Železničná trať / Railway line
Medzev - Moldava nad Bodvou

1. VII. 1894 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Moldava n/B. - Medzev
(úplné znenie článku: Tulák po drahách 48/9.10.2006)

Baňa Lucia
(úplné znenie článku: Tulák po drahách 48/9.10.2006)

Ďalšie zaniknuté úzkokoľajky pri trati Moldava n/B. - Medzev
- Jasov
- Poproč
- Bodoka (Bodovka ?)
(úplné znenie článku: Tulák po drahách 48/9.10.2006)

Spišiaci žiadajú obnovenie železnice do Levoče
SITASPIŠSKÁ NOVÁ VES 31. 01.2004 – Takmer 100 Spišiakov si dnes zapálením sviečok na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi pripomenulo prvé výročie od, podľa nich nesystémového a neštandardného zrušenia osobnej železničnej dopravy na trati Levoča - Spišská Nová Ves . Účastníci pietnej spomienky vyzvali poslancov Košického samosprávneho kraja (KSK), aby na svojom februárovom zasadnutí podporili pripravovaný návrh poslancov za SDĽ aby sa peniaze určené na zvýšenie osobných odmien krajských poslancov presunuli ako účelová dotácia na obnovu osobnej železničnej dopravy na tratiach Levoča - Spišská Nová Ves a Medzev - Moldava nad Bodvou, informoval SITA organizátor akcie Ľubomír Andrassy.
Poslanci KSK na svojom poslednom zasadnutí v decembri minulého roka si podľa Andrassyho zvýšili mesačnú odmenu z 5000,- Sk na dvojnásobok a tým sa výdavky na odmeny pre poslancov KSK tohto roku zvýšia o 3,5 mil. Sk. Členovia SDĽ spoločne so železničnými odborármi žiadajú poslancov KSK, aby peniaze, ktoré sa našli na odmeny neslúžili len 57 poslancom. Tieto peniaze by mali byť použité na riešenie problémov spojených so životom a každodennou dopravou za prácou, či vzdelaním tisícok obyvateľov Košického kraja.
Organizátormi dnešnej pietnej spomienky boli poslanci spišskonovoveského Mestského zastupiteľstva za Stranu demokratickej ľavice, predstavitelia miestneho Odborového zväzu železničiarov a Federácie strojvodcov.

Poďte sa previesť lokálkou z Moldavy nad Bodvou do Jasova a Medzeva
Ladislav Jandošek

Pätnásťkilometrová trať sa ťahá pozdĺž koryta rieky Bodva. Zväčša rovné úseky sú prerušované len priepustami a mostami. Regionálna železnička má vyše sto rokov. Presne stopäť. Železnica nemoh­la obísť známu banícku oblasť. Banské osady tu vyrástli už v stredoveku. Dolina a priľahlé vrchy boli bohaté na železo, med: Ťažilo sa drevo. V kraji pracovalo niekoľko píl a veľký počet hámrov Tunajší kováči sa preslávili ako vychýrení výrobcovia poľno­hospodárskeho náradia. Pri­rodzene, že sa rozvíjal aj obchod a doprava. Furmanov koncom 19. storočia vystriedal parný rušeň.
Výstavba trate, s prípojkou zo zastávky Počkaj do Lucia Bane, sa ukončila 1. júla 1894. Podlá slov prednostu moldavskej stanice sa na prípojke zrušila osobná prep­rava v roku 1969 po zatvorení bane. Ešte dva roky potom fun­govala doprava pre transport ban­ských strojov a zariadení. Koľajnice a odbočku z Počkaja rozobrali asi pred piatimi rokmi. Dnes sú poslednými sved­kami banskej slávy zatarasený vchod a vysoká tráva.
Trať je diri­govaná, čo znamená asi toľko, že dopravu riadi výpravca v Moldave. Vlakvedúci mu na každej zastávke telefonicky nahlási príchod a po­žiada o súhlas na pokračovanie.
Na trati sa nachádza miesto, kade viedla hranica medzi Slovenskom a Maďarskom v rokoch 1939 až 1944. Vtedy nastala trocha kuriózna situácia, na našom území ostali len asi dva kilometre pôvodnej železnice. Doprava vtedy fungovala výlučne pre potreby Maďarska. Stanica v Medzeve sa stala prechodovým tarifným bo­dom na štátnej hranici.

( Ž-Semafor 14/1999 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 15,358 157008 oo   Medzev Nižný Medzef (Štós); Meczenzéf (Stoósz fürdó)
2 12,760 156802   oo Počkaj nz [ 523 ] Ferencztelep
5 10,181 156703 oo   Jasov Jaszó
        most/bridge  
10 5,491 15240_   o Debraď z  
  3,842       Odbočná výhybka A1  
  3,535       Odbočná výhybka A4  
14 1,300 15230_ o   Moldava nad Bodvou mesto z  
      o   súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 / 168  
15 0,000 151704   oo Moldava nad Bodvou [ 160 ] Moldava na Slovensku; Szepsi

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 04-III-2010
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h168.htm )