Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s.
BRKS
(Toto nie je oficálna stránka BRKS)

Oficiálnu URL som zatiaľ nenašiel, a na dopyt na e-mail BRKS nereagoval nikto, preto sa tu pokúsim publikovať všetky dostupné materiály o nej.

BRKS, a. s., Krátka 11, 811 03 Bratislava 1, fax: +421/2/4828 7217

 • podľa neoficiálnych zdrojov už nesídli na vyššieuvedenej adrese, ale kdesi vo štvrti Trávniky (Nevädzová ul. a okolie).
 • je jediným prevádzkovateľom os. dopravy na tratiach Rohožník - Zohor a Zohor - Záhorská Ves , malý počet vlakov prevádzkuje aj na trati Bratislava hl. st. - Devínska Nová Ves - Zohor .
 • prevádzku začala s diesel. mot. vozňami r. 830 (830 007-1, 830 180-6, 830 193-9, ...) a prívesnými vozňami r. 020 (020 089-9, 020 186-3, ...); neskôr si na doplnenie stavu vozidiel prenajala od ÖBB rušne r. 2143 (2143 020-2, ...) a vozne r. Bp/29-35 (020-5, 082-5, ...).
  Na nákl. (výnimočne aj na os.) vlaky nasadzuje rušne 742 515-0 spoločnosti MAX Cargo, 740 658-0, 770 527-0 spoločnosti Timos s. r. o., 720 540-4, ....
 • podľa neoficiálnych zdrojov už neprevádzkuje rušne r. 2143 ÖBB
 • ( Addams )

  Z histórie železnice Bratislavskej župy
  Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor - Záhorská Ves získali Dr. Emil RÉVÉSZ a Ing. Ľudovít FABIÁN nariadením MO č. 46370/911.VII.4. Na celej trati s 10 stanicami dlhej 49,9 km bolo treba vybudovať 97 mostov a priepustov. Stavebné náklady dosiahli čiastku 5 380 000 korún. Prevádzka sa začala 15. XI. 1911. Na túto tradíciu nadviazala v roku 2003 BRKS obnovením prevádzky neštátnej železnice v Bratislavskom samosprávnom kraji.

  Bratislavská župná železnica dnes
  BRKS vznikla 10. IV. 2003. Licenciu na prevádzkovanie žel. dopravy získala 4. VI. 2003. 1. vlak na trati Zohor - Záhorská Ves bol vypravený už 7. VII. 2003 a od 2. IX. bola sprevádzkovaná traťBratislava hl. st. - Devínska Nová Ves - Zohor , čím sa podarilo vytvoriť žel. prepojenie Záhoria s Bratislavou. Medzi najbližšie plány BRKS patrí obnovenie prevádzky na trati Rohožník - Zohor .

  Úlohy a ciele BRKS

 • rozvoj regionálnej koľajovej dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
 • prevádzka os. a nákl. dopravy na trati Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor - Záhorská Ves
 • prevádzka regionálnej žel. dopr. cesty
 • príprava integrovaného dopravného systému
 • Akcionárska štruktúra BRKS

 • 51 % BSK
 • 04 % obce
 • 13 % Connex Transport AB
 • 20 % ŽOS Vrútky
 • 12 % WAGON SERVICE travel , s.r.o.
 • (leták BRKS)

  Cestovný poriadok/Timetable 13. VI. - 11. XII. 2004:

  č. vlaku/Train No. Os 2203 Os 2302 Os 2308 Os 2310 Os 2312 Os 2209 Os 2312 Os 2314 Os 2314 Os 2314 Os 2211
  značky/Keys K2, X2 K2, X3 K2, X2 K2, X2 K2, X K2, X2 K2, X K2, X2 K2, X2 K2, X3 K2, X
  Bratislava hl. st.     13:02   15:26     17:11      
  Bratislava-Žel. stud.     |   15:33     17:18      
  Bratislava-Lamač     13:12   15:36     17:21      
  Devínska Nová Ves     13:20   15:44     17:29      
  Zohor     13:32   15:56   « -- 17:41 « -- « --  
  4:40 5:45   13:36 -- » 15:58 16:14 -- » 17:52 18:30 18:32
  Lábske jazero zast.   *   13:42     16:19   17:57 18:35  
  Vysoká pri Morave   *   13:46     16:24   18:02 18:40  
  Záhorska Ves   6:03   13:54     16:32   18:10 18:48  
  Lozorno 4:45         16:03         18:37
  Jablonové 4:50         16:08         18:42
  Pernek pri Zohore 4:56         16:14         18:48
  Kuchyňa 5:01         16:19         18:53
  Rohožník 5:08         16:26         19:00

