . Cca v r. 2001 ešte končila 100 m západne od križovatky Ml. nivy/Bajkalská. Z hlavnej koľaje viedli viaceré vlečkové koľaje do rôznych firiem v tunajšom okolí (Mlyny a pekárne, Zberné suroviny, ...).

Železničná mapa centra mesta Bratislava

   
Hl. vlečková koľaj pretínajúca križovatku s Košickou ul.
pohľad od západu
©
Addams 20021021/12:10
  Torzo hl. vlečkovej koľaje pred Gumonom
©
Addams 20021021/12:11
  Hl. vlečková koľaj pretínajúca križovatku s Košickou ul.
pohľad od východu
©
Addams 20021021/12:12
         
   
Torzo hl. vlečkovej koľaje pri zast. MHD pred Gumonom
©
Addams 20021021/12:14:12
  Torzo hl. vlečkovej koľaje medzi zast. MHD pred Gumonom a Súkenníckou ul.
©
Addams 20021021/12:14:34
  Hl. vlečková koľaj pretínajúca Súkennícku ul.
pohľad od západu
©
Addams 20021021/12:16
         
   
Hl. vlečková koľaj pretínajúca Súkennícku ul.
pohľad od východu
©
Addams 20021021/12:17
  Hl. vlečková koľaj pretínajúca cestu niekde pri Votrubovej ul.
pohľad od západu
©
Addams 20021021/12:21
  Hl. vlečková koľaj pretínajúca cestu niekde pri Votrubovej ul.
pohľad od východu
©
Addams 20021021/12:23
         
   
Torzo hl. vlečkovej koľaje na Ml. nivách pred Apollo Business Centrom
©
Addams 20021021/12:24
  Torzo vlečkovej koľaje na Ml. nivách pred centrálou Orange
©
Addams 20021021/12:27
  Torzo vlečkovej koľaje v Zberných surovinách
©
Addams 20021021/12:31
         
       
    Šturc hl. vlečkovej koľaje na Ml. nivách (poloha)
©
Addams 20021021/12:33
   

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0         Bratislava-Nivy (1966 - cca 1985; zrušená stanica / canceled station) [ 401 , 402 , 403 , 405 ] Bratislava-Nové Mesto (1840 - 1966)
    132266     Bratislava ústredná nákladná stanica (ÚNS) [ 132-2 , 132-3 , 301 , 302 ] (Central Freight Station) Bratislava ÚNS

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničný uzol Bratislava
 • Bratislava-Staré mesto

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 15-VII-2004
  Posledná aktualizácia / Last update : 05-VII-2009
  ( h553.htm )