ŽSR schválili poradie uchádzačov o prenájom polikliník
SITABRATISLAVA 7. 11.2004 - Správna rada ŽSR už schválila poradie uchádzačov o prenájom železničných zdravotníckych zariadení. Poradie stanovila výberová komisia zložená zo zástupcov oboch železničných spoločností, Správnej rady ŽSR a MDPT SR. Hovorkyňa ŽSR Nela Blašková informovala agentúru SITA, že v prípade bratislavskej železničnej nemocnice s poliklinikou sa najúspešnejšou stala firma Novapharm, s.r.o. Bratislava. Pri ponukách týkajúcich sa košickej nemocnice najviac oslovila ponuka spoločnosti Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice. Z ponúk na prenájom zvolenskej polikliniky komisia vybrala ponuku Eurotrade Slovakia, s.r.o., Lučenec. Železničná poliklinika s.r.o. Žilina skončila ako prvá medzi záujemcami o prenájom žilinskej polikliniky.
V najbližších dňoch začnú rokovania o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve na prenájom zdravotníckych zariadení s týmito spoločnosťami. Návrhy týchto zmlúv bude schvaľovať Správna rada ŽSR . Následne budú musieť víťazi splniť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s platnou legislatívou - získať licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na príslušnom vyššom územnom celku, súhlas na zaradenie do siete zdravotníckych zariadení od Ministerstva zdravotníctva SR a potrebné je aj poverenie na posudzovanie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti od MDPT . Až po splnení týchto podmienok začnú rokovania o nájomnej zmluve medzi ŽSR a budúcim nájomcom.

Železnice nemajú staré zmluvy, NKÚ chce kontrolu
Sme8.11.2004, Braňo Dobšinský - Prísna evidencia zmluvných partnerov so ŽSR sa začala vykonávať až v auguste 2003. Dovtedy tam vládol chaos. Hovorkyňa ŽSR Kornélia Blašková denníku SME priznala, že generálne riaditeľstvo Železníc neeviduje všetky zmluvy, ktoré v minulosti podpísalo.
Povedala: "Nemôžeme vylúčiť existenciu aj iných zmlúv, ako sú dnes evidované na Generálnom riaditeľstve ŽSR , keďže k sprísneniu dodržiavania centrálnej evidencie zmlúv došlo až po príchode súčasného šéfa ŽSR Veselku."
Neporiadok v zmluvách zabraňuje vykonávať transparentnú kontrolu zadlženého štátneho podniku z minulosti.
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Jozef Stahl považuje situáciu v ŽSR za zarážajúcu: "Zmluvy musia byť presne evidované, pretože ide o finančné prostriedky z daní občanov. Ak to tak nie je, ide o nedostatočnú činnosť manažmentu."
Jej dôsledkom bude vyvodenie zodpovednosti. Stahl SME povedal, že ak sa naše informácie potvrdia, navrhne voči zodpovedným pracovníkom vedenia štátnych železníc patričné postihy - a to aj v osobnej rovine.
"Chaos v evidencii zmlúv vyvoláva už sám osebe pochybnosť. Táto situácia i dôvody, prečo vznikla, môže viesť k rôznym nečestným a netransparentným aktivitám v štátnych železniciach." Šéf NKÚ preto prichystá v ŽSR v najkratšom čase kontrolu.
Minister dopravy Pavol Prokopovič bol reakciou ŽSR pre SME takisto nepríjemne zaskočený. Najskôr jej nechcel uveriť: "Nemám takéto informácie. Osobne som presvedčený, že evidencia zmlúv na železnici, samozrejme, je." Potom dodal: "Osobne si to preverím."

Nezávislí: Niečo za niečo
Nový ČasSITA8.11.2004, BRATISLAVA - Viacerí nezávislí poslanci požadujú za podporu návrhu štátneho rozpočtu na rok 2005 investície v regiónoch, z ktorých pochádzajú. Polka chce, aby ŽSR previedli na mesto Turzovka nepotrebné pozemky, ktoré sa nachádzajú v strede mesta. Abelovský požaduje peniaze na dostavbu športovej haly vo Zvolene. "Nie je to však ultimatívna požiadavka, že ak mi nedajú peniaze, tak rozpočet nepodporím," zdôraznil.
Gabriel a Pinkava sú za dodržanie prísľubu, ktorým sa štát zaviazal automobilke PSA Peugeot Citroen, že vybuduje k fabrike obchvat mesta. Hovorca ministerstva financií Papanek uviedol, že ministerstvo bude s nezávislými poslancami ešte len rokovať a predtým o ich požiadavkách nechcú polemizovať.

Železnice sa rozdelia na nákladnú a osobnú dopravu. Príležitosť na odstupné a odchodné
Národná obroda8.11.2004, Miro Devínsky - Od prvého januára budúceho roka sa ZSSK rozdelí na dva samostatné podniky. Jeden bude zabezpečovať osobnú a druhý nákladnú dopravu. K rozdeleniu ZSSK na dve spoločnosti vedú dva základné dôvody. Po prvé je to diametrálne odlišný spôsob podnikania v nákladnej a osobnej preprave. Nákladná preprava je orientovaná na profit, avšak osobná doprava je verejnou službou. Z dlhodobého hľadiska pritom dochádza ku krížovému financovaniu osobnej prepravy tak v prevádzke, ako napríklad aj pri investíciách. Druhým dôvodom na rozdelenie je súčasný vzťah so štátom. Osobná preprava je napojená na štátny rozpočet a samotný štát určuje a reguluje cenu cestovného a určí, koľko z rozpočtu vyčlení na osobnú prepravu v rámci výkonov vo verejnom záujme. Nákladná preprava až na poplatok za použitie železničnej dopravnej cesty je, naopak, nezávislá od štátu. Navyše ZSSK sa musí vyrovnať so vzrastajúcou konkurenciou zo strany cestnej dopravy a zaznamenáva straty najmä vo vnútroštátnej preprave. Preto sa jej nedarí dosahovať plánované hospodárske výsledky, aj keď na to existujú niektoré objektívne dôvody. Napríklad pokles tržieb železníc spôsobil najmä prechod prepravcov na výhodnejšiu a lacnejšiu cestnú prepravu. Tržby taktiež poklesli v dôsledku nepriaznivého vývoja kurzu slovenskej koruny a amerického dolára. Poklesli aj tržby z prepravy cestujúcich, ktorú okrem iného ovplyvnilo aj zvýšenie cestovného od prvého januára 2004 z titulu zvýšenia DPH. Na nižší počet cestujúcich pritom vplýva aj znížená mobilita obyvateľstva v dôsledku pretrvávajúcej nezamestnanosti, atď.
Rozdelenie spoločnosti by malo taktiež priniesť zníženie nákladov, a tým aj možnosť cenovo, čiže konkurenčne sa priblížiť k cestnej doprave. O rozdelení spoločnosti rozhodla v júli tohto roku vláda SR. Proces delenia je však o to náročnejší, že ZSSK v tomto roku zavádza systém procesného riadenia. Od prvého januára budúceho roka však začnú obe nové spoločnosti fungovať s novými procesnými štruktúrami. Samotné delenie je zložitý a časovo náročný proces, ktorý si vyžadzuje vyriešiť prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v súlade so Zákonníkom práce a množstvom ďalších právnych úkonov.
Vedenie ZSSK však nepochybuje, že termín rozdelenia sa dodrží a bude zabezpečená plynulá prevádzka a aj obchodné činnosti bez obmedzenia. Naopak, po úspešnej transformácii by mali obe spoločnosti postupne zvyšovať kvalitu svojich služieb.
Zavádzanie procesného riadenia v ZSSK je však spojené aj so znižovaním počtu pracovníkov v ZSSK . Riaditeľ odboru komunikácie ZSSK PhDr. Miloš Čikovský v tejto súvislosti zdôraznil: "Nový systém riadenia určite prinesie aj zníženie počtu našich pracovníkov. Predpokladáme že sa uvoľní približne 1500 pracovníkov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (osobná doprava) bude mať 4729 zamestnancov a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (nákladná doprava) bude mať 12 245 zamestnancov. Najväčší nápor na znižovanie počtu zamestnancov očakávame k 31. decembru 2004, keďže nadbytoční zamestnanci budú určite chcieť využiť možnosť získať odstupné a odchodné podľa platnej kolektívnej zmluvy. Súvisí to s tým, že organizačná zmena sa uskutočňuje k dátumu 1. 1. 2005 a vyplácanie odstupného je viazané práve na tento dátum. Zároveň možno predpokladať, že v priebehu budúceho roka už nepríde k takým zásadným organizačným zmenám, na základe ktorých by zamestnanci mohli dostať odstupné." Rozdelením ZSSK na dve nové spoločnosti príde aj k rozdeleniu parku koľajových vozidiel. Okrem približne 100 univerzálnych elektrických rušňov, ktoré sa v súčasnosti používajú na dopravu rýchlikov a prímestských vlakov, budú do spoločnosti pre osobnú dopravu presunuté aj koľajové vozidlá určené výhradne na osobnú dopravu (osobné vozne, motorové a elektrické jednotky). Park lokomotív v spoločnosti pre nákladnú dopravu bude s dostatočnou rezervou pokrývať potreby nákladnej dopravy a je v stave zvládnuť nárast výkonov až o 50 percent v porovnaní so súčasnosťou. Vedenie ZSSK však očakáva, že po vstupe strategického investora príde k obnove mobilného parku a postupný prechod od kvantity ku kvalite.
Privatizácia železničnej nákladnej dopravy?
Na kompetentných miestach sa veľa diskutuje aj o privatizácii železničnej nákladnej dopravy. MDPT , ako jediný akcionár ZSSK , vyhlásilo ponuku na predkladanie dokladov, ktoré majú preukázať splnenie podmienok na poradenstvo pri privatizácii majetkovej účasti štátu v nákladnej železničnej doprave a pri výbere najvhodnejšieho investora. Záujem prejavilo deväť spoločností. Pracovníci ministerstva z nich vybrali sedem, ktoré by mali predložiť ponuky do užšej súťaže. Súťaž na odpredaj nákladnej dopravy bude medzinárodná a každá spoločnosť, ktorá splní určené kritériá a bude akceptovať podmienky tendra, dostane možnosť uchádzať sa o vstup do slovenskej železničnej dopravy.