   

  č. vlaku/Train No. Os 2301 Os 2303 Os 2202 Os 2303 Os 2204 Os 2204 Os 2305 Os 2311 Os 2313 Os 2210 Os 2315
  značky/Keys K2, X K2, X3 K2, X2 K2, X2 K2, X3 K2, X2 K2, X K2, X2 K2, X2 K2, X2 K2, X
  Rohožník     5:14   5:55 6:00       16:32  
  Kuchyňa     5:21   6:02 6:07       16:39  
  Pernek pri Zohore     5:26   6:07 6:12       16:44  
  Jablonové     5:32   6:13 6:18       16:50  
  Lozorno     5:37   6:18 6:23       16:55  
  Záhorska Ves 4:16 5:20   5:32     6:15 14:42     16:44
  Vysoká pri Morave 4:26 *   5:42     6:25 14:52     16:54
  Lábske jazero zast. 4:30 *   5:46     6:29 14:56     16:58
  Zohor 4:34 5:38 5:42 5:50 6:23 6:28 6:33 15:00   17:00 17:02
        5:52     6:35   15:05    
  Devínska Nová Ves       6:04     6:48   15:18    
  Bratislava-Lamač       6:13     6:56-02   15:26    
  Bratislava-Žel. stud.       6:16     7:05   |    
  Bratislava hl. st.       6:23     7:12   15:34    
  značky/Keys:
  *   možno zastavuje - zdroj neuvádza / stop possible - source don't including
  K2   len 2. trieda / 2nd class only
  X   premáva / run Po - Pi / Mo - Fr, nepremáva/not 1., 17. Nov
  X2   premáva / run Po - Pi / Mo - Fr do / until 20. VIII.
  X3   premáva / run Po - Pi / Mo - Fr od / since 23. VIII., nepremáva/not 1., 17. Nov

  Všetky údaje bez záruky/All dates unwarranted.

  ( DB , ŽSR , leták BRKS )

  Štátne železnice majú na trhu nákladnej dopravy nového konkurenta
  TASRBratislava 26. 09.2004 - Štátna ZSSK má na trhu nákladnej prepravy nového konkurenta. BRKS totiž od začiatku augusta tohto roku začala zabezpečovať pre český Holcim Prachovice prevoz jeho cementu do Maďarska.
  Okrem tohto prvého kontraktu, ktorý spoločnosť prebrala práve ZSSK , však BRKS už teraz rokuje aj s ďalšími slovenskými ako i stredoeurópskymi priemyselnými podnikmi. Ziskami z tejto činnosti chce BRKS sanovať straty z osobnej prepravy, kde je nútená pristupovať k neustálym redukciám spojov.
  Podľa Romana Filisteina z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý BRKS prevádzkuje spolu so švédskym Connexom a ŽOS Vrútky, sa síce nedá očakávať, že ich spoločnosť obsadí v najbližších rokoch viac ako len niekoľko percent trhu nákladnej dopravy, ale ZSSK na zmenu situácie ihneď zareagovali. Začiatkom augusta totiž štátne železnice podľa neho zaviedli poplatky za presun prázdnych nákladných vagónov už nielen pre kategóriu export-import, ale aj pre kategóriu vnútrozemského tranzitu.
  BRKS , ktorá má na nákladnú prepravu pripravené celkovo štyri prenajaté lokomotívy, pritom od českého Holcimu za prepravu cementu z Kútov do Komárna cez Dunajskú Stredu inkasuje za mesiac asi jeden milión korún. Už teraz však rokuje aj so slovenským závodom Holcimu v Rohožníku. "Závod v Rohožníku má síce ešte platný kontrakt s ZSSK , ale neskôr o to máme určite záujem," hovorí Filistein s tým, že kontrakt od českého Holcimu získala ich spoločnosť vďaka lacnejším i rýchlejším službám. "Pretože sa sústredíme len na tento jeden kontrakt, vieme to previesť cez územie Slovenska rýchlejšie," hovorí Filistein.
  BRKS síce prioritne vznikla v záujme toho, aby sa po vlaňajšom odchode štátnych železníc z niektorých regionálnych tratí na Záhorí opäť obnovila osobná preprava, ale táto činnosť je stratová a práve preto chce zdroje získavať práve zo ziskovej dopravy nákladnej. "Za šesť týždňov sme od českého Holcimu získali rovnaké zdroje ako z osobnej dopravy za celých prvých osem mesiacov tohto roku. Nákladná doprava však nie je pre nás len zdrojom vykrývania strát pri osobných vlakoch. Máme ambíciu stať sa aj silným nákladným dopravcom," zdôrazňuje Filistein.
  Zisk veľkých podielov na trhu nákladnej dopravy sa ale podľa neho hneď nedá očakávať. Napríklad v Nemecku sa liberalizácia rozbehla už pred 6 rokmi, ale zhruba 20 konkurentov veľkých Deutsche Bahn ovláda len asi 9 % trhu. Na Slovensku si okrem BRKS železnicami zabezpečuje dopravu železnej rudy iba košický U.S.Steel a rakúska firma LTE zasa vozí z Nemecka koks pre žiarske Slovalco. Filistein pritom naznačuje snahy o spoluprácu BRKS práve s LTE. "Voči sebe máme silné ZSSK , ale chceme spojiť sily," hovorí Filistein.
  Doterajšie výhradné prevádzkovanie osobných vlakov prinieslo BRKS vysoké straty, ale už budúci rok by mohla byť pri dobrom naštartovaní nákladnej prepravy zisková. Za prvých osem mesiacov BRKS vykázala stratu 17,880 milióna Sk a miernejšia strata bude podľa Filisteina zaznamenaná aj za celý tento rok. To sa asi bude podľa neho riešiť podobne ako v roku 2003 navyšovaním základnému imania zo strany všetkých troch rozhodujúcich vlastníkov.
  Ešte začiatkom tohto roku na troch tratiach Rohožník - Zohor , Zohor – Bratislava a Zohor - Záhorská Ves prevádzkovala BRKS 26 spojov denne, ale po niekoľkých zníženiach je to teraz už len 12 vlakov. "Ak získame zdroje z novej rozbehnutej činnosti, pristúpime k spätnému zvyšovaniu počtu spojov," dodáva Filistein.

