Železničná trať / Railway line
Počkaj - Baňa Lucia
neelektrifikovaná trať / Without Power supply
zrušená trať / Canceled Line

Baňa Lucia a těžba železné rudy
Tulák po drahách 48/9.10.2006 - ... Zo štôlne III pokračovala banská úzkokoľajka rozchodu 520 mm po povrchu na juh až k zvážnici pri pražiarni nad stanicou a dosahovala dĺžku ... Krátke odbočky viedly na ... Rušňová doprava tu bola zavedená v roku ...
Dňa 31. .... bola ťažba ukončená a do polovice roku ... závod zlikvidovaný vrátane úzkokoľajky.
...

Moldava n/B. - Medzev/Baňa Lucia
(úplné znenie článku: Tulák po drahách 48/9.10.2006)

Ďalšie zaniknuté úzkokoľajky pri trati Moldava n/B. - Medzev
- Jasov
- Poproč
- Bodoka (Bodovka ?)
(úplné znenie článku:
Tulák po drahách 48/9.10.2006)

Trebatice - Rakovice a Počkaj - Baňa Lucia
SPOMIENKA NA ZANIKNUTÉ TRATE
Ž-Semafor 8/2002/17. IV. 2002 - Dnešných dní sa nedočkali ani tieto, svojho času najkratšie lokálky na Slovensku. Trete, ktorých dĺžku v kilometroch hravo zrátame na prstoch jednej ruky, už takmer upadli do zabudnutia. My však dnes spomienky na ne spoločne oprášime ...

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0,00 156802 oo xx Počkaj nz [ 168 ] Ferencztelep
3 2,96 ______ ; __ Baňa Lucia  

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  476 6. III. 2000
  523 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 13-V-2007
  ( h523.htm )