Strata ZSSK za 9 mesiacov dosiahla 781 miliónov Sk
TASRBratislava 8. 11.2004 - ZSSK hospodárila za prvých 9 mesiacov tohto roka so stratou 781 miliónov Sk, čo predstavuje o 158 miliónov Sk lepší výsledok, ako predpokladal plán. Náklady spoločnosti v sledovanom období dosiahli 18,423 miliardy Sk a výnosy 17,642 miliardy Sk. Informoval o tom hovorca ZSSK Miloš Čikovský. Náklady síce prekročili plánovanú sumu o 368 miliónov Sk, výnosy však takisto vzrástli, až o 526 miliónov Sk.
Na nákladoch mala najvyšší podiel úhrada za železničnú dopravnú cestu, a to 28,5 %. Na celkových nákladoch sa ďalej podieľali ostatné služby 23 %, osobné náklady takmer 22 %, spotrebované nákupy takmer 14 %. Podiel odpisov a rezervných položiek dosiahol vyše 7 %. Najväčšiu položku výnosov tvorili tržby z prepravy 12,334 miliardy Sk a úhrada zo štátneho rozpočtu v objeme 3,247 miliardy Sk. Prevádzkové výnosy dosiahli 1,596 miliardy Sk a finančné výnosy 376 miliónov Sk.
Od januára do konca septembra prepravila spoločnosť niečo vyše 37 miliónov ton tovarov a plán prepravy splnila na 99 %, no v porovnaní s minulým rokom prepravila asi o 2 % tovarov viac. Ďalší prepad zaznamenala vnútroštátna prekládka, až 15 % oproti predchádzajúcemu roku, čo vyjadruje nižší objem takmer o 1 miliónov ton. Naopak, vývoz bol na úrovni roku 2003 a v segmentoch dovoz i tranzit si ZSSK polepšila až o 7 %. Napriek týmto výsledkom sa spoločnosti nedarilo napĺňať plán tržieb v nákladnej preprave, ktorý realizovala na 95 % v objeme 10,727 miliardy. Sk.
Kým medzinárodná preprava tovarov má stúpajúcu tendenciu, vnútroštátna preprava zaznamenáva výrazný pokles, ktorý súvisí predovšetkým s cenovou politikou cestných dopravcov. Výrazný vplyv na pokles prepravy tovarov po železnici má neharmonizované prostredie pre podnikanie na dopravnom trhu, predovšetkým v súvislosti s vysokým zaťažením železničnej dopravy poplatkami za použitie infraštruktúry. Tie predstavujú u nákladnej dopravy 35 % nákladov na činnosť, u osobnej dopravy 24 %. Cieľom transformácie a napokon aj privatizácie nákladnej dopravy je zastaviť nepriaznivé tendencie a oživiť železnicu ako celok.
Naďalej sa MDPT nedarí zastaviť pokles počtu prepravených cestujúcich, keď za sledované obdobie prepravila 37,3 milióna osôb. Za 9 mesiacov tohto roka cestovalo v osobných vlakoch ZSSK o 830 000 menej cestujúcich ako v roku 2003. Ceny základného cestovného vo vlakoch stúpli v januári v priemere o 10 %, čo sa snažila spoločnosť kompenzovať zjednodušením podmienok poskytovania zliav pre rôzne skupiny obyvateľov. Tržby z prepravy osôb ZSSK plnila aj napriek nižšiemu počtu pasažierov na 98 %.
Vývoj zamestnanosti ovplyvnila pokračujúca snaha zvyšovať efektívnosť vo firme i prípravy na ďalšiu transformáciu. Od začiatku roka klesla zamestnanosť v ZSSK o 475 osôb a k 30. septembru ZSSK zamestnávala 17 950 ľudí. Najviac zamestnancov, ktorí opustili ZSSK , bolo z Divízie nákladnej prepravy, čo súviselo najmä s ukončením prepravy spešnín v júni tohto roka a rušením miest colných deklarantov v pohraničných priechodových staniciach po vstupe Slovenska do EÚ. Zníženie počtu zamestnancov ovplyvnil aj prenájom Tatranských lanových dráh a prechod týchto pracovníkov k novému zamestnávateľovi.