  Ad: Skutočný hospodár by takto nešafáril (13. 7.)
  Sme4.08.2004, PETER PETRO, Malacky - Článok Miroslava Zikmunda z ČD ma skutočne zaujal, pretože túto problematiku trochu poznám a navyše v regióne žijem. ZSSK , skutočne z ekonomických dôvodov ukončila osobnú dopravu na trati Zohor - Záhorská Ves . BSK následne založil BRKS. Upresním - BSK do problému regionálnych tratí vtedy, keď mal, vôbec nevstupoval. Vstúpil, až keď bolo rozhodnuté o zachovaní niekoľkých párov liniek. A pozor - BRKS založili okresní a krajskí funkcionári SDKÚ, ktorí sú funkcionármi BSK (Milan Vaškor, Roman Filistein, Dušan Prokop...), nie kraj. Že pomery po vzniku tejto spoločnosti sú pre znalca z Čiech šokujúce? Asi pre každého, kto veci trochu rozumie. Že by sa kraj mal viac zaoberať tým, ako BRKS narába s peniazmi daňových poplatníkov? Na čo sa do Železničnej dala z našich peňazí koruna, dá sa teraz prominentom istej strany a BSK dvojnásobok.

  BRKS a nákladné vlaky
  Bratislava, VLAKY_NET
  - ZSSK má na trhu nákladnej prepravy nového konkurenta. BRKS totiž od začiatku augusta tohto roku začala zabezpečovať pre český Holcim Prachovice prevoz jeho cementu do Maďarska.
  Okrem tohto prvého kontraktu, ktorý spoločnosť prebrala práve ZSSK , však BRKS už teraz rokuje aj s ďalšími slovenskými ako i stredoeurópskymi priemyselnými podnikmi.
  Podľa Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý BRKS prevádzkuje spolu so švédskym Connexom a ŽOS Vrútky , sa síce nedá očakávať, že ich spoločnosť obsadí v najbližších rokoch viac ako len niekoľko percent trhu nákladnej dopravy, ale ZSSK na zmenu situácie ihneď zareagovali.
  Už teraz však rokuje aj so slovenským závodom Holcimu v Rohožníku. Závod v Rohožníku má síce ešte platný kontrakt s ZSSK , ale neskôr o to majú BRKS určite záujem. Kontrakt od českého Holcimu získala BRKS vďaka lacnejším a rýchlejším službám.
  Za šesť týždňov od českého Holcimu získali rovnaké zdroje ako z osobnej dopravy za celých prvých osem mesiacov tohto roku. Nákladná doprava však nie je pre nás len zdrojom vykrývania strát pri osobných vlakoch. Na Slovensku si okrem BRKS železnicami zabezpečuje dopravu železnej rudy iba košický U.S.Steel a rakúska firma LTE zasa vozí z Nemecka koks pre žiarske Slovalco.
  Ešte začiatkom tohto roku na troch tratiach Rohožník - Zohor (112), Bratislava hl. st. - Devínska Nová Ves - Zohor (110) a Zohor - Záhorská Ves (113) prevádzkovala BRKS 26 spojov denne, ale po niekoľkých zníženiach je to teraz už len 12 vlakov. -rp-

