Úzkorozchodná železnica v
Devínskej Novej Vsi

Devínska Nová Ves
22.4.1925 bola vykonaná technicko-policajná skúška a kolaudácia úzkorozchodnej priemyselnej dráhy s motorickým pohonom v Devínskej Novej Vsi, patriacej Slovenskej akciovej tehelni v Hodoníne.
1.10.1925 bola vykonaná verejné komisionálne riadenie na priemyselnej drážke v DNV za účelom premeny pohonu motorického na parný. 2.10.1925 vykonaná technicko-policajná skúška a na dráhe bolo udelené povolenie pre prevádzku od km 0,020-1,050 vrátane odbočky v km 0,0426 dlhej 23,6 m.

(Věstník pro železnice a plavbu, 1925-28, sign. v UKn 19B2911, 19B607)

- pred vojnou (1./2. ?) viedla priemyselná úzkokoľajka pozdĺž Moravy na odvoz štrkopiesku (dĺžka 4 km)

Jaroslav Přibyl, Tulák po dráhách č.8 (1998) ( Klub dráhařů )

Devín – Devínska Nová Ves – pozdĺž Moravy do kameňolomu Mittelmonk, pokračovala na Devín. Zo Sanbdergu viedla lanovka, náklad vysýpala na lode na Morave

Devínska Nová Ves – systém železníc vo vápenke (pri Dev. N. Vsi zastávke, dnes vlečka do Slov. závodov technického skla). Patrila ŽSR. 3 - 4 km, viedla na rôznych úrovniach, na križovatkách boli točne, otáčané ľud. pohonom, jazdili Gebusky

Devínska Nová Ves - tehelňa, Minimálne 3 Gebusky v doprave, jedna odtiahla 8-10 vozňov, 3 - 4 koľaje z lomu medzi Karlovou Vsou a Devínom, pomocou nich navážali materiál na lode. Ešte v 70. rokoch existovali v ceste koľaje aj s výhybkami

číslo trate/Line No. od/since
524 6.XI. 2000
407 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Žel. zaujímavosti a zrušené priem. železnice v okolí Dev. N. Vsi
 • Úzkokoľajné a lanové dráhy Záhoria
 • Železničná trať Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves - Marchegg
 • Železničná trať Devínska Nová Ves - Kúty - Skalica na Slovensku
 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Bratislava - informácie o Bratislave (v anglickom jazyku / in english language)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "

  Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "

  Strana vytvorená / Site created : 6-XI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
  ( h407.htm )