Do konca roka by malo Železničnú spoločnosť opustiť 1 000 zamestnancov
TASRBratislava 8. 11.2004 - ZSSK by malo v dôsledku zavádzania procesného riadenia, ktoré sprevádza rozdelenie firmy, opustiť do konca tohto roka 1 000 nadbytočných zamestnancov.
Od 1. januára 2005, keď sa spoločnosť transformuje na dva subjekty, bude v radoch železničiarov pôsobiť už len 16 700 pracovníkov, uviedol hovorca ZSSK Miloš Čikovský. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ktorá bude prevádzkovať osobnú dopravu, zamestná približne 4 700 pracovníkov, nákladný dopravca Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., asi 12 000.
"Najväčší nápor na znižovanie počtu pracovníkov očakávame k 31. decembru 2004, keďže nadbytoční zamestnanci budú určite chcieť využiť možnosť získať zaujímavé odstupné a odchodné podľa platnej kolektívnej zmluvy. Súvisí to s tým, že organizačná zmena sa uskutočňuje k 1. januáru 2005 a vyplácanie odstupného je viazané práve na tento dátum," konštatoval Čikovský. V priebehu budúceho roka by už k zásadným organizačným zmenám, na základe ktorých by zamestnanci mohli dostať odstupné, dôjsť nemalo.
Rozdelením ZSSK na dve nové spoločnosti dôjde aj k rozdeleniu parku koľajových vozidiel. Do spoločnosti pre osobnú dopravu pôjde približne 100 univerzálnych elektrických rušňov, ktoré ZSSK v súčasnosti používa na dopravu rýchlikov a prímestských vlakov, a takisto koľajové vozidlá určené výhradne na osobnú dopravu. K tomuto parku koľajových vozidiel prejde do spoločnosti pre osobnú dopravu aj rušňový personál. Park lokomotív pre osobnú dopravu postačuje na súčasné očakávané prevádzkové výkony do roku 2008.
Park lokomotív, ktorý sa presunie do spoločnosti pre nákladnú dopravu, bude s dostatočnou rezervou pokrývať potreby nákladnej dopravy a je v stave zvládnuť nárast výkonov až o 50 % v porovnaní s dneškom.
V súčasnosti pracuje ZSSK na ocenení svojho majetku, ako aj na projekte rozdelenia spoločnosti. Vláda SR o ňom rozhodla v júli tohto roka. Proces delenia je navyše sprevádzaný zavádzaním systému procesného riadenia v ZSSK . Svoju 100-% účasť v nákladnom dopravcovi plánuje MDPT v budúcom roku predať, za čo očakáva výnos 15 až 20 miliárd Sk. V súčasnosti prebieha tender na privatizačného poradcu, ponuku predložilo 6 subjektov.

Pendolino asi příští týden překoná 32 let starý rychlostní rekord
Česká tisková kancelářPRAHA 8. 11.2004 - Rychlovlak Pendolino asi příští týden překoná 32 let starý rychlostní rekord, který vytvořila lokomotiva řady 124. Tehdy jela po okruhu rychlostí 219 kilometrů v hodině. Pendolino by příští týden mělo zahájit rychlostní zkoušky, při nichž musí jet minimálně 230 kilometrů za hodinu, řekl ČTK vedoucí homologační komise pro Pendolino Antonín Blažek.
Vlak bude maximální rychlosti testovat za mimořádných bezpečnostních opatření na trati mezi Vranovicemi a Břeclaví . Zkoušky by měly trvat sedm dní, začít mají v pondělí.
Maximální rychlost vlaku po nasazení do provozu s cestujícími na trasách mezi Prahou, Berlínem, Vídní či Bratislavou bude 160 kilometrů v hodině. Na tratích v ČR, Německu ani v Rakousku zatím není žádný úsek připraven pro vyšší rychlost. V budoucnu se však plánuje rekonstrukce německé trati tak, aby po ní rychlovlaky mohly jezdit do 200 kilometrů v hodině.
Proti současným dvěma a půl hodinám jízdy běžným rychlíkem na trase Praha – Brno by měl cestující v Pendolinu ušetřit až 15 procent času. Po dokončení železničních koridorů by rychlovlak jízdu mezi Prahou a Brnem mohl zkrátit dokonce pod dvě hodiny.
Lidé z okolí Svitav, Letovic nebo Rájce měli možnost vidět Pendolino v říjnu na železniční trati mezi Svitavami a Rájcem-Jestřebí. Technici tam úspěšně testovali technické vlastnosti vlaku tedy mimo jiné naklápění skříně při jízdě v zatáčkách. Předtím vlak jezdil pouze po zkušebním okruhu u Velimi s výjimkou června, kdy se prověřovaly jeho vlastnosti v okolí Děčína.
Technici italského ALSTOMu Ferroviaria, který vlak vyrobil, ale mještě nedořešili hlavní technický problém - teoretickou možnost, že by elektromagnetické pole motorů soupravy mohlo ovlivnit zabezpečovací zařízení na trati. Pendolina tak při testech na veřejné trati jezdí v časech, kdy minimálně deset minut před ani za nimi nejede jiný vlak. Zabezpečovací zařízení a návěstidla nestaví automatický systém, ale ovládají ho pracovníci dráhy.
Cestující by se podle Blažka mohli poprvé Pendolinem svézt při zkušebních jízdách z Prahy do Děčína koncem roku. ČD přitom ještě začátkem roku předpokládaly, že na lince Drážďany – Vídeň přes Prahu a Brno začnou vlaky s naklápěcí skříní jezdit od letošního června.
V Česku jsou zatím tři soupravy ze sedmi, které dráhy za 4,35 miliardy Kč objednaly. Původně měly rychlovlaky vozit cestující před pěti lety. Finanční problémy ČKD, které se v konsorciu s Fiatem a Siemensem na výrobě podílelo, ale zakázku zpozdily. Výrobu proto převzal Fiat, jenž (len jeho železničná divízia "Ferroviaria" - pozn. Addams) se později stal součástí ALSTOMu.

Rakúsky minister Gorbach chce cestovať rýchlosťou 431 km/h do Bratislavy
TASRŠanghaj/Viedeň 8. 11.2004 - Rakúskeho ministra dopravy Huberta Gorbacha, ktorý sa v minulých dňoch viezol v čínskom Šanghaji v magnetickom vlaku Transrapid , tento moderný a rýchly dopravný prostriedok nadchol. Podľa rakúskeho denníka Der Standard nepokladá minister za nemožné vybudovanie tratí pre magnetické superrýchliky aj v Rakúsku. Podľa neho by sa dalo skrátiť cestovanie z Viedne do Innsbrucku na menej ako dve hodiny. V Európe by sa dali nimi prepojiť krajiny, medzi ktorými je mimoriadne silná preprava osôb, napríklad Nemecko a Taliansko. Z viedenského letiska Schwechat na letisko v Bratislave by sa mohli cestujúci na prípoje prepraviť za 15 minút! Der Standard citoval nemenovaný zdroj z opozičnej sociálnej demokracie, ktorý označil ministrove úvahy za "smiešne chlapčenské sny".

Pri kontrole na železnici mu našli pašované cigarety
SITABRATISLAVA/MICHALOVCE 8. 11.2004 - V rukách kriminálnej polície skončil v nedeľu 53-ročný muž z okresu Michalovce. Ako agentúru SITA informoval hovorca železničnej polície Jozef Búranský, železničná polícia u neho pri kontrole na nástupišti michalovskej železničnej stanice našla v dvoch cestovných taškách a plecniaku 143 kartónov značkových cigariet s ukrajinskými kolkami. Únik na colnom dlhu je 67 281 korún. Muž polícii tvrdil, že cigarety kupoval postupne v letných mesiacoch od rusky hovoriacich ľudí v Michalovciach za 33 500 korún. Cigarety vraj potreboval na uhradenie nákladov za pripustenie chovného psa.