  - SPŽ , Juraj Košecký 2003 - Po februárovom zastavení osobnej dopravy na niektorých miestnych tratiach nastál problém s dopravnou obslužnosťou niektorých obcí. V niektorých prípadoch nahradili vlaky autobusy SAD, niekde bola osobná doprava aspoň v obmedzenom rozsahu obnovená. Na trati Zohor - Záhorská Ves si objednal BSK najskôr osobnú dopravu u ZSSK, ktorá zabezpečovala vozbu "motormi" 810 a "prívešákmi" 011 . Od augusta 2003 prevzala dopravu na tejto trati BRKS, ktorej hlavný akcionár je práve BSK. Dopravu zabezpečili motorové vozne 830.180 a 830.193 odkúpené od ZSSK . Od 2. 9. 2003 BRKS začala jazdiť priamo z Bratislavy hl. st. až do Záhorskej Vsi a u ŽSR si tiež objednala trasy z Rohožníka do Zohoru , ktoré však boli neskôr zrušené pre nedostatok vozidiel. BRKS chcela odkúpiť od ZSSK ďalšie motorové vozne 830 . ZSSK však oproti pôvodne dohodnutým cenám zdvihli ceny niekoľkonásobne, tak sa k BRKS dostali motorové vozne 830.007 a 830.156 a tri prívesne vozne 020. 830.156 sa však pre technické závady do prevádzky ani nedostal a bol ZSSK vrátený. 830.007 jazdil u BRKS až do novembra 2003. Nedostatok vozidiel a ich slabý technický stav bol riešený požičaním hektora 720.540 od firmy AM Tuning, ktorý jazdil 2 posledné novembrové týždne v súprave s 830.193. V novembri zakúpila BRKS od českej firmy Lokotrans Brno "motory" 830.056 a 830.057. Pre GVD 2003/2004 BRKS plánuje zahájiť dopravu z Rohožníka do Zohoru a objednala si tiež ďalšie trasy do Trnavy (2309 a 2312) a Malaciek (2304 a 2307), ktoré však - pre nedostatok vozidiel - zatiaľ nebude prevádzkovať. Nedostatok vozidiel plánuje riešiť zakúpením starších dvojdielnych motorových vozňov VT 70 od rakúskeho dopravcu Graz - Köflacher Eisenbahn (GKE). Majú však byť po zakúpení a následnej homologizácii zaradené do prevádzky najskôr na jar 2004. Zatiaľ budú od ÖBB zapožičané rušne r. 2143 s osobnými vozňami.

  Diskusia K-Report - rôzni autori:

  23. XII. 2003 - 10:10:
  TAK UZ SA BRKS ZMOHLA NA LEPSIE VOZIDLA. BRATISLAVA-ZOHOR-MALACKY JAZDIA RAKUSKE 2143+2*RAKUSKY OSOBNY VAGON.NIEKEDY NA KONIEC SUPRAVY PRIVESIA AJ 830. v SUCASNOSTI JE TO ASI NAJKURIOZNEJSIA SUPRAVA NA SLOVENSKU.

  23. XII. 2003 - 10:40:
  MNE SA ZDA ZE TAM MAJU IBA CHAOS. VED SA ZACINALO SO SUPRAVAMI 830+PRIVES+830. POTOM JAZDILA IBA 830 SOLO, NIEKEDY S PRIVESOM, INOKEDY 2*830. CELE TO JE OVPLYVNENE (NE)SPOLAHLIVOSTOU 830.VIDEL SOM UZ ZASKAKOVAT T448 Z ISTROCHEMU A RAZ 720-5??-TERAZ NEVIEM PRESNE. UZ TO VYZERALO ZE SOM SA VRATIL O 40 ROKOV DO MINULOSTI. V SOBOTU MALI Z BREVADZKOVYCH DOVODOV STALE ODRIEKNUTE NIEKTORE VLAKY. POCITAM ZE 830 ZOSTANE ZAHORSKA VES A ROHOZNIK. TIE 2143 SU NOVINKA, UVIDIME AKO SA TO UTRASIE.

