Železničná trať
Banská Bystrica - Harmanec
(západná trať)

Zoznam staníc / Station list

Z B. Bystrice do Harmanca
Jedným z výročí, kt. sme si v r. 2003 pripomenuli, bolo nedožitých 90 rokov jednej nenápadnej trate - lokálky B. Bystrica - Harmanec (13 km). Väčšinu svojho prevádzkového života si odkrútila pod hlavičkou ČSD, len začiatok a koniec spadajú do iných dôb. Prevádzku začala ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

 

Železničná sieť v okolí Kremnických vrchov

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 133637 xx oo Banská Bystrica [ 170-2 , 170-3 , 172 ] Neusohl; Beszterczbánya
5       xx Banská Bystrica mesto z. (1913) Beszterczbánya mh.
7       xx Kostiviarska z. Kiselésd mh.
9     xx xx Sv. Jakub z. Szentjakabfalva mh.
11     xx xx Ulmanka (1913) Olmányfalva
13     xx xx Harmanec Hermánd papirgyár

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  519 6. III. 2000
  478 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 31-III-2004
  (h478.htm)