K deleniu a privatizácii Železničnej spoločnosti
Hospodárske noviny9.11.2004, Mikolaj Ján - Od rozdelenia železníc na ŽSR , ktorá spravuje železničnú infraštruktúru, a na ZSSK uplynuli dva roky. Dnes sa navrhuje ďalšie štiepenie: oddelenie nákladnej a osobnej dopravy.
Tomuto procesu však chýbajú základné principiálne argumenty a postupy. Prvým systémovým krokom je analýza súčasného stavu ako podklad na vypracovanie východísk delenia spoločnosti. Tá nie je.
Do reštrukturalizácie železníc sme vstupovali s určitými predstavami, zámermi. V skutočnosti je tu pokles výkonov: z 59 mil. cestujúcich v roku 2002 na vlaňajších 51 mil. Rastie zadlženosť, z 5 mld v roku 2002 na súčasných 17,2 mld Sk. Hospodársky výsledok v roku 2003 predstavoval stratu 1,8 mld Sk. Vláda pritom očakávala od zmeny efektívne hospodárenie železníc, skoncovanie so zadlžovaním a zníženie nárokov na dotácie vo verejnom záujme. Štát týmito dotáciami pokrýva rozdiely medzi ekonomickou cenou a cenou, ktorú (so zreteľom na ďalšie zaťaženie cestujúceho študenta, dôchodcu a občana vôbec) reguluje štát. Pri stagnujúcich tržbách železníc štát v projekte transformácie deklaroval dotácie vo verejnom záujme 3,5 mld Sk ročne. Pritom do ZSSK prúdi ročne 4,5 mld Sk. S rovnakou sumou počíta rezort pre ZSSK aj v rokoch 2006 a 2007. V skutočnosti klesajú výkony a železnica ako celok prehráva súboj s verejnou hromadnou autobusovou dopravou. Výsledok? Podiel na trhu nákladnej železničnej dopravy klesol na 21%, v osobnej dokonca na 10%. Je to výrazne horšie ako pred dvoma rokmi, keď vláda transformáciu železníc odštartovala. A nikde nie je napísané, že štát bude "dotovať" iba železničnú dopravu. Môže sa rozhodnúť, že vo verejnom záujme nasmeruje finančnú pomoc napr. na autobusovú či leteckú prepravu, v závislosti od efektívnosti.
Konkurencia vzniká aj na regionálnych tratiach. ZSSK preto v jednotlivých regiónoch SR musí zabojovať o priazeň samosprávy a viac skomercionalizovať svoje správanie. V súčasnosti prevláda názor, že platby za používanie železničnej trate znevýhodňujú železničnú dopravu proti cestnej. Tá je však tiež zaťažená cestnou daňou, spoplatnením diaľnic (diaľničné nálepky), ale najmä vysokou spotrebnou daňou z predaja palív a mazív. Dá sa povedať, že daňové a odvodové zaťaženie cestných dopravcov je na hrane únosnosti, ďalší nátlak by znamenal stratu konkurenčnej schopnosti, najmä v porovnaní s českými, maďarskými a poľskými dopravcami. A to by znamenalo ich kolaps.
Podľa modelu transformácie by k 1.1.2005 mali vzniknúť dve samostatné spoločnosti. Po ich vzniku osobná doprava zostane v rukách štátu, v prípade nákladnej dopravy (ako čisto podnikateľskej aktivity) by sa mal sprivatizovať 100% podiel Železničnej spoločnosti Cargo. Ako dôvody na rozdelenie ZSSK sa uvádza, že pri osobnej doprave ide o diametrálne odlišnú formu podnikania a že osobná doprava na rozdiel od nákladnej je absolútne prepojená na štát. Myslím si, že sa nedá súhlasiť ani s jedným argumentom. Osobná i nákladná doprava sú predsa železničnou koľajovou dopravou. Majú veľa spoločného - dopravnú technológiu, depá, rušne, rušňovodičov, inšpekcie, musia sa zmestiť do grafikonu a množstvo ďalších činností. Osobná doprava je tiež podnikateľská činnosť, ktorú riadi trh. Letecké spoločnosti či autobusová doprava sú toho príkladom. Železnice majú veľmi zlý názor, že osobná železničná doprava je povinnou službou štátu. Nie je to pravda. Naopak, železnica musí o túto klientelu bojovať. Tým, že štát definuje podmienky podnikania - výškou daní, odvodmi, poskytovaním dotácií, stimulov či grantov (aj v spolupráci s EÚ), ovplyvňuje podmienky každého podnikateľa. Je už vecou profesionálne zvládnutého biznisplánu, ako sa na to kvalifikovane pripraví. Podľa môjho názoru treba riešiť systémy nákladnej a osobnej dopravy spoločne. Osobitný dôraz treba klásť na to, aký to bude mať dosah na cestujúceho, keď sa nebude môcť využiť synergický efekt jednej silnej spoločnosti.
Problematický je aj návrh privatizácie ZSSK . Pýtam sa, prečo hneď? Privatizovať predsa môže každý, aj finančné spoločnosti. Skôr by som hľadal silného zahraničného partnera, ktorý má dobrý kredit na železničnej mape Európy, ktorý vie získať trhy, ktorý v tejto oblasti dlhé roky podnikal a podniká. To by neboli jednorazové peniaze pre vládu, ale dlhodobo koncipované investície do rozvoja a modernizácie železničnej dopravy na našom území - nákladnej aj osobnej. Takže, keď už predať, tak len 49%, aby sme nestratili možnosť napĺňať i naďalej verejný záujem, t.j. udržať železničnú dopravu na Slovensku na vysokom štandarde.
(Autor je vedúci Katedry realizácie stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity , poslanec NR SR (nezávislý))

ŽSR za tri kvartály so stratou o polovicu nižšou ako v pláne
SITABRATISLAVA 9. 11.2004 - ŽSR ukončili deväť mesiacov tohto roka so stratou 1,313 mld. Sk, pričom strata je približne o polovicu menšia ako bol pôvodný plán. Ako ďalej informovala hovorkyňa ŽSR Nela Blašková, v medziročnom porovnaní spoločnosť taktiež zaznamenala zlepšenie, a to o 366 mil. Sk. Podľa Blaškovej zlepšenie hospodárskych výsledkov ovplyvnila transformácia ŽSR a prísna kontrola hospodárenia podniku. Cieľom týchto opatrení je dosiahnuť vyrovnané hospodárenie podniku a neprehlbovať zadlžovanie.
ŽSR zaznamenali za tri kvartály tohto roka náklady na úrovni 15,354 mld. Sk. V porovnaní s plánom je to viac o 168,4 mil. Sk, čo spôsobilo zúčtovanie penále od Sociálne poisťovne a Zdravotnej poisťovne. Výnosy dosiahla spoločnosť v objeme 14,041 mld. Sk, pričom ŽSR plánovala výnosy v hodnote 12,561 mld. Sk. Navýšenie výnosov ovplyvnilo neplánované zúčtovanie výnosov z odpustenia penále zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne.
Ku koncu septembra evidovali ŽSR majetok vo výške 59,438 mld. Sk. Záväzky z toho predstavovali 60 %. Najväčšou položkou záväzkov boli bankové úvery a výpomoci na úrovni 25,129 mld. Sk, z toho vyše 90-percentný podiel tvoril bankové úvery so štátnou zárukou. Celkové pohľadávky podniku k začiatku októbra boli v hodnote 1,842 mld. Sk, pričom krátkodobé pohľadávky vytvárali 83,2 % celkového objemu.
ŽSR zamestnávali ku koncu septembra v priemere 21 106 ľudí. V porovnaní s plánom je tento počet o 346 zamestnancov nižší. V rovnakom období minulého roka pritom spoločnosť evidovala 22 212 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda zamestnancov bola za tri štvrťroky vo výške 16 713 Sk.