  23. XII. 2003 - 19:16
  Ještě si BRKS nechá schválit jednotku VT70 ex Graz-Koflacher-Eisenbahn!

  24. XII. 2003 - 12:47
  Myslím, že štátne dráhy ich budú poriadne ryžovať na bratislavskej a trnavskej trati. Neviem, či sa im to vyplatí. Ale keď si odkúpia lokálky na Záh.Ves a Plav. Mikuláš a keď natiahnu koľaje z Mikuláša až do Jablonice a na druhej strane zo Záh. Vsi do Angernu, tak to by mohla byť super perspektíva!

  03. III. 2004 - 20:07
  Už od začátku JŘ nejezdí vlaky dle JŘ. Postupná redukce nejprve zasáhla trochu slabomyslné rameno Malacky - Trnava. V každé stanici je vyvěšena jiná informace, podle některé je jeden vlak omezen, dle jiné zrušen, o jiných zrušených vlacích se nikdo nezmiňuje. Informace odporuje jedna druhé a jen například v žst.Zohor lze nalézt současně "platných" cca 3 - 5 různých JŘ. Samotný provoz vůbec neodpovídá původním představám o nasazení hnacích vozidel. Řada 2143 (případně 742 MAX Cargo) zajíždí přímo s vlaky z Bratislavy do Záhorskej Vsi. Na druhou trať vyráží pravidelně řada 830 (nejstarší exempláře jsou mimo provoz, dle někoho dokonce už rozřezané). Samotnou kapitolou je odbavení cestujících, probíhající jen ve vlaku. Průvodčí má přišroubovanou kasu v jednom oddíle a cestující k němu chodí! Sám průvodčí nejeví vůbec žádný zájem o skasírování cestujících a naprosto je přehlíží.
  Zajímavé je nocování několika souprav v Záhorskej Vsi. Od změny (kterou neobsahuje změna CP ŽSR...) jsou drobné posuny časových poloh.

  Fotografie/Photos:

  Dieselový motorový vozeň BRKS 830180-6 (12,7 kB -> 184 kB) Dieselový motorový vozeň BRKS 830 180-6
  BRKS diesel motor car 830 180-6
  (© Martin ROTTMANN , žst. Bratislava-N. Mesto station 01. X. 2003-14:29 hod./hr)
  (Veľká fotografia je dostupná len na
  Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
  Rušeň ÖBB / BRKS 2143 020-2 v čele osobného vlaku zo žst. Zohor Rušeň ÖBB / BRKS 2143 020-2 v čele osobného vlaku zo žst. Zohor
  ÖBB / BRKS 2143 020-2 loco at head of Regional train from station Zohor
  (Veľká fotografia je dostupná len na
  Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
  ©
  Martin ROTTMANN ( Bratislava hl. st. 22. XII. 2003/15:41 hod./hr. )
  Rušeň ÖBB / BRKS 2143 020-2 Rušeň ÖBB / BRKS 2143 020-2
  ÖBB / BRKS 2143 020-2 loco
  (Veľká fotografia je dostupná len na
  Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
  ©
  Martin ROTTMANN ( Bratislava hl. st. 22. XII. 2003/15:51 hod./hr. )
  vľavo: rušeň ÖBB 2143 056-6 v čele ER-vlaku do žst. Wien Südbahnhof, vpravo: rušeň ÖBB / BRKS 2143 020-2 v čele osobného vlaku do žst. Zohor vľavo: rušeň ÖBB 2143 056-6 v čele ER-vlaku do žst. Wien Südbahnhof
  vpravo: rušeň ÖBB / BRKS 2143 020-2 v čele osobného vlaku do žst. Zohor
  left: ÖBB 2143 056-6 loco at head of ER-train to station Wien Südbahnhof
  right: ÖBB / BRKS 2143 020-2 loco at head of Regional train to station Zohor
  (Veľká fotografia je dostupná len na
  Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
  © Martin ROTTMANN ( Bratislava hl. st. 22. XII. 2003/15:54 hod./hr. )
  740658 (8 -> 352 kB) Rušeň /loco ZSSK 751195-9 + BRKS 740658-0
  (Bratislava-Lamač 3. XI. 2004-14:57:12 hod./hr.)
  (Veľká fotografia je dostupná len na
  Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
  © Marin ROTTMANN

  Odkazy/Links:

 • Regionálna a prímestská železničná doprava v uzle Bratislava - územno-technická štúdia (investor: BRKS)
 • Železničná trať Bratislava hl. st. - Devínska Nová Ves
 • Železničná trať Devínska Nová Ves - Zohor - Malacky - Kúty
 • Železničná trať Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor
 • Železničná trať Zohor - Záhorská Ves
 • Úzkorozchodné trate v okolí Malaciek (21,2 kB)
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravskéhočasopisu K-Report
 • Železničné koridory


 • ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/present/brks.htm )