Železničná trať
Šalková - Kostiviarska

- nešiel po nej osobný vlak z Brezna do Čremošného ale pancierový vlak) L.Kmeť: Povstalecké pancierové vlaky:
Po bojoch v Č.Skale sa veliteľ vlaku Hurban rozhodol dopraviť vlak na trať Banská Bystrica - Čremošné. Vlak prešiel železn. spojkou pri Šalkovej priamo na trať smerom na Diviaky, čím sa vyhol Banskej Bystrici.
Z toho vyplýva, že spojka bola postavená s novou traťou Banská Bystrica - D.Štubňa (s tým, že na druhej strane v D. Štubni po nákladnej výstavbe nebola postavená spojka na H. Štubňu).

Kožuch Miroslav

Zrušená trať medzi stanicou Šalková a Kostiviarska (1) (63,2 kB/479a.jpg) Zrušená trať medzi stanicou Šalková a Kostiviarska (2) (63,4 kB) 479b.jpg
Zrušená trať medzi stanicou Šalková a Kostiviarska (1)
© Emil Schenk 20001006
Zrušená trať medzi stanicou Šalková a Kostiviarska (2)
© Emil Schenk 20001006

 

číslo trate/Line No. od/since
336 6. III. 2000
479 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničná trať Ban. Bystrica - Harmanec - Diviaky
 • Železničná trať Podbrezová - Ban. Bystrica
 • Železničná trať Ban. Bystrica - Harmanec (západná trať)
 • Vybrané aspekty výstavby žel. trate B. Bystrica - Diviaky
 • Banská Bystrica

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-I-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 13-VII-2004
  ( h479.htm )