Tisícka železničiarov pôjde za mesiac na ulicu
Železničná spoločnosť ide navyše prepustiť tisícku železničiarov.
Pravda10.11.2004 , Morháčová Jana - Asi stovka úradníkov z centrály firmy a niekoľko stoviek rušňovodičov, sprievodcov vo vlakoch a mechanikov v depách sa totiž už nevojde do dvoch nových firiem, ktoré vzniknú od Nového roka delením Železničnej spoločnosti. Dnes má spoločnosť vyše 18.000 zamestnancov.
Firma sa rozdelí najmä preto, aby sa nákladná doprava osamostatnila do novej spoločnosti, ktorú chce vláda privatizovať. "V budúcom roku vznikne Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá bude zabezpečovať osobnú dopravu a prejde do nej okolo 4700 zamestnancov. Druhá firma - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., sa bude zaoberať nákladnou dopravou. Bude mať vyše 12.000 zamestnancov," vysvetlil hovorca ZSSK Miloš Čikovský.
Odborári však o žiadnom prepúšťaní nevedia. "Oficiálne s nami nikto nerokoval, že sa má zrazu prepustiť taký vysoký počet ľudí," uviedol Jozef Schmidt, šéf najväčších železničiarskych odborov. Ani ďalších desať odborových zväzov, ktoré pôsobia na železnici, zatiaľ nerokovalo s manažérmi o prepúšťaní.
Podľa Čikovského nadbytoční zamestnanci "určite využijú možnosť získať zaujímavé odstupné a odchodné". Kolektívna zmluva totiž umožňuje vyplatiť prepustenému odškodnenie až 24 platov, čo je až 380.000 Sk. Ak je prepustený menej ako štyri roky pred dôchodkom, dokonca môže dostať k výpovedi až do 450.000 Sk. Výška sumy závisí do počtu rokov odpracovaných na železnici.
"Predpokladáme, že to bude tvoriť asi 160 mil. Sk. Podporovať prebytočnú zamestnanosť však nemá zmysel, ak chceme firmy ozdraviť," uviedol Jozef Luha, šéf odboru riadenia ľudských zdrojov v ZSSK . Podľa neho asi 550 ľudí bude prepustených v decembri a ostatní v priebehu januára a februára, pretože pri prepúšťaní treba dodržať zákon.
Pôvodná dohoda manažérov a odborárov na začiatku roka bola, že firma prepustí okrem tých, čo odchádzajú dobrovoľne alebo do dôchodku, asi 250 až 290 ľudí. To sa aj stalo v prvom polroku, pričom im firma vyplatila pri odchode okolo 40 mil. Sk.
Podľa Schmidta sa delenie firmy deje príliš rýchlo. "Nikomu nie je jasné, ako sa vlastne firma má deliť. Žiadali sme šéfov firmy aj ministra dopravy, aby nám projekt delenia predstavili. Zatiaľ nevieme nič, nepoznáme z projektu ani čiarku," doplnil Schmidt. Okrem niekoľkých vrcholových manažérov železníc nevie zatiaľ ani väčšina zodpovedných na ministerstve dopravy, ako sa bude firma deliť.
Odborári aj niektorí odborníci sa obávajú, že sa zopakujú chyby, ktoré sa urobili pri delení jednotných železníc na dve firmy pred dvoma rokmi. "Treba zabrániť omylom a najmä šafáreniu s majetkom, ako sa to už raz stalo," doplnil Schmidt.
Až teraz s odstupom času sa napríklad ukázalo, že pri prvom delení bol zle ocenený majetok v hodnote niekoľko miliárd korún. Preto sa napríklad dvakrát znižovalo základné imanie samotnej ZSSK , ktorá teraz prechádza ďalším delením.

Štiepené železnice
Pravda10.11.2004, Jana Morháčová - Železnice dva roky po veľkom otrase delenia na dve firmy majú pred sebou ďalšie štiepenie. Tá lukratívnejšia a obchodne zaujímavejšia časť - ZSSK - sa rozdelí znova na dve nové firmy. Jedna bude robiť štátom zadanú osobnú dopravu, druhá naozajstný biznis - nákladnú dopravu. Tá druhá sa sprivatizuje. Prvý efekt, ktorý oznámili manažéri, je, že vyletí asi tisícka ľudí. Odborári majú zrejme iné problémy, ako striehnuť na dohody o prepúšťaní.
Prezamestnanosť je dlhodobá boľačka železníc a iba jeden z problémov ozdravovania. Okrem niekoľkých manažérov totiž nik nevie, ako sa bude štiepiť majetok. Ako čiara delenia pretne rušne, vagóny a najmä depá. A nik z odborníkov ešte nepovedal, aké dôsledky to prinesie.
Ako sa bude majetok po rozdelení a najmä privatizovaní používať? O koľko bude mať dcérska spoločnosť, ktorej zostane na krku štátom regulovaná osobná doprava, lacnejšie opravy a služby v sprivatizovaných depách ako doteraz? Prečo má ísť väčšina majetku do tej "dcéry", ktorá sa bude privatizovať? Budú lacnejšie služby aj pre tú časť železníc, ktorá musí čerpať dotácie z našich daní?
Na tieto otázky by mali manažéri odpovedať čo najrýchlejšie. Je neuveriteľné, že štiepenie a privatizácia časti jedného z najväčších podnikov na Slovensku sa deje bez verejnej kontroly a bez toho, aby sa ktosi z tohto megalomanského bleskového privatizačného projektu zodpovedal voličom.

ŽSR môžu predať pozemky spoločnosti Esa Invest
SITABRATISLAVA 10. 11.2004 - Kabinet schválil ŽSR odpredaj ôsmich parciel spoločnosti Esa Invest SK, s.r.o. Zvolen. ŽSR by mali za pozemky s celkovou plochou viac ako 9 tis. metrov štvorcových dostať 16 mil. Sk. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Banská Bystrica. Vlastníkom týchto pozemkov je štát, ŽSR tieto pozemky len spravujú. Od roku 2002 ich na základe nájomného vzťahu využíva spoločnosť Esa Invest SK, ktorá na nich postavila obchodné centrum Kaufland.
ŽSR môžu bez súhlasu MDPT predať ročne majetok len do výšky 5 mil. Sk. Na predaj majetku nad tento limit musia požiadať MDPT o udelenie výnimky zo zákona o veľkej privatizácii. Preto rezort dopravy následne predložil žiadosť na MH a potom sa ňou zaoberala vláda.
Spoločnosť Esa Invest SK pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Zameriava sa na sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, obstarávanie stavebných prác, rozpočtové práce a kalkulácie stavieb.
Vláda ďalej schválila aj návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča na odvolanie Milana Gmittera z funkcie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Liptovskom Mikuláši. Do tejto funkcie by mal minister vymenovať Antona Hlaváča.

Monitorovací výbor pre Kohézny fond hodnotí implementáciu 40 projektov
TASRBratislava 10. 11.2004 - Vecné a finančné hľadisko implementácie 40 projektov z rezortu dopravy a životného prostredia hodnotí dnes Monitorovací výbor pre Kohézny fond (KF), ktorý sa zišiel v Bratislave. V každom projekte osobitne precizuje súlad aktuálnej realizácie projektov s pravidlami stanovenými Európskou komisiou (EK) pre oblasť poskytovania finančnej pomoci konečným prijímateľom na Slovensku.
Členmi výboru sú zástupcovia zainteresovaných ministerstiev, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, EK, platobného orgánu, protikorupčného odboru Úradu vlády SR a mimovládnych neziskových organizácií. Prizvaní sú aj zástupcovia konečných prijímateľov pomoci, aby bolo monitorovanie transparentné a sporné záležitosti sa na mieste vyjasnili.
Predseda monitorovacieho výboru štátny tajomník rezortu výstavy Zsolt Lukáč podotkol, že rokovanie je prvé po vstupe SR do Európskej únie. Keďže projekty, ktoré sa pôvodne uchádzali o spolufinancovanie z predvstupového fondu ISPA, sa už transformovali na projekty povstupového KF, ich implementácia sa bude riadiť pravidlami pre KF.
Zástupcovia rezortu dopravy informovali členov výboru o stave projektov v oblasti železničnej dopravy. Spomedzi nich odborníkom EK predložili sumár stavu prác na projekte modernizácie železničnej trate Trnava - Bratislava v úseku Šenkvice – Bratislava-Rača , na realizáciu ktorého budú ŽSR čerpať príspevok z KF. Podľa rezortu dopravy zo zazmluvnených stavebných prác v celkovej hodnote takmer 42 miliónov eur, čo je v prepočte asi 1,7 miliardy Sk, Doprastav prefinancoval 62,8 %. Rezort však avizuje, že aj keď nie je ukončené porovnávanie technickej a tendrovej dokumentácie projektu, očakáva navýšenie nákladov na 45,3 milióna eur. Pracovníci EK od rezortu dopravy požadovali vysvetlenie tejto zmeny. Zároveň im odporučili spresniť monitorovací hárok o zvýšenie nákladov a spresniť termíny, týkajúce sa stavebného povolenia, majetkovo-právnych vzťahov, kolaudácie a sprevádzkovanie častí železničnej trate.
Okrem záverov zmonitorovaných projektov výbor prijal jedno špeciálne uznesenie. Týka sa návrhu na zaradenie 2 projektov z oblasti dopravnej infraštruktúry do indikatívneho zoznamu projektov na nasledujúce programovacie obdobie 2007 až 2013. Zoznam je súčasťou Stratégie SR pre KF na roky 2007 až 2013. Aj keď táto stratégia bola už vládou SR aj EK schválená, rezort dopravy požaduje jej doplnenie o projekt vybudovania železničného prepojenia medzi Viedňou a Bratislavou v súvislosti s využívaním Letiska M. R. Štefánika. Zaradenie nových projektov je podľa EK otvorené, Brusel sa k návrhu vyjadrí až po posúdení dôvodov a výhod, ktoré budú písomne predložené rezortu výstavby, teda koordinátorovi monitorovacieho procesu v SR. Následne stanovisko k obom projektom priloží aj rezort výstavby a do 30. novembra odovzdá EK na posúdenie. (krátené)

ZSSK v roku 2005 nezvýši ceny vo vnútroštátnej a tranzitnej nákladnej doprave
TASRBratislava 10. 11.2004 - ZSSK v budúcom roku nezvýši ceny vo vnútroštátnej a tranzitnej nákladnej doprave. Mierny rast o 3 % nastane len pri dovoze a vývoze v rámci medzinárodnej prepravy.
Ako TASR informoval hovorca spoločnosti Miloš Čikovský, ZSSK chce touto tarifnou politikou zastaviť klesajúci trend v železničnej nákladnej doprave, a to najmä lepšou konkurencieschopnosťou. Výrazný vplyv na pokles má totiž podľa neho neharmonizované podnikateľské prostredie v doprave, predovšetkým vysoké poplatkové zaťaženie. To tvorí u nákladnej dopravy 35 % celkových nákladov a u osobnej 24 %.
V oblasti exportu a importu v medzinárodnej preprave sa tiež zjednotí tarifa vozňových zásielok TR 1 so zväzovými tarifami, ktoré sa uzatvárajú na základe dvojstranných a viacstranných medzinárodných dohôd. Od budúceho roka sa zároveň zavedie nový sadzobník pre prepravu zásielok dreva, ktorý by mal tento druh vnútroštátnej prepravy zvýhodniť.

České dráhy připravují prototyp nového vozu na lokální tratě
Česká tisková kancelářMĚLNÍK 10. 11.2004 - ČD připravují zásadní přestavbu malých motorových vlaků, které dnes jezdí na méně frekventovaných lokálních železničních tratích. Prototyp nového vozu má být hotový asi za půl roku a nejpozději do tří let by modernizované vlaky měly začít jezdit na vytypovaných tratích po celé republice. ČTK to řekl člen představenstva ČD Jiří Kloutvor na dnešním semináři věnovaný budoucnosti železniční dopravy v Mělníku.
Nově upravený model by měl zásadním způsobem změnit současnou podobu vlaků složených z motorového a přípojného vozu, které nejsou průchozí a každý vůz má dvoje nástupní dveře. Navíc jsou tak vysoko nad nástupištěm, že umožňují jen obtížný nástup kočárků, kol a imobilních cestujících. Nový prototyp má oba vozy propojit do jednoho celku, který bude průchozí a na obou koncích bude stanoviště pro strojvedoucího. Místo současných dvou dveří po stranách má být uprostřed vagónu široký nástupní prostor, který bude snížený a umožní lepší nástup vozíčkářů i kočárků. V tomto prostoru bude i dostatečně velká toaleta, bez potíží přístupná i vozíčkářům.
Podle Kloutvora se také zlepší vzhled interiéru vozů. Širší nástupní prostor kapacitu vozu mírně sníží asi na 115 až 120 sedadel, ale pro tyto málo využívané tratě to má stačit.
ČD plánují během tří let modernizaci asi 130 souprav. Přestavba každé soupravy přijde podle Kloutvora odhadem na 15 až 20 milionů korun, zatímco nově vyrobená jednotka asi 80 milionů korun. "Je to snaha udělat za menší peníze větší objem a hlavně rychle," řekl Kloutvor.
Zhruba do roka a půl také skončí modernizace zhruba 25 let starých motorových vozů, která začala asi před třemi lety. ČD takto nechávají modernizovat 38 vozů, z nichž je již 30 hotovo. Také tyto vlaky s kapacitou kolem 200 míst k sezení budou průchozí a určené pro neelektrifikované tratě s větší frekvencí cestujících.
Mělnický seminář pod názvem Nové perspektivy českého železničního průmyslu v rámci rozšířené EU uspořádala Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 13.000 pracovníků a dosahují celkový roční obrat přes 32 miliard Kč z toho export přes 10 miliard Kč. Seminář pokračuje ve čtvrtek.

MÁV modernizuje vlaky
Hospodárske noviny11.11.2004, Alexander Buzinkay - Radikálnu obmenu zastaraného vlakového parku na prímestských tratiach chystajú MÁV . Do tendra na dodávku 30 hypermoderných vlakových súprav v hodnote 40 miliárd forintov sa pôvodne prihlásilo šesť renomovaných nadnárodných firiem. Technické rokovania vedie v súčasnosti výberová komisia s nemeckým Siemensom, so švajčiarskym Stadlerom, s francúzskym ALSTOMom a nemeckou centrálou kanadskej spoločnosti Bombardier.
Ako uviedol denník Népszabadság, do užšieho výberu by mali postúpiť dve firmy, pričom víťaz tendra okrem dodávky vlakov zabezpečí aj ich prevádzkovanie a údržbu. Napríklad ALSTOM ponúka poschodové vozne a Bombardier zasa multifunkčné súpravy, ktoré dokážu bez väčších úprav komunikovať aj na rakúskych železniciach. Podľa odborníkov, obnova by mala okrem zvýšenia prevádzkovej rýchlosti vlakov priniesť do Maďarska aj úplne novú kultúru hromadnej dopravy.
Najväčšie šance na víťazstvo prisudzujú spoločnosti ALSTOM , ktorá nedávno zvíťazila v tendri za miliardu eur v Číne a ponúka budapeštianskemu metru vozne s automatických riadením. Uspieť však môže aj spoločnosť Bombardier, ktorá má v meste Dunakeszi spolu s MÁV-om železničné opravovne a na rozhodujúcom európskom trhu v Nemecku získala minuloročnými tržbami 15,4 miliardy eur silnú pozíciu. O tom, kto postúpi do finále, by mali v nasledujúcich dvoch týždňoch pri približne porovnateľnej cenovej ponuke rozhodnúť predovšetkým garancie za outsourcing a za termíny dodávok prvých tridsiatich súprav.
Ďalších 30 vlakov plánuje potom MÁV objednať v druhej fáze modernizácie. MÁV chcú po obmene vlakového parku investovať do roku 2010 do rozvoja ďalších 500 miliárd forintov. V tejto súvislosti by sa mal počet spojov MÁV na prímestských tratiach v najbližších rokoch zdvojnásobiť na 458.

Aj po rozdelení ZSSK bude nákladná doprava ešte sanovať straty dopravy železníc
TASRBratislava 11. 11.2004 - Budúcoročné rozdelenie štátnej ZSSK na dve firmy zabezpečujúce osobnú i nákladnú dopravu oddelene si vyžiada aj vytvorenie jednej špeciálnej dohody. Nákladný dopravca Cargo Slovakia totiž ešte bude dočasne dotovať aj výkony osobnej dopravy objednané pre občanov vládnym kabinetom u druhého osobného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko.
Konkrétne dá Cargo osobnému dopravcovi budúci rok zhruba 1,6-miliardovú zľavu na údržbu jeho lokomotív i osobných vozňov. Celá údržba vozového parku totiž v zmysle plánov vlády prechádza len na nákladného dopravcu.
Ako však upozorňuje hovorca ZSSK Miloš Čikovský, s takýmito výpomocami bude môcť vláda rátať iba do pripravovanej privatizácie Carga, ktorá sa má dokončiť v roku 2006. Nový súkromný vlastník Carga totiž už podľa Čikovského nebude asi ochotný sanovať výpadky v dofinancovaní osobnej prepravy zo štátneho rozpočtu. Každoročné dotácie vlády ako aj výber cestovného totiž už dlhšie nekryjú náklady osobnej dopravy v plnej miere a doteraz si to spojená ZSSK vedela sanovať len vďaka ziskovej nákladnej preprave.
Ak teda bude chcieť vláda zachovať osobnú dopravu aj po privatizácii Carga na zhruba rovnakej úrovni ako doteraz, bude sa musieť uvažovať o zvýšení dotovania. Pre budúci rok, keď ešte pomôže aj Cargo, je dotácia vlády stanovená na 4,5 miliardy Sk. Ako vyplýva z pripravenej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na rok 2005, ktorú Ministerstvo dopravy už posunulo do pripomienkového konania, vláda by si mala na budúci rok objednať celkovo 31,687 milióna vlakových kilometrov, čo je o 3,9 % viac ako v tomto roku. Z celkovej ceny tejto objednávky v objeme 8,718 miliardy Sk však dotácia z vládneho návrhu rozpočtu pokryje len už spomenutých 4,5 milióna Sk a vyber cestovného asi 2,626 miliardy Sk.
Chýbajúcich 1,593 miliardy Sk potom už má Železničnej spoločnosti Slovensko vykryť dočasnými znížením ceny údržby Cargo. "Na budúci rok to ešte bude možné, nakoľko to budú stále dve štátne spoločnosti. Potom už ale príde k privatizácií," dodal Čikovský.

Pokuta pre železnice
SITATREND 45 11.11.2004 - ZSSK musí podľa Protimonopolného úradu SR zaplatiť pokutu vo výške 37 mil. Sk za zneužívanie dominantného postavenia pri poskytovaní provízií. Podľa úradu uplatňovala ZSSK rozdielne podmienky pri porovnateľnom plnení. „Špedičné firmy pri určitom počte objednaných vagónov dostávajú od ZSSK provízie. ZSSK však tieto provízie niektorým podnikateľom neposkytovala, iným podnikateľom priznala pri rovnakom objeme inú výšku provízie,“ povedal hovorca úradu Miroslav Jurkovič. Podľa neho tak ZSSK na trhu nevytvorila rovnaké podmienky pri poskytovaní nákladnej železničnej dopravy pre všetkých odberateľov tejto služby. ZSSK uzatvorila zmluvy na rôznu výšku provízie so spoločnosťami Express-Interfracht Internationale Spedition a s jej dcérskou spoločnosťou Express Slovakia Medzinárodná preprava a s ďalšími firmami ako Proxar Slovakia Internationale Spedition či Nakurail. ZSSK okrem zaplatenia pokuty musí do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia odstrániť protiprávny stav. Spoločnosť považuje rozhodnutie za nezákonné a chce sa odvolať na Najvyšší súd SR. „ ZSSK je presvedčená, že využila bežné obchodné nástroje v záujme presadenia sa na prepravnom trhu,“ uviedol hovorca spoločnosti Miloš Čikovský.

České dráhy začnou v příštím roce zavádět čipové jízdenky
Česká tisková kancelářMĚLNÍK 11. 11.2004 - ČD začnou v příštím roce zavádět čipové karty, které by měly nahradit tradiční papírové jízdenky. Od začátku roku začne podnik vybavovat těmito "modrými kartami" všechny své zaměstnance a karty pro cestující veřejnost začne zavádět v druhé polovině roku. ČTK to řekl ředitel odboru strategie ČD Jiří Růžička na semináři o budoucnosti železnice v Mělníku.
Zároveň již začal podnik vybavovat všechny pokladny na železničních stanicích čtecími zařízeními pro použití těchto karet. Přenosné čtečky dostanou také všichni průvodčí. Ten při přečtení čipové karty zjistí údaje o platbě a cíli cesty, ale i všechny další informace, které jsou dnes na papírových jízdenkách.
V úvodní fázi projektu budou cestující i při použití této karty platit v hotovosti. Postupně chtějí ale ČD doplnit multifunkční čipovou kartu o segment elektronické peněženky. Pak by cestující již mohl platit bezhotovostně a zároveň využívat případně kartu i k jiným menším platbám.
Podoba čipové karty pro veřejnost se teprve upřesňuje. Podle Růžičky bude ale na kartě zřejmě fotografie a jméno cestujícího, ovšem bez uvedení dalších osobních údajů. Odměnou za tuto ztrátu anonymity má být zavedení věrnostního systému, kdy například cestující po ujetí určitého limitu kilometrů dostane slevu. Podnik rozjezd celého projektu konzultuje i s peněžními ústavy. Na české železnici budou tyto čipové karty novinkou, ale již nyní s nimi začínají i někteří autobusoví dopravci.
Mělnický seminář pod názvem Nové perspektivy českého železničního průmyslu v rámci rozšířené EU uspořádala Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 16.000 pracovníků a dosahují celkový roční obrat téměř 40 miliard Kč, z toho činí export přes 11 miliard Kč. ACRI má nyní 24 členů.

Dotácie do privatizácie
TASRHospodárske noviny12.11.2004 , Bratislava - Budúcoročné rozdelenie štátnej ZSSK na dve firmy zabezpečujúce osobnú i nákladnú dopravu si vyžiada aj špeciálnu dohodu. Nákladný dopravca Cargo Slovakia totiž ešte bude dočasne dotovať aj výkony osobnej dopravy objednané pre občanov vládou u osobného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko. Konkrétne dá Cargo osobnému dopravcovi budúci rok zhruba 1,6-miliardovú zľavu na údržbu jeho lokomotív i vozňov. Celá údržba vozového parku totiž v zmysle plánov vlády prechádza len na nákladného dopravcu. Ako však upozorňuje hovorca ZSSK Miloš Čikovský, s takýmito výpomocami bude môcť vláda rátať iba do pripravovanej privatizácie Carga, ktorá sa má dokončiť v roku 2006.

Vlakové spojenia v pondelok kvôli protestu SAD posilní asi len bratislavský VÚC
TASRBratislava 12. 11. 2004 - Vlakové spojenia v pondelok 15. novembra, posilní pravdepodobne len bratislavský Vyšší územný celok (VÚC).
Samosprávny kraj je totiž majoritným vlastníkom
BRKS , ktorá prevádzkuje dopravu na niektorých regionálnych železničných tratiach v kraji. "V prípade, že to bude nutné, na trase Záhorská Ves – Bratislava sme prichystaní zvýšiť kapacitu vlakového spojenia pridaním dodatočného vagóna," uviedol pre TASR predseda Predstavenstva BRKS a zástupca kraja Roman Filistein. "Iné objednávky kraj robiť nebude," dodal.
O posilnenie pondelkových vlakových spojení zatiaľ nepožiadal
ZSSK ani jeden VÚC, uviedol hovorca ZSSK Miloš Čikovský. "O posilnenie železničných spojov ZSSK určite nepožiadame," uviedli predstavitelia nitrianskeho VÚC. Rovnaký postoj prezentovala za Prešovský samosprávny kraj jeho hovorkyňa Veronika Fitzeková. "Nasadenie dodatočných vlakových spojov by v našom kraji situáciu nevyriešilo. Železnica má totiž oveľa menšie pokrytie územia, ako autobusy. Autobusoví dopravcovia majú s nami uzatvorenú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme a túto by mali dodržať. VÚC disponuje sankčnou právomocou. To, či ju voči nim uplatníme, bude známe až po pondelku," konštatovala Fitzeková.
Počas protestu budú autobusy 17 podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) a spoločnosti SKAND Skalica, s.r.o., jazdiť podľa sobotného a nie pondelkového grafikonu. Z takmer 5 000 autobusov vyštartuje na cesty len tretina.
Nesúhlas s plánovanou akciou dopravcov vyjadrili už aj slovenskí podnikatelia združení v Klube 500, ktorí sú od nich odhodlaní tvrdo žiadať náhradu škôd, a to aj súdnou cestou. (krátené)

ZSSK posilní v pondelok osobnú železničnú dopravu na celom území Slovenska
TASRBratislava 12. 11. 2004 - ZSSK posilní v pondelok 15. novembra, osobnú železničnú dopravu vo všetkých regiónoch Slovenska.
"Posilové vozne budeme pridávať najviac do tých vlakov, ktorými cestujú ľudia ráno do práce, do škôl a poobede naspäť. Ak si to situácia vyžiada,
ZSSK operatívne zareaguje a posilní osobnú železničnú dopravu v úsekoch, kde to bude najviac potrebné," uviedol hovorca ZSSK Miloš Čikovský.
Posilnenie vlakových spojov už avizoval aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je majoritným vlastníkom
BRKS , ktorá prevádzkuje dopravu na niektorých regionálnych železničných tratiach v kraji. "V prípade, že to bude nutné, na trase Záhorská Ves – Bratislava sme prichystaní zvýšiť kapacitu vlakového spojenia pridaním dodatočného vagóna," uviedol pre TASR predseda Predstavenstva BRKS a zástupca kraja Roman Filistein.
Počas protestu budú autobusy 17 podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) a spoločnosti SKAND Skalica, s.r.o., jazdiť podľa sobotného a nie pondelkového grafikonu. Z takmer 5 000 autobusov vyštartuje na cesty len tretina. (krátené)

Komisia akceptovala všetkých 6 záujemcov o poradenstvo pri predaji ZSSK Cargo
TASRBratislava 12. 11. 2004 - Komisia MDPT akceptovala všetkých šesť záväzných ponúk, ktoré dostala od záujemcov o poradenskú činnosť pri privatizácii Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
Ako pre TASR uviedol hovorca a poradca ministra dopravy Tomáš Šarluška, všetky firmy splnili podmienky, ktoré sa týkali finančnej spôsobilosti, skúseností v danej oblasti, ako aj personálneho zabezpečenia poradenstva.
Nákladný dopravca vznikne rozdelením
ZSSK na dva subjekty k 1. januáru 2005. Výkon osobnej dopravy prejde k rovnakému dátumu pod Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
Poradenská činnosť pre rezort dopravy bude zameraná na privatizačné, finančné, právne a organizačno-poradenské služby. V prvom kole prejavilo o zákazku záujem 9 spoločností, pričom
MDPT z nich vybralo 7, ktoré vyzvalo na predloženie konkrétnej ponuky. Z nich sa rezortu ozvalo už len šesť.
MDPT očakáva z privatizácie ZSSK - Cargo výnos 15 až 20 miliárd Sk. Minister dopravy Pavol Prokopovič ráta s predajom všetkých 100 % akcií budúceho nákladného dopravcu. Privatizácia by sa mala zavŕšiť v roku 2006.

Nový rychlík spojí Hradec Králové se Slovenskem
Česká tisková kancelářHRADEC KRÁLOVÉ 12. 11. 2004 - Obyvatelé Hradce Králové a okolí se po dlouhých letech opět dočkají přímého vlakového spojení se Slovenskem. V novém jízdním řádu , ČD , platném od 12. prosince, bude i rychlík Děvín, který bude jezdit z Františkových Lázní do Bratislavy přes Hradec Králové. Děvín bude jediným mezinárodním rychlíkem, který bude mít zastávku v Hradci, píše dnešní Mladá fronta Dnes v příloze pro Hradecký kraj.
Lidé z Hradecka tak už nebudou muset dojíždět na hlavní železniční koridor do Pardubic. "Rychlík Děvín bude jezdit denně a nahradí některé rychlíky do Polska. Dříve tento vlak jezdil přes Havlíčkův Brod," uvedly ,
ČD .
Z Františkových Lázní bude rychlík vyjíždět čtyři minuty po 20:00, z Prahy 19 minut po půlnoci a do Hradce přijede osm minut před druhou hodinou. Odtud bude odjíždět v 01:55 a bude pokračovat přes Týniště nad Orlicí, Českou Třebovou, Svitavy dál do Bratislavy, kam dorazí krátce před 06:00. V opačném směru bude z Bratislavy odjíždět ve 21:55 a do Hradce přijede v 01:53.
V Hradeckém kraji se již několik let prosazuje trend, že se na méně frekventovaných tratích železniční doprava omezuje a nahrazují ji autobusy. Naopak na hlavních železničních tazích vlaků přibývá. Příkladem je i posílení rychlíkového spojení mezi Libercem, Hradcem a Pardubicemi. Dráhy přidají vlaky i na trati z Hradce Králové do Trutnova, kde každé dvě hodiny pojede spěšný vlak nebo rychlík.

Rakúske železnice chcú s partnermi z okolitých krajín založiť spoločné podniky
TASRRím 12. 11. 2004 - ÖBB chcú s partnermi z okolitých krajín založiť spoločné podniky na podporu predaja. Železničné linky do nemeckých, talianskych, či švajčiarskych destinácií chce ÖBB prevádzkovať v spolupráci so zahraničnými partnermi pod samostatnou značkou.
V piatok to na tlačovej konferencii v Ríme avizoval nový šéf osobnej prepravy
ÖBB Stefan Wehinger. Spoločných prevádzkovateľov osobnej dopravy s vlastným vlakovým parkom a personálom však ÖBB zatiaľ podľa Wehingera nechce zakladať. Rovnako rakúske železnice neuvažujú o žiadnej fúzii. "Nekúpim si napríklad auto len preto, aby som mohol počúvať rádio" znie Wehingerov argument.
Jednou z konkrétnych foriem spolupráce medzi
ÖBB a DB má byť prevádzkovanie spoločnej linky Viedeň - Mníchov. S talianskym partnerom FS Trenitalia ÖBB v piatok už podpísala konkrétnu dohodu. Podľa nej všetky vlaky medzi Rakúskom a Talianskom budú v budúcnosti premávať pod názvom Allegro. ÖBB a Trenitalia počítajú, že ročne spolu prepravia okolo 520 tisíc osôb, vďaka čomu by mali zarobiť okolo 40 miliónov EUR, v prepočte 1,6 miliardy Sk. ÖBB chcú týmto konkurovať lacným leteckým spoločnostiam. Informovala o tom rakúska agentúra APA.

Od pondelka nový spravodajsko-servisný denník Ranný rýchlik
SITABRATISLAVA 12. 11. 2004 - Mediálny trh tlačených médií obohatí od pondelka spravodajsko-servisný denník Ranný rýchlik. Noviny budú kolportéri rozdávať zadarmo po celom Slovensku každý deň okrem nedele zhruba od 6:00 do 10:00. Zdržiavať sa budú na železničných staniciach, zastávkach MHD a ďalších frekventovaných miestach. "Naším zámerom je ponúknuť čítanie ľuďom idúcim ráno do práce," uviedol pre agentúru SITA šéfredaktor denníka Ladislav Začka. Úvodný náklad denníka bude podľa neho 60 000 kusov. Uživiť by sa mal vďaka inzercii. Denník bude k dispozícii aj na internetovej stránke www.rannyrychlik.sk , ktorá by mala byť v prevádzke od pondelka. Cez ňu bude možné podávať aj inzerciu.


Strana vytvorená: 16-XI-2004  
Späť na " Železničné správy z tlače " (pr0446.htm)